Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Terminski Poslovi

Terminski Poslovi

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention Terminski Poslovi Fri Nov 13, 2015 9:35 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Terminski poslovi se definišu kao poslovi prodaje gde se cena robe ugovara danas, a obaveze kupca i prodavca ne izvršavaju odmah posle zaključenja ugovora, već u nekom kasnijem roku koji je unapred fiksiran i označen ili nekog dana u okviru precizno definisanog perioda vremena određenog kupoprodajnim ugovorom.

Terminski poslovi se zaključuju i izvršavaju na dva načina: direktno između učesnika u nekoj transakciji ili uz učešće klirinške kuće.

Osnovna obeležja berzanskih terminskih poslova su:
1. ročnost posla
2. bezuslovno ili uslovno zaključenje posla
3. različita motivisanost posla, da se dođe do neophodne robe, da se zaradi, ili zaštiti od rizika

Terminski poslovi se dele na bezuslovne (fiksne) i uslovne. Bezuslovni terminski poslovi se zaključuju bez ikakvih uslova, pa se o roku izvršavaju onako kako je ugovoreno.Kupac se definitivno obavezuje da tačno određenog dana plati cenu, a prodavac da preda materijal. Ovi poslovi su, najčešće slobodni i samostalni i ne obavljaju se uz pomoć klirinške kuća.

Berzanski trgovci koji tipuju (igraju, prognoziraju) na povećanje cena određenog berzanskog materijala zovu se hosisti ili bikovi (bull), a oni koji igraju na smanjenje cena besisti ili medvedi (bears).

Terminski poslovi dele se na one koji se obavezno izvršavaju (forvard poslovi) i terminske poslove koji su izvedeni (derivirani) iz nekog drugog posla i čija su podloga drugi ugovori.

U derivirane poslove spadaju:
-fjučers poslovi i
-opcije.

Derivirane hartije od vrednosti (derivati) imaju sve značajniju ulogu u berzanskom poslovanju. To su hartije od vrednsti čije su cene utvrđene (izvedene) na osnovu cena drugih (osnovnih) finansijskih instrumenata.

Svop poslovi podraztumevaju zamenu jedne vrste dugovanja za drugu. Postoje i hedžing poslovi, koji se izvode preko fjučersa, opcija i svopova, a čiji cilj nije realna zarada na razlici između kupovne i prodajne cene odnosno špekulacija, nego zaštita od rizika cenovnog, kamatsno ili kursnog.


Sa nastankom tržišta derivata, hedžing operacije se sve više odvijaju na tržištu fjučersa (zbog manjih transakcionih troškova, veće brzine transakcija...). Investitori koriste fjučerse u cilju zaštite određenog nivoa prinosa, putem transfera rizika na druge učesnike u trgovini. Ovaj rizik preuzimaju špekulanti koji zauzimaju suprotne pozicije od hedžera i time čine tržište likvidnim. Hedžeri se, pak, transferom rzika na druge učesnike (špekulante) osiguravaju od gubitka ali i smanjuju mogućnost povećanja profita. U perfektno uspostavljenom hedžingu nikakav gubitak (ali ni dobitak) ne mož biti ostvaren. Profiti i gubici iz suprotnih pozicija daju nultu sumu pri postizanju bilo koje cene na tržištu.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum