Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
ForexSRB
ForexSRB
Number of messages : 1779
Points : 4800
Date of Entry : 2014-06-26
Year : 40
Residence Country : Canada
https://www.fxsforexsrbijaforum.com/

attention Kase Peak Oscilator

Mon Aug 17, 2015 4:00 pm
Kase Peak oscilator je kreirala Sintija Kejs, poznati američki trgovac. Ovaj oscilator omogućava trgovcu da proceni veliki broj različitih signala koji su pogodni za aktivnu trgovinu.
Formula

KPO = RWI(najviši) - RWI(najniži), gde je

RWI(najviši) = (Najviši[0]-Najniži[n])/ATR*kvadratni koren(n),

RWI(najniži) = (Najviši[n]-Najniži[0])/ATR*kvadratni koren(n).[You must be registered and logged in to see this image.]

Korišćenje u trgovini

Kase Peak oscilator je u osnovi jedinstveni oscilator koji, pridodat uz obični histogram, takođe sadrži liniju koja prikazuje najviše i najniže vrednosti histograma koji označavaju najviše i najniže cene. Ova linija je značajna kada se trguje nasuprot trendu koji se razvija.

Promena boje indikatora daje signal za ulazak na tržište.

Ukoliko se na tržištu razvija trend porasta, a boja KasePeak oscilatora se promeni iz crvene u plavu, znači da je dobar trenutak za kupovinu sredstva, jer će uskoro cena početi da raste u ukupnom uzlaznom trendu.

Ukoliko na tržištu vlada trend opadanja, a boja KasePeak oscilatora se promeni iz plave u crvenu, znači da je dobar trenutak za prodaju sredstva jer će kasnije doći do opadanja cene u ukupnom trendu opadanja.

Kada histogram dodirne signalnu liniju peak-a, trgovac treba da se pripremi za promenu cene, jer je ona dostigla svoju srednjoročnu najvišu ili najnižu vrednost.

Ukoliko histogram oscilatora pređe nulti nivo odozdo na gore, to označava promenu pravca kretanja cene od opadajuće u rastuću; znači, pravo je vreme za kupovinu. Obrnuto, ukoliko histogram indikatora pređe nultni nivo odozgo na dole, to znači da trgovac treba da bude spreman za prodaju, jer će se trend preokrenuti iz rastućeg u opadajući.

Najviše i najniže vrednosti histograma se mogu koristiti za pretragu klasičnih signala divergencije i konvergencije.

Parametri IFX_KasePeak oscilatora

  • KPeriod = 30
  • CalsBars = 1000
Preuzmite Oscilator
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum