Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3502
Points : 7588
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Broker

on Sat Nov 08, 2014 11:17 pm
Broker je osoba koja vrši trgovinu hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi. Njegov zadatak je da po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasira poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i njegova zarada. Zadatak brokera je da prati kretanje ponude i tražnje na berzi, kao i da o tome izveštava kompaniju u čije ime radi, da vrši prodaju i kupovinu, da  ugovara poslove vezane za hartije od vrednosti, da prati kretanja kamata i cena na tržištu, pravi izveštaje.
Broker mora da poseduje licencu kako bi mogao da bude posrednik na berzi. Licencu za rad izdaje nadležno državno telo posle odgovarajućeg školovanja u našem slučaju: Komisija za Hartije od Vrednosti

Radno vreme brokera počinje kad započne i rad berze, a završava nakon zatvaranja berze za taj dan i pisanjem izveštaja o tome koje transakcije i zadaci su izvršeni u tom danu.

Odgovornosti brokera:

   Praćenje kretanja ponude i tražnje na berzi
   Plasiranje hartija od vrednosti na berzu
   Kupovina i prodaja hartija od vrednosti
   Praćenje cena kamata
   Pisanje izveštaja
   Vođenje dnevnika rada

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima broker:

   Visoka koncentracija i moć opažanja
   Sposobnost brzog reagovanja
   Odlučnost
   Komunikativnost
   Spremnost na rizik
   Samopouzdanje
   Poznavanje bar jednog stranog jezika
   Posedovanje licence za ovlašćenog brokera
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum