Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Njujorška berza NYSE ili tzv. „Big Board“

Njujorška berza NYSE ili tzv. „Big Board“

Go down  Message [Page 1 of 1]

dzonefx

dzonefx
Moderator

Od svojih pojavnih oblika do danas u svetu je osnovano preko 500 berzi u 90 zemalja sveta. Tri četvrtine od ovog broja pripada industrijski razvijenim zemljama Evrope, Amerike i Azije, a jedna četvrtina zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji.

U SAD postoje berze globalnog značaja kao i više regionalnih i lokalnih berzi širom zemlje. Najveća i glavna nacionalna berza i najveća berza u svetu je Njujorška berza -New York Stock Exchange - NYSE ili tzv. „Big Board“. Osnovana je 1792. godine i ima konstantnih 1366. članova, a njihov broj se nije menjao od 1953. godine.

Samo članovi berze mogu učestvovati u trgovini sa kotiranim berzanskim materijalima. Članovi berze u trgovini mogu učeštvovati kao: komisioni brokeri, brokeri na parketu, dileri rasparenim akcijama, registrovani trgovci specijalisti i brokeri obveznica.

Najznačajniji članovi za odvijanje trgovačkog procesa na berzi su specijalisti. Ima ih oko 400 i oni čine oko 30% ukupnih stalnih članova berze. Za NYSE se često kaže da predstavlja dobrovoljno udruženje tj. korporaciju, čiji je cilj da obezbedi jednostavno,
lako i efikasno trgovanje berzanskim materijalima.

NYSE ima strožije uslove listinga u odnosu na druge berze u SAD i na njoj se, po pravilu, kotiraju finansijski instrumenti velikih i uspešnih preduzeća sa dugom poslovnom tradicijom.
Tržišta sa najvećom tržišnom kapitalizacijom u USD na kraju 2009. godine:
Na njoj se, po pravilu, razmenjuju robe i kotiraju akcije velikih preduzeća sa dugom poslovnom tradicijom i najznačajnije obveznice. Glavni deo NYSE, sačinjava tzv. „parket“ (floor) na kome se odvija promet.

Parket se sastoji od odvojenih soba za trgovanje. Najveći deo parketa zove se glavna soba (main room) i određen je za trgovinu najaktivnijim akcijama. Jedan deo glavne sobe zove se garaža (garage) i neki ga smatraju posebnom sobom za trgovanje jer je dozidan pored glavne sobe na mestu na kome se ranije nalazila garaža.

Postoji i manji deo parketa -aneks- na kome se trguje neaktivnijim akcijama i obveznicama. Aneks se kolokvijalno naziva plava soba (blue room) po boji njenih zidova. Uz zidove obe prostorije-glavne sobe i aneksanalaze se telefonske postaje koje služe za komunikaciju između parketa i brokerskodilerskih sedišta (kancelarija).

Na parketu se nalazi 18 šaltera strukturno oblikovanih u obliku potkovice, a na svakom od njih veći broj prozora-trgovačkih postaja (trading posts). Na svakom od njih specijalizovano se trguje sa nekoliko od preko 2000 kotiranih akcija.

Prosečni dnevni promet prevazilazi 200 miliona akcija.Na NYSE se trguje sa oko 2 200 različitih vrsta obveznica, a kad su obveznice u pitanju preovlađuje trgovina na OTC tržištu. U dnevnim novinama se svakodnevno objavljuju izveštaji za finansijske instrumente.

Najvažniji elementi izveštaja su:
-procentualne promene prinosa - Ytd% - Chg;
-najviša i najniža cena u poslednje 52 nedelje -52 Weeks-High/Low;
-naziv emitenta akcije - stock; simbol akcije (tik) - Sym;
-dividenda-Div; stopa tekućeg prinosa - yield%;
-proporcija tekuće tržišne cene i zarade po akciji - PE;
-obim u standardnim lotovima -vol 100s;
-poslednja ili zaključna cena -last-close;
-neto promena cene -net change ,  vol. change.
Čitanje berzanskih izveštaja o akcijama na NYSE:
Prva kolona prikazuje promenu vrednosti za akcije firme Wendy koja se dogodila od početka godine do tog datuma, a to je porast od 18, 6%.

Sledeće tri kolone prikazuju najniže i najviše i prosečne cene za prethodnih 52 sedmice.

-Cene akcija se iskazuju u različitim valutama zavisno od lokacija berzi u svetu, a u ovom slučaju, je reč o dolarima i centima, tako da cifra 35, 50 predstavlja cenu od 35, 50 $ po jednom udelu.

Peta kolona daje službeni symbol firmeWendy.

Šesta kolona navodi iznos poslednje godišnje dividende koju je firma isplatila vlasnicima akcija. Naime, u slučaju Wendy-a ona je iznosila 0, 24 $ po udelu, i to za prethodnu godinu.

Naredna kolona daje dividendni prinos po akciji. Pošto je tekuća cena 34, 59 $, dividendni prinos je 0, 24 $ / 34, 59 $ = 0, 69%. Ta cifra se zaokružuje na 0, 7%, jer berzanski listing dopušta samo jedno decimalno mesto.

Kolona označena sa PE, odnosno SR, je odnos tržišna cena / zarada po akciji. Vrednost se izračunava podelom najnovijih godišnjih prinosa firme po akciji sa trenutnom cenom akcije.

Berzanski listinzi iskazuju samo cele cifre (bez decimala), kao prikaz vrednosti proporcije P/E, tako da u slučaju mWendy-a taj odnos P/E glasi 21, što znači da stvarni P/E može da bude u rasponu od 20, 50 do 21, 49.

Na osnovu završne cene i odnosa P/E koji su dati u berzanskom listingu, možemo da izračunamo približnu vrednost Wendy-og prinosa EPS (earnings per share):

Cena / EPS = 21 = (34, 59 $) / EPS

Kolona naslovljena Obim u stotinama govori koliko je udela iz Wendy-og akcijskog kapitala prošlo kroz proces trgovine, i to u stotinama. Na dan koji pomenuti izveštaj obrađuje je 607.600 udela prešlo iz jednih ruku u druge.

Završna kolona Neto promena daje promenu u ceni na kraju poslovanja prethodnog dana. Cena akcija je pala za 28 centi u odnosu na cenu iz prethodnog dana. To znači, da je završna cena 2. aprila 2002. godine bila 34, 59 + 0, 28 = 34, 87 $. Ako se u koloni sa neto promenom pojavljuju tačkice (...), to govori da je završna cena bila nepromenjena u odnosu na prethodni dan trgovanja.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum