iq option
promotion

Banx broker
Advertisement
Share
View previous topicGo downView next topic
teletrade
Number of messages : 67
Points : 1054
Date of Entry : 2015-04-17
Year : 35

TeleTrade

on Wed Apr 29, 2015 4:53 pm
TeleTrade Group je holding kompanija sa visokom reputacijom u svetskim okvirima. TeleTrade Group osnovana je 1994 godine. Već više od 19 godina neprestano se trudimo da svojim klijentima obezbedimo najbolje moguće uslove za trgovanje na finansijskim tržištima.Holding pruža širok spektar usluga investitorima na globalnim finansijskim tržištima. Naša posebnost je u tome što možemo omogućiti trgovanje maksimalnim brojem finansijskih instrumenata.
Kompanija uvek na prvo mesto stavlja uspeh svojih klijenata. To je glavni kriterijum po kome vrednujemo sopstveni uspeh.

Misija TeleTrade Group je da svojim klijentima obezbedi potreban nivo znanja i pruži konsalting usluge koji će im garantovati rast uspešnosti u poslovanju. Mi smo univerzalna finansijska kompanija koja se doslovno drži visokih standarda i bezuslovno održava visok kvalitet svog rada.

Naše prednosti:

 • Individualni pristup u radu sa svakim klijentom.
 • 19 godina rada na finansijskim tržištima
 • Visok profesionalizam zaposlenih.
 • 200 predstavništava u 20 zemalja sveta.
 • Širok spektar finansijskih instrumenata.
 • Vrhnuski eksperti za analizu finansijskih tržišta.
 • Kreiramo visokotehnološke proizvode.


Sa nama možete trgovati:

 • Valutama na finansijskim tržištima

Finansijski instrument kojim se trguje naziva se valutni par. Prodavajući ili kupujući određenu valutu, vi možete ostvariti profit na razlici kurseva.

 • CFD.TeleTrade svojim klijentima nudi širok spektar CFD instrumenata - bazne aktive kao što su:


 1. zlato;
 2. srebro;
 3. nafta;
 4. Akcije kompanija koje se kotiraju na njujorškoj berzi, kao što su Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Jonson and Johns, Coca-Cola Company, Mcdonald's Corporation itd


Naši stručnjaci vam mogu pomoći u radu i pružiti odgovore na sva pitanja, vezana za trgovinu valutama ili CFD – ugovorima. Oni će zajedno sa vama analizirati složenu situaciju na tržištu, pomoći će vam da izaberete pravi trenutak za obavljanje trgovinske operacije i naučiće vas kako da se zaštite od mogućih rizika.


Svojim klijentima nudimo uslugu izrade individualne strategije trgovanja koja obuhvata:

 • Definisanje ličnih karakteristika klijenta (psihološki profil, specifično ponašanje u kriznim situacijama);
 • Sklonost ka riziku;
 • Izbor pogodnih finansijskih instrumenata za trgovanje i kreiranje lične strategije trgovanja;Investiranje!
Stručnjaci kompanije TeleTrade vrše konsalting o mogućnostima investiranja.. Ova usluga je namenjena onima koji žele da zarade na finansijskim tržištima, ali iz nekog razloga nisu u mogućnosti da samostalno trguju. 

U okviru investicionog konsaltinga naši stručnjac upoznaju klijente sa svim mogućim oblicima upravljanja aktivom;

 • zajedno sa klijentima definišu pravila i principe po kojima klijent upravlja svojim kapitalom;
 • pomažu klijentima u razradi njihove investicione strategije;
 • razmatraju mogućnosti pod kojima klijent može ostvariti profit u saradnji sa nezavisnim profesionalnim trejderima;


Kako bi omogućili investitorima da na što lakši način pronađu trejdere koji će im omogućiti da uvećaju svoj kapital, kompanija TeleTrade je pokrenula programe «Personalni Trejder» и «Master-Invest».

«Personalni Trejderр»
— nezavisna platforma koja je stvorena na inicijativu investitora i trejdera sa ciljem da omogući bržu razmenu informacija i lakše uspostavljanje saradnje. Ovaj program sadrži najveću bazu podataka o trejderima – upravljačima kapitala, koji ostvaruju visoke i stabilne rezultate u trgovanju. Projekat uspešno funkcioniše već devet godina.

Personalni trejder omogućuje investitorima da:

 • dobiju potrebne informacije o uspešnim trejderima, koji trguju valutama ili CFD-ugovorima;
 • вizaberu trejdera sa kojim će sarađivati u cilju ostvarivanja profita u trgovini sa valutama i CFD;


«Master-Inves»
— to je projekat koji omogućuje trejderima – investitorima koji nemaju dovoljno iskustva u samostalnom obavljanju trgovinskih operacija, ili jednostavno nemaju dovoljno vremena da samostalno trguju, da iskoriste znanje i umeće vrhunskih trejdera tzv. Mastera, kako bi ostvarili profit na finansijskom tržištu.

Korišćenju novog programa investiori mogu da:

 • prate rad Master-trejdera i između njih odaberu one čija se strategija trgovanja pokazala najuspešnijom;
 • u automatskom režimu rada kopiraju trgovinske operacije izabranih Master-trejdera sa njihovog na svoj trgovinski račun;
 • ostvare dobit koja je srezmerna ostvarenom profitu Master-trejdera, tako što će u potpunosti ponoviti proces trgovanja jednog ili više Master-trejdera.


Našim klijentima nudimo istraživanja vodećih analitičara tržišta, takođe pružamo savete o razvoju pojedinih trgovinskih sistema.Naši specijalisti svakodnevno prate sve promene i događaje na svetskim finansijskim tržištima.Na osnovu tih podataka oni pripremajuvesti, recenzije, prognoze - sve što može da utiče na raspoloženje na tržištu u kratkom ili dugoročnom terminu.

Obuka
Primarna delatnost obrazovnog centra TeleTrade je stvaranje stručnjaka za rad na finansijskim tržištima. Kompanija se već deset godina bavi obukom trejdera. 

Kursevi в TeleTrade koje organizuje kompanija TeleTrade su jedinstveni:

 • Namenjeni su slušaocima različitog nivoa znanja, od početnika do vrhunskih profesionalac;
 • Uzimaju u obzir količinu slobodnog vremena kojim slušalac raspolaže, kao i mesto njegovog boravka. Sastoje se iz teorijskog i praktičnog dela;


Svi programi kombinuju teoriju sa praktičnim trgovanjem na demo-računu (za početnike) ili na realnom računu (za iskusne trejdere).Slušaocima kursa, po okončanju nastave, uručuju se sertifikati koji im daju mogućnost za zaposlenje u kompaniji.

Strateški cilj TeleTrade grupe

 • Obezbediti svakom klijentu pun spektar finansijskih instrumenata i informacija u cilju rasta njegove aktive koristeći:
 • Najbolje kadrove kompanije;
 • Najkvalitetnije usluge, konsalting i obrazovne programe u sferi finansijskih tržišta;
 • Stalno rastući profesionalizam zaposlenih u TeleTrade Group;
 • Povećanje broja predstavništava Kompanije širom sveta.
teletrade
Number of messages : 67
Points : 1054
Date of Entry : 2015-04-17
Year : 35

Re: TeleTrade

on Thu Jun 11, 2015 12:38 am

Besplatna EDUKACIJA o trgovanuju na Forex-u

Pozivamo Vas da se REGISTRUJETEu najbližem predstavništvo kompanije TeleTrader i prijavite se za neki od mnogobrojnih kurseva. Glavna odlika naših programa obuke je njihova jednostavnost i dostupnost. U ličnoj komunikaciji sa nastavnikom dobićete odgovore na svako postavljeno pitanje.
Ukoliko se odlučite za obuku u nekoj od naših kancelarija, vi možete:

 • Dobiti konkretne savete od menadžera koji su i sami prošli obuku u kompaniji TeleTrade;
 • Realizovati individualnu obuku;
 • Istovremeno učiti teoriju i praktično trgovati;
 • Učestvovati na seminarima i master-časovima koje izvode naši vodeći eksperti i analitičari;
 • Svakodnevno se upoznavati sa situacijom na tržištu, uz obilje analitičkog materijala;
 • Samostalno i uspešno trgovati na finansijskim i berzanskim tržištima.


Početna obuka koja se ralizuje u našem predstavništu je besplatna i sastoji se iz pet predavanja. Tu ćete saznati šta su to finansijska tržišta i kako se na njima može zaraditi. Kurs obuhvata i praktične vežbe. Početni kursevi omogućavaju svakom polazniku da dobiju potrebna znanja za rad na finansijskim tržištima. Nakon završetka uvodne teorijske obuke, možete pohađati praktičnu obuku u trajanju dve do tri nedelje.

 • PRIJAVA ZA OBUKU[/i]

Uvodni kurs obuhvata pitanja Teorije i Prakse kao što su:
TEORIJA

 • Pojam finansijskog tržišta;
 • Prednosti finansijskih tržišta u odnosu na druge oblike investicija;
 • Šta je potrebno za trgovinu na finansijskim tržištima;
 • Kako se formiraju devizni kursevi i kako se radi sa finansijskim instrumentima;
 • Kada treba ući na tržište radi obavljanja trgovinske operacije;
 • Kako smanjiti rizik i trgovati bez gubitaka;
 • Koje se metode koriste za analizu promena deviznih kurseva;


PRAKSA

 • Na vežbama ćete ovladati osnovnim pojmovima koji čine trgovinu u praksi (o instrumentima, taktici i strategiji), tako što ćete ih neposredno koristiti na času. Takođe, možete samostalno primenjivati naučeno u praksi.
  Prednost praktične obuke (radionica) je u tome što se kroz praktičan rad pomaže slušaocu kursa da prevaziđe unutrašnju psihološku barijeru koja ga koči i ne dozvoljava mu da otpočne realnu trgovinu na finansijskim tržištima. Uz praktične veštine, budući trejderi imaju priliku da steknu sigurnost u sebe i u sopstvene mogućnosti, i veru da se kroz trgovinu finansijskim instrumentima mogu ostvariti značajni prihodi.
 • Kako maksimalno uvećati profit.


Koje su prednosti uvodne obuke?
Nakon završenog osnovnog kursa, a zatim i praktičnog dela, dobićete sertifikat o završenom kursu i ono što je najvažnije – znanje koje ćete moći da iskoristite kako biste započeli trgovanje na finansijskim tržištima.
teletrade
Number of messages : 67
Points : 1054
Date of Entry : 2015-04-17
Year : 35

Re: TeleTrade

on Thu Jun 11, 2015 12:47 am

VIP Klijent
 • VIP GOLD (iznos depozita od $50.000)
 • VIP PLATINUM (iznos depozita od $500.000)


Naše Usluge za VIP Klijente:

 • Lični menadžer.
 • Izbor ličnog VIP trejdera.
 • Akumulacioni bonusi.
 • Sniženje spreda i svopova u vidu provizije (u korist klijenta) za realizovane trgovinske operacije-Na svaki zatvoreni lot iznad minimuma (po stopi od 10 dolara za 1 lot).Nadoknada 20% negativnih swapova (pri ostavljanju otvorene pozicije tokom noći).
 • "Zeleni koridor" - specijalno kreirana VIP-linija usluga za realizaciju transakcija.
 • Popuna računa bez provizije-kompanija kompenzuje provizije banaka ili sistema za plaćanje pomoću kojih je realizovan transfer novčanih sredstava na Vaš trgovinski račun.
 • Brzi sistem dopune računa (do 20% od iznosa depozita)-Mogućnost brze dopune računa u navedenom iznosu od strane kompanije putem kredita bez kamate (do dve nedelje).
 • Besplatno prisustvo na svim Master-časovima i svim oblicima obuke-Uključena je kompletna obuka koju Kompanija organizuje i sprovodi, treninzi veština i stručni seminari.


* Potreba za operativnom popunom računa može nastati u svakom trenutku, recimo sa ciljem realizacije trgovinske operacije velikog obima ili zbog pružanja podrške već postojećoj poziciji na tržištu. Rešenje o avansnoj popuni računa donosi finansijski odeljak kompanije TeleTrade zasebno za svaki pojedinačni slučaj.

Za klijente sa statusom VIP GOLD - u radno vreme (5 dana u nedelji od 9.00 do 21.00). Za klijente sa statusom VIP PLATINUM - u svako doba dana i noći. 7 dana u nedelji (osim u dane državnih praznika).Takođe, svim klijentima kompanije (ne samo VIP klijenteli) stručnjaci iz sektora tehničke podrške stoje na raspolaganju 24 časa dnevno, 5 dana u nedelji, potpuno nezavisno od statusa klijenta. Pored toga, usluge ličnog menadžera vam omogućavaju da dođete do brzog i preciznog odgovora na širokog krug pitanja.
Akumulacioni bonusi

Kompanija TeleTrade predlaže učešće u kumulativnom bonus programu sa mesečnim obračunom - ukupno 24% godišnje - svim svojim klijentima, ne samo onima sa statusom VIP. Pri tome, ova usluga je VIP klijentima na raspolaganju sa posebnim pogodnostima.Klijenti sa statusom VIP PLATINUM pored specijalnih uslova dobijaju još veći procenat - 28% godišnje.Ako klijent sa VIP statusom ima nekoliko trgovinskih računa, obračun i određivanje kumulativnih procenata se vrši zasebno za svaki račun.Navedeni povoljni uslovi za obračun kamate važe kako za VIP GOLD status, tako i za VIP PLATINUM status.

TeleTrade svojim VIP klijentima isplaćuje proviziju na sve realizovane trgovinske operacije!

Pozitivna provizija za realizovane trgovinske operacije obračunava se na početku novog meseca za prethodni mesec Provizija na trgovinske operacije VIP klijenata se računa samo u onim mesecima u kojima nije vršeno podizanje sredstava sa računa.

Primer:


 • Depozit klijenta sa statusom VIP GOLD na početku meseca je iznosio 100 hiljada dolara. To je iznos ličnih sredstava klijenta bez različitih bonusa. Sa bonusom ta suma je iznosila 110 hiljada bonusa.
 • Suma sredstava na kraju meseca, bez učešća bonusa iznosila je 160 hiljada dolara. Sa bonusom 170 hiljada dolara.
 • Od navedene sume, 20 hiljada dolara predstavlja profit koji je ostvaren u toku meseca. Računaju se sve, kako zatvorene tako i nezatvorene trgovinske operacije na kraju meseca.
 • A još 40 hiljada dolara - dodatna sredstva koja su na zahtev klijenta prebačena na račun u toku meseca.
 • Pri tome je klijent u toku meseca "zatvorio" 200 lotova.
 • Ukupan iznos svih negativnih swapova tokom meseca iznosi 600 dolara.
 • To znači da je na početku sledećeg meseca klijent ostvario sledeće benefite:+2% na 120 hiljada dolara iznosi 2400 dolara. Na dopunjeni iznos tokom meseca (40 hiljada dolara), kao i na prethodno dodeljeni bonus (10 hiljada dolara) se ne obračunava novi bonus, već samo na početnu sumu i ostvarenu dobit.
 • Kompenzacija 20% negativnih swapova na mesečnom nivou tj. + 120 dolara.


Na taj način, puna suma dodatnih isplata od strane kompanije u korist klijenta prema gore navedenom primeru iznosi na kraju meseca 3120 dolara.
teletrade
Number of messages : 67
Points : 1054
Date of Entry : 2015-04-17
Year : 35

Re: TeleTrade

on Sat Jan 23, 2016 9:46 am
Novi Projekat  Lični Trejder

Personalni trejder  je nezavisni projekat koji pruža mogućnost investitorima i trejderima da se međusobno povežu i ostvare poslovnu saradnju. Projekat je aktivan već 10 godina. Za to vreme, formirana je velika baza trejdera – upravljača kapitala sa višegodišnjim uspešnim radom na tržištu.

Klijenti koji koriste usluge programa „Personalni trejder“, da bi počeli da realizuju svoju investiciju, potrebno je da učine sledeće:
- da prikupe informacije o uspešnim trejderima;
- da izaberu svog profesionalnog upravljača kapitala;
- da počnu da zarađuju.

Rejting i profitabilnost najuspešnijih trejdera:
1 MW-0754612 1800.7% within 190 trading days
2 IT-0239743 717.6% within 103 trading days
3 PH-3443345 515.2% within 174 trading days
4 RA-00192547 384% within 274 trading days
5 IG-4754747 248.1% within 113 trading days
6 VS-5851894 234.1% within 71 trading days
7 SF2-3276802 175.5% within 33 trading days
8 BL-1015824 156.7% within 357 trading days
9 VS-6048148 119.4% within 71 trading days
10 KP-3743965 114.4% within 128 trading days

Kako pristupiti novom projektu?
Pristup je moguć iz ličnog kabineta za klijente.U tu svrhu potrebno je da se registrujete,otvorite račun za trgovanje i pristupite novom projektu.
teletrade
Number of messages : 67
Points : 1054
Date of Entry : 2015-04-17
Year : 35

Re: TeleTrade

on Mon Jan 25, 2016 4:08 pm
Panorama tržišta. januar 25, 2016Vraćanje cena nafte krajem prošle sedmice je pomoglo da se stabilizuje situacija na finansijskim tržištima širom sveta. Sedmica se završila znatnim povećanjem berzanskih indeksa u Sjedinjenim Američkim Državama, što se ogleda u pozitivnoj dinamici berzanskih indeksa azijsko-pacifičkog regiona jutros. Vraćanje cena nafte je bilo izazvano zatvaranjem kratkih pozicija zbog hladnog vremena u SAD i Evropi, koje doprinosi povećanoj potražnji za energijom. Dakle, oporavak cena nafte je slovljen vremenskim faktorima, tako da je suviše rano govoriti o kraju silaznog trenda, jer razlozi razlozi koji se nalaze u osnovi, ostaju u punoj snazi i smanjuju šanse za nastavak sniženja nakon korekcije su prilično visoki.
Prva sesija nedelje neće biti puna izveštaja i makroekonomskih podataka. Glavni događaj danas će biti govor predsednika ECB Maria Draghi, koji će u 18:00 GMT održati govor u Deutsche Borse - jednoj od najvećih deviznih organizacija u svetu.
U fokusu tržišta ove nedelje će biti sastanak centralnih banaka - Federalnih rezervi,  RBNZ i Banke Japana. Rezultati prve dve će biti objavljeni u sredu, a poslednje - u petak.
Na berzi će investitori nastaviti da prate tromesečne izveštaje kompanija. Danas će pre početka trgovanja izveštaj predstaviti McDonald's (MCD). Prosečna prognoza: EPS $1.23, prihod $6237,46 miliona.
Pored McDonald's-a, ove nedelje će svoje kvartalne izveštaje predstaviti mnogo firmi i već je moguće izvući određene zaključke o sezoni u celini.
 
 
II О čemu se govori na tržištu:
 
• Agencija Standard & Poor's  je izvestio  saopštila da se zemlje izvoznice nafte mogu suočiti novim sniženjem rejtinga, jer cene nafte i dalje padaju, i da ona može da postupi, kao i prošle godine, kada je jednog dana snizila rejting većini država. Pad cena nafte od sredine 2014. godine je doveo do niza smanjenja, uključujući Rusiju i Brazil, koje su izgubile investicioni rejting, kao najvećeg proizvođača crnog zlata - Saudijsku Arabiju - i Venecuelu, gde je kolaps nafte izazvao strah od suverenog defolta. Međutim, pad cena nafte za 20 odsto od početka godine, koji je malo njih prognoziralo, može značiti da je sledeći talas revizije neminovan, rekao je stručnjak Moric Kremer. "Imali smo značajan broj smanjenja u protekloj godini u Africi, Bliskom istoku i u ZND, i ako naše prognoze nastave da deluju kao indikator koji može biti usmeren na rejtinge, nove revizije su moguća ove godine," - rekao je Kremer.
 
• Član Upravnog odbora ECB Evald Novotni je rekao da će Centralna banka razmotriti koj alat može da koristi ako se pojavi potreba za dodatnim stimulisanjem u martu, ali još nije odlučio koji će biti. Na konferenciji za novinare u četvrtak, predsednik ECB Mario Draghi je rekao da regulator može ponovo razmotriti metode koje se bave borbom sa uporno niskom inflacijom, pitanje je da li će ECB  nastavi da smanjuje stope ili da proširi program kupovine imovine, ali je Novotni primetio da ECB ništa nije odlučila. "U martu ćemo još jednom razmotriti situaciju, ali nismo odlučili koji alat ćemo da koristimo," - rekao je Novotni. - Kako je Dragi rekao, mi smo jednoglasno spremni da ponovo pogledamo situaciju u martu, "- rekao je Novotni,. On je takođe rekao da bi evrozona mogla da uroni u deflaciju za nekoliko meseci u prvoj polovini godine, zbog niske cene nafte.

• Guverner Banke Japana Haruhiko Kuroda je izjavio da će Banka Japana dodatno proširiti program kvantitativnog popuštanja ", ako je to potrebno." Odluka centralne banke je delom zbog cena nafte. "Banka Japana ima "prostora za dalje širenje" kvantitativnog popuštanja - rekao je Kuroda -. Ukoliko je potrebno, možemo proširiti i još više ojačati "kvantitativno popuštanja "On je dodao da se gore navedeno može ostvariti "u mnogim oblastima." On je rekao da su lideri Banke Japana,"bez ograničenja" u izboru sredstava ublažavanja. Prema sadašnjoj prognozi Banke Japana, inflacija u Japanu će dostići ciljani nivo od 2% otprilike u drugoj polovini finansijske godine 2016. ili krajem 2016. početkom 2017. Cilj može biti postignut u slučaju ubrzanja rasta cena nafte. Međutim, Kuroda ne smatra da su ekonomije zemalja u svetu na ivici "nagle deflacije" zbog pada cena nafte. Globalna inflacija je oko 1%, i ona se povećava kada raste cena nafte.

• Globalna ekonomija će porasti za 3,4 odsto u 2016, rast će biti neravnomeran, a Rusija i Brazil će ostati na negativnoj teritoriji, izjavila je generalni direktor MMF Kristin Lagard. "Verujemo da će globalni ekonomski rast ostati umeren, neravnomeran, a tu su i četiri pretnje za rast", - rekla je Lagard. Ali stope rasta se povećavaju. Zaboravljamo da one rastu od 3,1 odsto u 2015. do 3,4 odsto u 2016. i 3,6 odsto u 2017. To povećava obim naše ekonomije ", - izjavila je šefica MMF-a. Lagard je navela četiri glavne pretnje za svetsku privredu: stanje kineske ekonomije, cene sirovina, nesinhronizirovannost monetarne politike centralnih banaka i situacija na tržištima u razvoju.

• Vodeći pokazatelji u decembru su pokazali pad u vidu usporavanja rasta aktivnosti i pada u novim nalozima u preraživačkoj industriji. Indeks vodećih indikatora u SAD je u decembru pao za 0,2%, što je nešto više od prognoziranih -0,1%. U novembru i oktobru je zabeležen porast u indeksu od 0,4% i 0,6%, respektivno. "Dinamika indeksa ukazuje na ekonomski rast u umerenim tempom u srednjoročnom periodu, uprkos nekim usporavanimja krajem 2015. godine," - rekao je Ataman Ozildirim, šef istraživanja za ekonomski rast u Conference Board. Indek sinhronih indikatora koji obuhvata četiri indikatora, uključujući broj radnih mesta van poljoprivrede u SAD, i odražavanje trenutnog stanja privrede, porastao je za 0,1% u decembru, nakon sličnog povećanja u novembru i povećanja za 0,2% u oktobru. Indeksa zaostalih indikatora je porastao za 0,2% nakon rasta od 0,3% u novembru i 0,2% u oktobru.
 
• Nacionalna asocijacija trgovaca nekretninama (NAR) je saopštila da  je prema rezultatima iz decembra, prodaja na sekundarnom tržištu porasla za 14,7%,i pri tom iznosila 5,46 miliona na godišnjem nivou (sa sezonskim kolebanjima). Stručnjaci očekuju da će prodaja porasti na 5,2 miliona jedinica sa 4,76 miliona jedinice u prethodnom mesecu (pokazatelj nije revidiran). Krajem 2015. godine obim stambene prodaje je dostigao 5,26 miliona jedinica, što je najviše od 2006. godine. U izveštaju je takođe saopšteno da su zalihe postojećih domova za prodaju opale za 12% u odnosu na novembar, na nivo od 1.79 miliona jedinica. (minimalna vrednost za skoro deset godina). Odnos zaliha prema tekućem obimu prodaje se snizio do 3,9 meseci sa 5.1 meseci u novembru. Nacionalna proseččna cena kuća je porasla na $224.100, što je za 7,6% više nego u decembru 2014. Dodajmo da se rast cena beleži 46. mesec za redom.

• U decembru je indeks uslova poslovanja u Australiji od NAB je pao na 7 od 10 u novembru, a indeks poverenja se pogoršao od 3 do 5. U NAB primećuju da poslovno poverenje ostaje otporno na oštre pokrete na finansijskim tržištima, a indeks uslova poslovanja pokazuje da je oporavak rudarskog sektora očuvan. "Nedavna previranja na finansijskim tržištima su istakli rizike za izglede, ali nisu fundamentalno promenili naše mišljenje o australijskoj ekonomiji. Indeks uslova poslovanja je značajno iznad proseka, a indeks poslovnog poverenja se drži neobično stabilno u sadašnjem finansijskom okruženju. Pozitivni indikatori uslova poslovanja u većini sektora pretpostavljaju relativno širok oporavak van rudarskog sektora", - saopštili su u NAB.

• Izvoz iz Japana je ponovo pao u odnosu na prethodnu godinu, zbog smanjene potražnje iz ekonomija u razvoju - pokazatelj je u decembru pao na 8,0%, nakon smanjenja od 3,3% u novembru, pokazali su podaci Ministarstva finansija. Nagle promene u izvozu čelika, organskih jedinjenja (hemijska) i mineralnog goriva su premašile snažan rast u automobilskoj industriji, kao i u prethodnom mesecu. Uvoz je nastavio da pada, snizivši se za 18,0%. Kao rezultat toga, u decembru je trgovinski suficit iznosio 140,2 milijardi jena. Suficit je veća vremenabio iznad prognoze od 100,0 milijardi jena. Izvoz u Kinu je pao za 8,6% godišnje do decembra, isporuke u Aziju su opale za 10,3%. U međuvremenu je izvoz u SAD pao za 3,4%, što je prvi pad u 16 ​​meseci.
 


Devizno tržište
 
III Situacija na tržištima
 
Par EUR/USD je porastao umereno, vrativši deo pozicija, izgubljenih u petak. Stručnjaci primećuju da je težnja ka riziku malo slabija, što povećava tražnju za evrom, kao valutom finansiranja. Delimično se rast para može pripisati opštem slabljenju američkog dolara. Pored toga, investitori čekaju objavljivanje izveštaja nemačkog IFO, kao i današnjji govor predsednika ECB Dragija. Očekuje se da će indeks poslovne klime Ifo da odrazi smanjenje do 108,4 u januaru sa 108.7 ranije. Indeks procene trenutna situacija će verovatno ostati nepromenjen - na nivou 112.8.  Postepeno, pažnja investitora se takođe prebacuje na sastanku FOMC u sredu, što može imati uticaj na dolar. I tržišta i ekonomisti ne očekuju nikakve promene, što potvrđuju komentari iz Federalnih rezervi u poslednjih nekoliko nedelja. Najverovatnije će se sastanak održati na uobičajen način, a Centralna banka ponavlja tezu o postepenoj normalizaciji politike. Međutim, postoji mogućnost da će sumnja u vezi razvoja  dešavanja na finansijskim tržištima i svetu ponovo biti pomenuta u tekstu izjave, zbog čega može više pažnje biti dodeljeno negativnim rizicima za inflaciju. Jak otpor - $1.0921 (maksimum 21. januara). Podrška - $1.0710 (minimum 5. januara).Par GBP/USD trguje sa blagim povećanjem, u blizini znaka $1.4300. Podršku funti daje rast cena nafte i berzanski indeksi u Aziji, kao i široko slabljenje američke valute. Tržišta takođe čekaju sutrašnji govor guvernera CB Karnija i odluku FOMC u sredu. Međutim, preliminarni podaci o BDP-u Britanije, koji su objavljen u četvrtak, biće glavni događaj za funtu ove nedelje. U principu, funta čuva medveđu pristrasnost nakon što su Federalne rezerve podigle stopu, a u vezi Banke Engleske su iskoristili glasine da regulator neće da se odluči na ovaj važan korak. Ranije ove nedelje, guverner Centralne banke Karni je rekao da on nema "jasan raspored" za podizanje kamatnih stopa. Važan otpor - $ 1.4476 (maksimum 13. januara). Važna podrška $1.4078 (minimum 21. januara).Par AUD/USD je blago porastao, približavajući se maksimumu od petka.  Podršku australijskom dolaru pružaju, primećeno pre vikenda, poboljšanje raspoloženja na globalnim tržištima akcija i robe. Potencijalne probleme za australijsku valutu mogu predstavljati podaci Australije o stopi inflacije za 4. kvartal, koji će biti objavljeni u sredu. Većina ekonomista prognozira da će podaci potvrditi ograničenost cenovnog pritiska i da će ukazati na značajan prostor za snižavanje kamatnih stopa od strane RBA, ako bude potrebno. Očekuje se da bazna inflacija, na koju RBA posebno obraća pažnju, biti u donjoj granici ciljanog raspona od 2% -3%, a možda čak i niže. U srednjoročnom periodu, par će verovatno da se nalazi pod  pritiskom zbog sklonosti RBA ka relativno labavoj monetarnoj politici, uz pooštravanje politike Fed. Jak otpor - AUD0.7100 (psihološkom nivou). Važno podrška - AUD0.6824 (barem 15. januar).


Par USD/JPY trguje u uskom opsegu blizu nivoa otvaranja. Oporavak berzi podržava par, a povoljan trgovinski bilans u Japanu povećana tražnja za jenom, usporavajući nadigravanje i podstičući odstupanje para. Kako pokazuju podaci izveštaja CFTC, obim dugih pozicija za jen je dostigao četvorogodišnji maksimum prošle nedelje, povećavajući pritisak na par. Stručnjaci napominju da rast para može biti otežan do kraja meseca, jer je spremnost investitora da preuzmu rizik zaista povećana, ali će rast na bezi u Tokiju berzi verovatno biti nestabilan. Kao rezultat toga, dolaru će biti veoma teško da raste u odnosu na jen sa sadašnjih nivoa. U međuvremenu, stručnjaci ne isključuju rast para zbog mogućeg omekšavanja politike od strane Banke Japana. Međutim, ukoliko Banka Japana ne promeniti stope, par će verovatno doživeti negativni pritisak jer će japanski korporativni ulagači  prodavati par u rastu u periodu do kraja meseca. Najbliži otpor - Y119.71 (maksimum 5. januara). Važna podrška - Y115.97 (minimum 20. januar).

 


Berza
 
IndeksVrednostIzmene
S&P1,906.9+2.03%
NASDAQ4,591.18+2.66%
Dow16,093.51+1.33%
Nikkei17,110.91+0.90%
Hang Seng19,374.42+1.54%
S&P/ASX5,006.56+1.84%
Shanghai2,919.44+0.10%
 


Glavni američki berzanski indeksi su završili trgovanje u petak sa određenim povećanjem. Prema nedeljnim rezultatima, zabeležen je rast, po prvi put za mesec dana. DOW je porastao za 0,66%, S&P - za 1.41%, a Nasdaq - za 2,29%. Cene nafte su se oporavile sa veoma niskih nivoa, što je poguralo na gore akcije naftnih kompanija. Investitori su reagovali pozitivno na signale o mogućem dodatnom podsticaju u Japanu i Evropi. Ali uprkos povećanju cena, neki trgovci su izrazili sumnju da je pad na tržištu završen. Učesnici na tržištu i dalje upozoravaju damnogi od uslova koji vrše pritisak na globalna tržišta kapitala ove godine, još uvek postoje, to jest, tržište je možda upravo skočilo nakon teškog pada. Među nerešenim pitanjima koja obuhvataju neizvesnost oko stepena usporavanja kineske ekonomije, zabrinutost zbog njegovog uticaja na američku ekonomiju i nastavak meseci opadanja cena nafte.

Azijski  berzanski  indeksi trguju u zelenoj zoni. Berze u Aziji nastavljaju da pobeđuju vesti iz Evrope i oporavak cena na tržištu nafte. Prošle nedelje se održao sastanak ECB, prema čijim rezultatima je Dragi rekao da regulator može odlučiti da promeni svoju monetarnu politiku na svom sledećem sastanku u martu. Njegove reči su primljene sa optimizmom investitora i izazvale su porast berzi. Takođe značajnu podršku kursu nastavlja da pruža oporavak cena nafte: cena nafte Brent se vratila na oko 33 dolara po barelu, dok je WTI - $32 po barelu nakon obnavljanja 12-godišnjih minimuma ranije ove nedelje. Međutim, prema mišljenju analitičara, nakon prve tri nedelje u novoj godini, koje su bile veoma teške za tržište, nestabilnost će se verovatno nastaviti.

Očekuje se pozitivan početak trgovanja na glavnim berzama Evrope.
 


Tržište finansisjkih instrumenata
Trenutno se prinos 10-godišnjih obveznica SAD nalazi na nivou 2,0% ( +1 b.p.).
Prinos 10-godišnjih nemačkih obveznica se trenutno nalazi na nivou 0,41% (-2 b.p.).
Prinos 10-godišnjih obveznica Velike Britanije se zadržava u oblasti  1,71% (+4 b.p.).
 


Tržište sirovina
Fjučersi za WTI sortu sirovenafte pokazuju pozitivan trend. Trenutno se martovski fjučersi kotiraju $32.34 po barelu (+0,45%). Nafta poskupljuje jer se investitori nadaju da će Evropska centralna banka i Banka Japana preduzeti dodatne mere za podsticanje privrede, što će doprineti jačanju potražnje usred globalne prevelike ponude na tržištu nafte, prema podacima trgovanja. Prošle nedelje, predsednik ECB Mario Dragi je rekao da regulator može odlučiti da promeni svoju monetarnu politiku na svom sledećem sastanku u martu. Međutim, neki analitičari se i dalje plaše da će cena nafte pasti, jer je tržište čeka dolazak iranskog nafte u narednim mesecima.

Trenutno se cene zlata kotiraju po $1102.00 (+ 0.52%). Vrednost plemenitog metala raste zbog malog pojeftinjenja američke valute. Stručnjaci primećuju da, ako  cena zlata u narednim danima ostane iznad $1,100, to može biti znak daljeg oporavka cena, možda čak i do $1.200 u narednim mesecima. U proteklih godinu dana cena zlata je pala za više od 10% nakon što su Federalne rezerve SAD podigle referentnu kamatnu stopu po prvi put u skoro deset godina, što je dovelo do snažnog jačanja američke valute i negativnog uticaja na cene zlata. Tržište očekuje da će zlato nastaviti da dobija podršku od posmatrane nestabilnosti koj može naterati američku centralnu banku da odloži sledeće povećanje stope. IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0).
 


IV Glavni događaji I podaci današnje sesije (vreme GMT 0)
 
09:00NemačkaIndeks poslovne klime IFO
09:00NemačkaIndeks trenutnh uslova IFO
09:00NemačkaIndeks oćekivanja IFO
14:00BelgijaIndeks raspoloženja u poslovnim krugovima
18:00EvrozonaGovor predsednika ECB Maria Dragija
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum