Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » NASDAQ – globalna trgovačka mreža

NASDAQ – globalna trgovačka mreža

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention NASDAQ – globalna trgovačka mreža Sat Nov 28, 2015 4:01 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

U SAD postoji i berza (tržište) NASDAQ. Drugo je najznačajnije tržište akcija u SAD i svetu. Elektronski trgovački sistem NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations- je kompjuterizovani sistem elektronskih kotacija osnovan od strane Nacionalnog udruženja dilera hartijama od vrednosti - The National Association of Securities Dealers - NASD.

Ustanovljen je 8. februara 1971. godine, sa ciljem da omogući lociranje market mejkera (OTC dilera) kroz elektronske kotacije hartija od vrednosti na OTC tržištu. Pomoću ovog sistema broker –dileri, posredstvom svog terminala trenutno dobijaju iz NASDAQ kompjutera, aktuelne kotacije market mejkera.

Već krajem 1988. više od 5 000 hartija od vrednosti nalazilo se na listingu NASDAQ-a. Danas je po obimu prometa, drugo najveće tržište akcija u SAD i u svetu. Najaktivnije hartije od vrednosti svakodnevno nalaze prostor u Wall Street Journal-u. U NASDAQ sistem uključeno je oko 600 dilera-market mejkera.

Svaka akcija ima najmanje 2, u proseku 10, 5, a poneke i do 40 market mejkera. NASDAQ kompjuterski i trgovački sistem lociran je na Tajms skveru u Njujorku i predstavlja najveći segment vanberzanskog ili OTC tržišta akcija u SAD.

NASDAQ, kao elektronska komunikaciona mreža, omogućuje priključke za dilere-market mejkere, brokere i kontrolore. Postoje tri nivoa pristupa sistemu.
-Prvi nivo brokeru omogućuje samo dobijanje podataka o najvišoj ponuđenoj ceni i najnižoj traženoj ceni unutar NASDAQ sistema.
-Drugi nivo uz trenutne kotacije identifikuje i ko su market mejkeri svake ponude i omogućuje izvršenje naloga posredstvom sistema.
-Treći nivo omogućuje market mejkerima da, uz ono što pružaju prva dva nivoa, mogu da unose, koriguju ili brišu kotacije za akcije u kojima „prave tržište“. Njihove unete kotacije se mogu videti na terminalima širom NASDAQ sistema. Sistem ima oko 180 000 terminala u SAD i više od 25 000 terminala u Kanadi.

Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Francuskoj. Ukupno danas ima oko 350 000 kompjuterskih terminal širom sveta u NASDAQ sistemu. Sedište NASDAQ Evropa je u Londonu, a nedavno je otkupio evropsku elektronsku trgovačku mrežu EASDAQ.

Kompjuterski podsistem SOES (Small Order Execution System) u okviru NASDAQ- a zadužen je za izvršenje malih naloga, manjih od 1 000 (10 Round lots) akcija koje se uparuju unutar NASDAQ sistema nacionalnog tržišta (National Market System- NASDAQ/ NMS.

CQS (Consolidated Quotation Service) je podsistem NASDAQ-a uveden 1978. godine, posredstvom koga se mogu dobiti podaci o raspoloživim kotacijama sa NYSE, AMEX i nekih regionalnih berzi. Predstavlja značajan korak u pravcu centralizacije finansijskih tržišta u SAD.

Značaj NASDAQ sistema u globalnoj trgovini hartijama od vrednosti je izuzetno veliki. Jednostavnost pristupa, lakše ispunjavanje uslova listinga i globalna povezanost daju ovom globalnom trgovačkom sistemu izuzetnu perspektivu.
Kretanje NASDAQ kompozitnog indeksa:
Značaj NASDAQ sistema u globalnoj trgovini hartijama od vrednosti je izuzetno veliki. Jednostavnost pristupa, lakše ispunjavanje uslova listinga i globalna povezanost daju ovom globalnom trgovačkom sistemu izuzetnu perspektivu.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum