Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


PAMM StratoFounds
advertisement

You are not connected. Please login or register

Svop Poslovi

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Svop Poslovi Empty Svop Poslovi Fri Nov 13, 2015 10:18 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Svop poslovi su poslovi putem kojih se, preko berze, vrši zamena jednih obaveza odnosno dugova, za druge, a radi zaštite interesa učesnika u poslu i zaštite realne vrednosti imovine (hedžing posao).
Svop Šema 5 Razmena fiksne i promenljive stope:
„Svopovi su finansijski ugovori koji obe ugovorne strane obavezuju na zamenu (svop) određenih obaveza plaćanja (ne aktive) kojima raspolažu za druge obaveze plaćanja kojima raspolaže druga strana.

Postoje dve osnovne vrste svopova: valutni svop podrazumeva zamenu plaćanja u jednoj valuti za plaćanja u drugoj valuti; kamatni svop podrazumeva zamenu određenih kamatnih plaćanja za niz drugih kamatnih plaćanja, pri čemu su sva denominovana u istoj valuti.“

Svop je sporazum između dve strane o razmeni određenih periodičnih novčanih tokova, kao obaveza plaćanja u budućnosti na temelju nekog osnovnog instrumenta ili cene
(npr. fiksna ili promenljiva kamatna stopa, srednjoročne ili dugoročne obveznice).

Kao i forvard, fjučers i opcijski ugovori, svap ugovor omogućava firmama bolje upravljanje rizikom cene, kamatne stope, deviznim i kreditnim rizikom. Svopovi su uvedeni početkom 1980. godine, a svap tržišta izuzetno su se razvila tokom poslednjih godina .

Iskazana vrednost svap ugovora američkih komercijalnih banaka (glavnog učesnika svap tržišta) iznosila je u 2001. godine 26, 21 milijardi dolara, a narasli su na preko 200 milijard dolara.

I ovi poslovi, kao fjučersi i opcije, se najčešće obavljaju preko klirinške kuće. Najčešći su, u praksi, svop kamatnih stopa i valutni svop.

Svop kamatnih stopa

Kod kamatnog svopa najčešće se radi se o zameni promenljivih kamata za fiksne kamatne stope. Na primer, jedna banka može razmeniti novčani tok od milion dolara sa vrijabilnom kamatnom stopm, na primer LIBOR+2 za isti iznos sa fiksnom kamatnom stopom od, na primer, 10 % za sledećih 5 godina, koliki je rok dospeća kredita.

Rezultat svopa je da je banka pretvorila msvoju petogodišnju pasivu sa fiksnom stopom u pasivu sa promenljivom stopom koja se poklapa sa promenljivošću zarada na komercijalnim i industrijskim kreditima. Nadalje, putem svopa kamatnih stopa banka može uredno plaćati LIBOR plus 2% i ispunjavati svoje obaveze.


Svop kamatnih stopa je dugoročni ugovor koji se može iskoristiti za zaštitu od rizika promene kamatne stope.Sada ćemo razmotriti i primer kako se pomoću valutnog svopa može zaštititi od valutnog rizika kad se valute aktive i passive ne poklapaju.

Valutni svop

Kod svopa valutnog kursa mogući su različiti aranžmani: zamena koja uključuje dve ili više valuta, zamena sa opcijskim svo jstvima, te valutna zamena koja je povezana s kamatnom zamenom. Ono što treba zapamtiti jeste činjenica da je upotreba valutnih zamena vrlo česta. Na primer ugovorne strane mogu za sledećih pet godina zameniti 1, 6 miliona dolara i jedan milion funti u različitim varijantama deviznih kurseva.

Valutni svop poslovi (zamene) se obično ugovaraju preko posrednika, komercijalnih banaka.
Šema 6 Fiksni valutni swap funta/dolar:
Primera radi britanska i američka finansijska institucija mogu dogovoriti valutni svop kojom britanska institucija šalje godišnje isplate u funtama da bi pokrila isplate kupona i glavnice emisije obveznica u funtama sterling američke finansijske institucije, a američka finansijska institucija šalje godišnje dolarske isplate britanskoj finansijskoj instituciji da bi pokrila isplate kamate i glavnice svoje dolarske emisije obveznica.

Kod valutnog svopa obično su sporazumom obuhvaćene isplate kamata i glavnice. Kod svapa kamatnih stopa, obično su uključene samo isplate kamata.

Razlog je taj što su i glavnica i kamata izložene deviznom riziku. Taj valutni svop sažeto prikazujemo na slici 1-11. Kao rezultat razmene, britanska finansijska institucija pretvara svoju dolarsku pasivu sa fiksnom stopom u pasivu u funtama sa fiksnom stopom koja se bolje poklapa sa njenim portfeljom aktive sa novčanim tokom u funtama i fiksnom stopom.

Isto tako, američka finansijska institucija pretvara pasivu sa fiksnom stopom u funtama u dolarsku pasivu koja se bolje poklapa sa dolarskim novčanim tokom sa fiksnom stopom u njenom portfelju aktive. Kod ovog valutnog svapa, dve strane obično ugovore fiksni kurs za novčani tok na početku razdoblja.

Uočimo u prethodnom primeru da bi u slučaju promene kursa u odnosu na ugovoreni kurs u svopu, jedna od strana izgubila u smislu da bi se novi ugovor mogao sklopiti sa povoljnijim kursom za jednu od strana.

Da vrednost dolara poraste u odnosu na funtu tokom trajanja svopa, sporazum bi za američku finansijsku instituciju postao skuplji. Međutim, ako bi dolar izgubio na vrednosti, razmena bi bila prilično skupa za britansku finansijsku instituciju.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum