Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » PRODEX INDEX

PRODEX INDEX

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention PRODEX INDEX Sun Nov 29, 2015 8:03 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

PRODEX – index cena na „Produktnoj berzi“

U cilju objektivnog praćenja globalnih cenovnih kretanja na tržištu agrara, za razliku od dosadašnje prakse da se prate cenovna kretanja pojedinih ratarskih kultura,

Menadžment „Produktne berze“ je, na osnovu dosadašnjeg iskustva u organizovanju robno-berzanske trgovine, kao i na osnovu iscrpne baze podataka, pristupio definisanju jedinstvenog pokazatelja, koji bi u dužem vremenskom periodu pratio opšti cenovni trend na tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Potrebno je znači bilo izdefinisati, formirati i metodološki razraditi jedan jedinstveni cenovni indeks, koji bi omogućio ovakve ambicije.

Treba odmah u startu napomenuti da indeks o kome će biti reči nema puno veze sa indeksima na organizovanim tržištima efekata.

Na takvim tržištima kretanja indexa, odnosno indexne promene ukazuju na trend razvoja ovog tržišta i stepen razvijenosti privrede. Index koji je „Produktna berza“ definisala pre pokazuje promene vrednosne korpe najznačajnijih ratarskih kultura, ukazujući na opšte poskupljenje ili pak pojeftinjenje primarnih poljoprivrednih proizvoda.

U izboru artikala koji bi trebali da su zastupljeni u pomenutoj korpi (indeksu), pošli smo od nekoliko preduslova:
-obim proizvodnje pojedinih ratarskih kultura u Srbiji i njihovo vrednosno učešće u strukturi ukupne vrednosti ratarske proizvodnje;
-stepen tržišnosti pojedinih proizvoda;
-frekventnost trgovine pojedinim kulturama na „Produktnoj berzi“ tokom godine;
-mogućnost supstitucije pojedinih primarnih kultura njihovim višim stupnjevima prerade.

Na osnovu izvršenih analiza, zaključeno je da se u index mogu svrstati sledeće artikle:
-pšenica, JUS kvaliteta, rinfuz, bez primene obračuna;
-kukuruz u zrnu, JUS kvaliteta (prirodno i veštački sušen), rinfuz;
-ječam (stočni), JUS kvaliteta, rinfuz;
-suncokretova sačma sa min, 33% proteina, rinfuz;
-sojina sačma sa min. 44% proteina, rinfuz.

U razmatranje cena pomenutih proizvoda uzeti su obzir isključivo sledeći parametri:
-cene su sa PDV-om;
-plaćanje 100% avans;
-paritet isporuke – fco utovareno u vozilo kupca;
-promptna, a ne terminska isporuka (nije uzeta u obzir trgovina na zeleno).

S obzirom da je poljoprivredna proizvodnja a time i strukutura prometa na „Produktnoj berzi“ sezonskog karaktera, usled različitog procentualnog učešća pomenutih artikala od sezone do sezone, ovaj faktor je uzet u obzir prilikom utvrđivanja uticaja pojedinih pomenutih proizvoda u indeksnoj korpi za svaku sezonu.

Za uspešno funkcionisanje robnih berzi neophodno je da što pre usvoji zakon o robnim berzama.

Pored toga za regulisanje materije robnih berzi trajno su važni i primenjivaće se:  Zakon o robnim rezervama, jer su robne rezreve stabilizator ponude i tražnje, a time i produktnih berzi.

Značajan je i Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakon o privrednim društvima, zakon o porezima, Zakon o zadrugama, Zakon o javnim skladištima, Zakon o subencijama u poljoprivredi i drugi značajni zakoni za poslovanje robnih berzi.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum