Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Kontrola Berzanskog Poslovanja

Kontrola Berzanskog Poslovanja

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention Kontrola Berzanskog Poslovanja Sat Nov 21, 2015 10:37 pm

gandra

gandra
Global Moderator

S obzirom na širok društveni značaj robnih i finansijskih berzi posebna pažnja mora biti poklonjena zakonitosti i transparentnosti njihovog rada.

Prvo, svaka berza ima Internu kontrolu, najmanje jednog internog kontrolora koji kontroliše ukupan rad berze. Berzanski kontrolor o svim uočenim pojavama obaveštava upravu berze, koja preduzima mere na sprečavanju štete i osiguranja daljeg redovnog toka trgovanja na berzi i o preduzetim merama obaveštava organ koji je nadležan da nadzire berzu.

Berzanski kontrolor je usko povezan sa drugim osloncem za zaštitu zakonitog rada berze-državnim organom za nadzor berzi, koji daje saglasnost za njegov izbor i daje mu upustva za rad.

Statuti berze obično detaljno navode razloge za pokretanje prekrštajnog postupka protiv člana berze ili zaposlenih službenika na berzi ako ulaze u sledeće prestupe:
-neovlašćena upotreba tuđeg imena ili
-dozvola drugom da se koristi poslovnim imenom člana ili  službenika berze,
-davanje netačnih podataka o solventnosti,
-onemogućavanje normalnog odvijanja trgovine na berzi,
-davanje insajderskih informacija koje mogu dati nezasluženu dobit pojedinim igračima na berzi,
-nedozvoljeno mešanje u rad drugog člana berze,
-neodgovoran i nezakonit rad.

Interni kontrolor za pomenute prestupe može blokirati račun člana berze čime onemogućava njegovo poslovanje na berzi i pokrenuti stečaj njegove firme. Interni kontrolog ne može suspendovati rad berze, to može samo regulatorni državni organ.

Regulatorno telo (najčešće komisija za hartije od vrednosti) kontroliše rad berze i obavezno je da ukaže na propuste u primeni zakona i akata berze. Ono je dužno da preduzme mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

U obavljanju kontrole regulatorno telo ima pravo punog uvida u poslovne knjige i svu drugu dokumentaciju berze. Deluje na principu klasičnih inspekcijskih ovlašćenja.

Ako je poslovanje berze suprotno zakonu statutu i pravilima berze, ako kretanje cena roba i robnih i finansijskih instrumenata ugrožava stabilnost berze, ili može izazvati šire i nesagledive društvene štete regulatorno telo može da obustavi trgovinu na berzi, pa, čak, da na određeno vreme i suspendovati rad berze.

Ako se kontrolom utvrdi da je berza postupila suprotno zakonu i aktima berze, Komisija odnosno drugo regulatorno telo, koji je izdao dozvolu za rad berze, može rešenjem koje je konačno u upravnom postupku izreći sledeće mere:
-Naložiti berzi da u propisanom roku svoje poslovanje uskladi sa zakonom, propisima nadzornog organa i aktima berze;
-Privremeno obustavi rad berze, ako oceni da njeno dalje poslovanje ugrožava interese učesnika u radu berze, narušava ravnoteržu na tržištu ili ugrožava funkcionisanje berze;
-Pokrenuti stečaj berze.

Kontrola ukupnog berzanskog poslovanja, uključiv i listing berzanskih materijala u SAD vrši Komisija za hartije od vrednosti (SEC). U Velikoj Britaniji funkciju centralnog kontrolnog organa, slično SEC-u u SAD, ima Odbor za hartije od vrednosti i investicije (SIB) ali, za razliku od SEC-a, koji je državni organ (državno telo), SIB je privatno preduzeće.

SIB daje odobrenja za poslove investicionog bankarstva, odobrava emisije hartija od vrednosti i vrši kontrolu, a svoju funkciju ostvaruje preko tzv. organizacija sa sopstvenom regulativom (SRO), kojih ima pet, a koje pokrivaju različite segmente investicionih aktivnosti.

Za rad berzi u SAD pored Zakona o berzama i Zakona o bankama, relevantni su i:
-Zakon o sankcijama insajderske trgovine (Insider Trading Sanctions), 1984;
-Zakon o insajderskoj trgovini i primeni zakonske odgovornosti za prevare sa hartijama od vrednosti (Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act, 1988), kojim su uvedene preventivne mere protiv insajderske trgovine i utvrđene procedure i kazne za prekršioce zakona;
-Pravilo izloženosti (Display Rule, pravilo 11 Acl-4), čija je primena počela januara 1997. godine i kojim je uvedena obaveza da se na displeju berze prikaže nalog klijenta koji je povoljniji od naloga specijaliste ili market mejkera, a pravilom kotacije (Quote Rule, pravilo 11 Acl-1) uvedena je obaveza da market mejkeri objave kotacije kada obim kotacije prelazi 1% od ukupnog obima hartije od vrednosti koja je na listingu berze;
-Zakon o modernizaciji finansijskih usluga (Financial Services Modernization Act ili Gramm-Leach-Bliley Act-GLBA), koji je usvojio Kongres SAD 1999. Godine posle desetogodišnjeg razmatranja, da bi dodatno zaštitio lične podatke investitora od mogućih zloupotreba.

U Srbiji kontrolu nad radom berze sprovodi Komisija za hartije od vrednosti najmanje dva puta godišnje. Ovlašćeno lice Komisije za hartije od vrednosti može u postupku nadzora:
-pregledati akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druga dokumenta berze,
-zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za poslovanje berze.

Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u poslovanju berze, Komisija za hartije od vrednosti donosi odluku kojom nalaže berzi da otkloni te nezakonitosti ili preduzima neku od sledećih mera:
-oduzima saglasnost na odluku o izboru, odnosno imenovanju direktora i članova upravnog odbora berze i daje nalog za imenovanje novih lica;
-daje nalog berzi da privremeno obustavi trgovinu određenim hartijama od vrednosti, odnosno da isključi određene hartije od vrednosti sa listinga;
-daje nalog berzi da ona privremeno obustavi rad u trajanju od tri meseca;
-daje nalog za privremenu zabranu raspolaganja sredstvima sa računa berze i drugom imovinom berze u trajanju od tri meseca;
-daje nalog za zabranu isplate dela dobiti koji pripada akcionarima berze, odnosno isplate članovima organa uprave berze i zaposlenima;
-izriče javnu opomenu;
-oduzima dozvolu za red berze;
-preduzima i druge mere u skladu sa zakonom i svojim aktima. Većina ovih mera čine formalno pravo koje je do sada retko primenjivno u praksi.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum