Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3502
Points : 7582
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Indeksi pariske berze

on Sun Dec 21, 2014 12:14 pm
Pariska berza, odnosno njena posebna komisija, utvrđuje i objavljuje veći broj indeksa, od kojih su najznačajniji:

• CAC40
• SBF120
• SBF250
• MIDCAC
• Indeks Drugog tržišta
• Indeks Novog tržišta

CAC40 se izračunava na osnovu uzorka koga čini 40 akcija francuskih firmi koje se nalaze na listingu berze. Akcije se biraju na osnovu veličine (moraju biti akcije sa najvećom tržišnom kapitalizacijom) i likvidnosti.


SBF120 obuhvata 120 akcija francuskih firmi i smatra se referentnim za fondove na indekse i za merenje performanse upravljanja akcijama u Francuskoj. Ovaj indeks uključuje i akcije uključene u indeks CAC40. Akcije se biraju u uzorak na osnovu četiri kriterijuma: dnevne vrednosti trgovine, broja dnevnih trgovina, dnevnog prometa i razlike između cene ponude i tražnje.


SBF250 je opšti indeks koji odražava trendove na ukupnom francuskom tržištu hartija, kao i u pojedinim delatnostima. U njega su automatski uključene akcije koje ulaze u sastav indeksa SBF120. On se smatra gotovo idealnim reperom za procenu dugoročne performanse fondova koji investiraju u francuske akcije. U sastav ovog indeksa ulaze akcije kojima se trguje i na Prvom i na Drugom tržištu. Prilikom izbora akcija koje će biti uključene u indeks, komisija odlučuje o tome koliko treba da iznosi tržišna kapitalizacija za svaki od 12 privrednih sektora, kao i o tome šta se smatra regularnim trgovanjem.


MIDCAC je indeks koji je konstruisan kako bi pratio kretanje cena akcija sa srednjom tržišnom kapitalizacijom i na taj način odgovorio potrebi francuskih i međunarodnih menadžera fondova da diversifikuje svoje portfolie. Ovaj indeks nije zasnovan na prethodno pomenutim indeksima, mada pojedine akcije koje ulaze u sastav prethodnih indeksa, mogu biti uključene u njega. Indeks obuhvata 100 akcija francuskih firmi koje se nalaze na listingu Prvog ili Drugog tržišta berze, a koje imaju srednju tržišnu kapitalizaciju i kojima se trguje manje od 175 dana.


Indeks Drugog tržišta je indeks koji prati promene samo na Drugom tržištu berze. Broj akcija u uzorku varira, jer se nastoji da indeks odrazi razvoj tržišta. Da bi se obezbedila reprezentativnost ovog indeksa, u uzorak akcija se uključuju sve akcije koje se nalaze na listingu Drugog tržišta berze, izuzev onih koji čine manje od 0,07% ukupne tržišne kapitalizacije, kojima se trguje duže od 175 dana godišnje i čiji je promet manji od nivoa koji utvrdi komisija berze.


Indeks Novog tržišta je indeks ponderisan tržišnom kapitalizacijom akcija kojima se trguje na tzv. Novom tržištu, koje je deo Euronext pariske berze. Ovaj indeks ukazuje na opšte trendove svih hartija na Novom tržištu, odnosno on predstavlja indeks svih akcija.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum