Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3502
Points : 7583
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Beogradska berza

on Sat Dec 20, 2014 4:07 pm
Beogradsku berzu je osnovala Kraljevina Srbija 1894 godine, a prve transakcije zaključene januara 1895. godine. Berza je bila osnovana kao mešovita, tako da se na njoj trgovalo robom, devizama i hartijama od vrednosti.Zvanično je ugašena početkom pedesetih godina. Berza je ponovo osnovana 1989. godine .
Statutom Beogradske berze, utvrđen je predmet njenog poslovanja.u tom smislu, berza obavlja sledeće poslove:

• registrovanje tržišnog materijala kojim se trguje na berzi
• obezbeđenje uslova za trgovinu tržišnim materijalima na berzi
• povezivanje ponude i tražnje tržišnog materijala
• evidentiranje poslova kupoprodaje tržišnog materijala zaključenih u regulisanoj vanberzanskoj i slobodnoj vanberzanskoj trgovini
• utvrđivanje obaveza i poravnanje obaveza po osnovu poslova zaključenih na berzi
• obavljanje poslova ostave tržišnog materijala
• utvrđivanje kamatne stope, kursa, odnosno cene tržišnog materijala postignute u trgovini na berzi
• javno objavljivanje kursne liste tržišnog materijala kojim se trguje na berzi, berzanskih indeksa i drugih informacija i podataka značajnih za rad berze
• sprečavanje zloupotreba i neizvršavanje preuzetih obaveza
• izdavanje knjiga, publikacija i časopisa u vezi sa radom berze

Nadzor nad poslovanjem berze vrše: Komisija za hartije od vrednosti u delu trgovanja akcijama, dugoročnim hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima, Narodna banka Srbije u delu trgovanja žiralnim novcem, menicom, čekom, devizama, kratkoročnim hartijama od vrednosti, zlatomidrugim plemenitim metalima, resorno ministarstvo za poslove unutrašnje trgovine u delu trgovanja robom i resorno ministarstvo za poslove privatizacije u delu trgovanja akcijama iz postupaka privatizacije.

Broj članova berze nije ograničen, a trenutno ima 79 članova (72 brokerske i dilerske firme i 7 banaka). Učesnici na beogradskoj berzi su: brokeri berze, brokeri članova berze, nezavisni brokeri, berzanski kontrolori i posetioci berze.
Na berzi se organizuje trgovina sledećim tržišnim materijalima:

• žiralnim novcem, menicama, kratkoročnim hartijama od vrednosti
• devizama
• hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu

Na listingu berze se nalaze akcije, dugoročne dužničke hartije od vrednosti, finansijski derivati i druge hartije od vrednosti za koje upravni odbor donese odluku da se mogu kotirati na berzi.

Trgovina na berzi odvija se u okviru berzanske trgovine i slobodne vanberzanske trgovine.

Osnovni tržišni materijali kojima se trguje u okviru berzanske trgovine su akcije i dužničke hartije od vrednosti. Berzanska trgovina obveznicama i ostalim dužničkim hartijama od vrednosti, obavlja se u okviru elektronskog sistema za trgovanje.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum