Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


PAMM StratoFounds

You are not connected. Please login or register

Kako Se Trguje Na Forex-u

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Kako Se Trguje Na Forex-u Empty Kako Se Trguje Na Forex-u Wed Jun 29, 2016 8:45 pm

smroly

smrolynapomena:Kompletna transakcija predstavlja prodaju jedne valute i istovremenu kupovinu druge. Jedna od stvari koje su u početku zbunjujuće su standardi kotacije.

Označavanje valuta i valutni parovi
Svaka valuta se označava se tri slova, od kojih su prva dva oznaka za državu, a treće slovo naziv valute. Naredna tabela prikazuje nazive i oznake glavnih svetskih valuta:
Oznake i Nazivi Valuta:

Osnovna i kontra valuta
Kada je valuta kotirana, to se uvek čini u odnosu na drugu valutu, tako da je vrednost jedne valute iskazana kroz vrednost druge. Tako na primer, ako želimo da utvrdimo koji je kurs US dolara (USD) u odnosu na japanski jen (JPY) kvota, odnosno cena će izgledati ovako:

USD/JPY = 119.58

Ovo se naziva valutni par. Valuta sa leve strane od kose crte je osnovna valuta (base currency), dok je
ona sa desne strane kotirana (quote currency) ili kontra valuta. Osnovna valuta (u ovom primeru US dolar) je uvek jednaka jedinici (u primeru 1 USD), a kotirana valuta ima određenu vrednost ekvivalentnu jednoj jedinici osnovne valute u datom trenutku. U našem primeru 1 USD = 119.58 japanskih jena, ili drugim rečima za 1 američki dolar može se kupiti 119.58 jena.

Direktna i indirektna kotacija
Postoje dva načina iskazivanja vrednosti valutnih parova:

  • direktan i
    indirektan

Direktna kotacija
Je jednostavno valutni par u kome domaća valuta predstavlja osnovnu valutu, a indirektna kotacija je valutni par u kome je domaća valuta iskazana kao kotirana valuta. Ako uzmemo Evro kao domaću valutu i stavimo je u odnos sa US dolarom, direktna kotacija bila bi EUR/USD, a indirektna USD/EUR. Dakle u ovom primeru, kod direktne kotacije imamo informaciju koliko se US dolara može dobiti za 1 Evro, a kod indirektne, koliko se Evra može dobiti za 1 US dolar.

Ako je Evro domaća valuta direktna kotacija bi bila 1.2995 EUR/USD, što znači za 1 EUR može se kupiti 1.2995 US dolara.

Indirektna kotacija
Bila bi 0.7695 USD/EUR, odnosno za 1 USD se može kupiti 0.7695 EUR. Cena većine valuta iskazuje se sa 4 decimalna mesta, osim kombinacije valutnih parova u kojima učestvuje japanski jen (JPY) koji se kotira sa 2 decimale.

Cross Currency
Kada valutni par ne sadrži US dolar kao jednu od komponenti, onda se to naziva cross currency ili ukrštene (druge) valute. Najčešči cross currency parovi su EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY i EUR/JPY. Iako se najviše trguje valutnim parovima koje uključuju US dolar, cross currency parovi proširuju mogućnost trgovanja i na ostale tzv. majors ili glavne valute.

Bid / Ask
Kao i na drugim finansijskim tržištima, kada se trguje valutnim parovima postoji bid (ponuđena) i ask (tražena) cena. Da podsetimo, ovo se odnosi na osnovnu valutu iz valutnog para (base currency). Kada se kupuje valutni par (ulazi se u long poziciju), ask (tražena) cena predstavlja iznos koji treba platiti da bi se kupila jedna jedinica osnovne valute ili, drugim rečima, koliko tržište traži da bi prodalo navedenu valutu.

Long (Long ili duga pozicija)
Zauzimanje Long (duge) pozicije predstavlja kupovinu akcija, robe ili osnovne valute kotiranog valutnog para, uz očekivanje da će cena porasti.

Suprotno od Long je Short (kratka pozicija)
Bid (ponuđena) cena se koristi kod prodaje valutnog para (odnosno, kada se zauzima kratka pozicija) i označava koliko će se kotirane valute dobiti prilikom prodaje jedne jedinice osnovne valute. Drugim rečima, koliko je tržište spremno da plati kotirane valute u odnosu na osnovnu.

Short (Short ili kratka pozicija)
Zauzimanje Short (kratke) pozicije predstavlja prodaju (pozajmljenih) akcija, robe ili valute u očekivanju pada njene cene.

Suprotno od Short je Long (duga pozicija)
Broj ispred kose crte označava bid (ponuđenu) cenu, a iza nje ask (traženu) cenu. Primetićemo da je bid uvek niža od ask cene. Pogledajmo sledeći primer:
USD/JPY = 120.61/120.64
Bid = 120.61
Ask= 120.64

Ako želite da kupite ovaj valutni par, to znači da nameravate da kupite osnovnu valutu (USD u ovom slučaju) i zato pogledajte ask cenu da bi ste videli za koliko (JPY, japanskih jena) je tržište spremno da vam proda 1 USD. Pošto ask (tražena) cena iznosi 120.64 to znači da 1 USD možete kupiti za 120.64 JPY (jena).

Posmatrano sa druge strane, ako želite da prodate ovaj valutni par, dakle prodajete osnovnu valutu u zamenu za kotiranu valutu, interesovaće vas bid (ponuđena) cena. U našem primeru, tržište je spremno da za 1 USD plati 120.61 JPY (jen).

Koja god valuta da je kotirana prva (odnosno, sa leve strane) ona predstavlja osnovnu valutu i nad njom se sprovodi transakcija. Mi ili kupujemo, ili prodajemo osnovnu valutu. Još da napomenemo da se trenutna cena po kojoj se kupuje/prodaje osnovna valuta naziva spot exchange rate (trenutni devizni kurs).Last edited by smroly on Wed Jun 29, 2016 9:14 pm; edited 2 times in total

2Kako Se Trguje Na Forex-u Empty Spred i Pips Wed Jun 29, 2016 9:02 pm

smroly

smroly

Spread (spred) je razlika između bid i ask cene. Ako pogledamo sledeću kotaciju :
EUR/USD = 1.3145/1.3148
Spred je 1.3148-1.3145=0.0003 ili 3 pipsa. Kako je već rečeno, kurs valuta se iskazuje sa 4 decimalna mesta, osim za one valutne parove čija je komponenta JPY (japanski jen). Kurs parova koji sadže JPY iskazuje se sa 2 decimalna mesta.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Dakle, pips je najmanja jedinica promene kursa dve valute. Iako ova promena izgleda beznačajna, zbog postojanja leveridža (leverage) čak i najmanja promena kursa može rezultirati zaradom ili gubitkom hiljada dolara (ili neke druge valute). Ovo je jedan od razloga zašto špekulante privlači trgovanje na Forex-u. Mnogi valutni parovi imaju dnevnu promenu od oko 100 pipsa. Na primer, EUR/USD oko 50-100, GBP/USD oko 150, GBP/JPY preko 200 itd.
Rezime kotacije valuta:

Izračunavanje P&L (bilansa uspeha, profita ili gubitka)
Sve iole ozbiljnije platforme za trgovanje izračunavaju vaš profit/gubitak u realnom vremenu, što znači svaki pip promene cene automatski se reflektuje na vaš bilans uspeha. U nastavku ćemo videti koliko vredi 1 pip zavisno od veličine pozicije (uz pretpostavku da nam je USD osnovna valuta):
Veličina pozicije:
Vrednost 1 pip se izračunava na sledeći način:
1 pip = veličina pozicije (u lotovima) * veličina 1 tika / tekuća cena. Da napomenemo 1 tik može imati vrednosti 0,0001 ili 0,01 zavisno od toga da li valutni par sadrži JPY ili ne.

Pogledajmo primer: imamo ugovor od 100.000 USD/JPY kojim se trenutno trguje po 120,50 1 pip = 100.000 (veličina pozicije) * 0,01 / 120,50 = 8,30 USD

Dakle, ako imamo otvorenu poziciju od 100.000 (što predstavlja vrednost 1 lota) USD/JPY, pri navedenoj ceni, svaki pip promene cene nam donosi ili odnosi 8,30 USD. Sada ćemo izračunati bilans uspeha (P&L – Profit and Loss) za sledeću poziciju: ugovor od 100.000 USD/JPY u očekivanju rasta cene kupljen je za 120,50 a onda prodat (zatvoren) na 120,30.

P&L = prodajna cena – kupovna cena = 120,30 – 120,50 = - 0,20 (gubitak 20 pipsa) Da bi smo konvertovali ove pipse u profit/gubitak, koristićemo se napred pomenutom formulom za izračunavanje vrednosti 1 pip:

1 pip = 100.000 (veličina lota) * 0,01 / 120,30 (tekuća cena) = 8,31 USD

Dakle, gubitak od 20 pipsa u ovom primeru znači da smo izgubili

20 * 8,31 USD = 166,20 USD

Sledeći primer prikazaće izračunavanje P&L kada je USD kotirana (ne osnovna) valuta. Vrednost 1 pip se izračunava na sledeći način:

1 pip = veličina pozicije (u lotovima) * veličina 1 tika
Za ugovor od 200.000 GBP/USD
1 pip = 200.000 * 0,0001 = 20 USD

Izračunaćemo sada bilans uspeha za sledeći primer: ugovor je na 200.000 GBP/USD, inicijalno kupljen za 1,7505 a zatim prodat (zatvoren) . Za 1,7540 P&L = 1,7540 – 1,7505 = 0,0035 tj. +35 pipsa profit, što u USD iznosi 35 pip * 200,000 (veličina pozicije) * 0,0001 (veličina tika) = 700 USD profita.

Izračunavanje P&L kod drugih valuta (cross currencies)
Kako smo već rekli, cross currencies predstavljaju valutne parove koje uključuju sve ostale glavne valute osim US dolara. Da bi smo vrednost 1 pip iskazali u US dolarima, primenićemo sledeću formulu

1 pip = veličina pozicije (u lotovima) * veličina 1 tika * base rate / tekuća cena

Na primer, imamo ugovor 100.000 EUR/GBP čija je trenutna cena 0,6750. Da bi smo ovu vrednost konvertovali u US dolar uzećemo odnos EUR/USD koji trenutno iznosi 1,1840

1 pip = 100.000 (veličina pozicije) * 0,0001 * 1,1840 / 0,6750 = 17,54 USD

Da bi smo izračunali profit/gubitak pretpostavimo da je ugovor od 100.000 EUR/GBP inicijalno prodat po 0,6760 a zatim kupljen (pozicija je zatvorena) po 0,6750. Profit u pipsevima je 0,6760 – 0,6750 = +10 pips, te je ukupan profit

P&L = profit/gubitak u pipsevima * vrednost 1 pip = 10 * 17,54 USD = 174,50 USD


3Kako Se Trguje Na Forex-u Empty Rollover Kamata Wed Jun 29, 2016 9:06 pm

smroly

smroly

Na kraju svakog radnog dana (uslovno rečeno), odnosno u 5:00 PM EST (East Standard Time, njujorško vreme), ili 22:00 GMT, odnosno 23:00 CET (po našem vremenu), svaki račun koji ima otvorenu bilo koju poziciju se zadužuje ili odobrava za iznos kamate, zavisno od iznosa otvorenih pozicija.

Ova kamata nastaje kao razlika između kratkoročnih kamatnih stopa na pojedine valute. S obzirom da svaki Forex trejd podrazumeva simultanu kupovinu jedne i prodaju druge valute, to znači da na valutu koju ste kupili dobijate (pozitivnu) kamatu, a na valutu koju ste prodali plaćate (negativnu) kamatu.

Primer izračunavanja rollover kamate
Recimo da ste u long poziciji 100.000 EUR/USD u momentu rolovera, EUR/USD tekuća cena je 1,1800, kratkoročna kamatna stopa na EUR je 2,25% i kratkoročna kamatna stopa na USD je 4%. Rolover kamata bi bila

Rolover zaduženje (odobrenje) = Veličina pozicije * (kamata na osnovnu valutu – kamata na kotiranu valutu) / 365 * tekući kurs osnovne valute

Tako imamo: 100.000 x (2,25% - 4,00%) / 365 x 1,1800 = 100.000 x -1,75% / 365 x 1,1800 = -5,66$ to jest vaš račun će biti zadužen (umanjen) za 5,66 USD. Zato što ste kupili osnovnu valutu EUR kojoj je kamatna stopa niža (2,25%) u odnosu na kamatnu stopu valute koju ste prodali (USD 4%), vi plaćate rolover kamatu.
Ova tabela prikauje indikativne kamatne stope na pojedine valute:
Rolover kamata može da obezbedi dodatni profit ili gubitak. Na primer, ako trejder smatra da će odnos britanske funte GBP i japanskog jena JPY tokom određenog perioda ostati nepromenjen, on će kupiti GBP/JPY valutni par jer funta ima višu kamatnu stopu, i zaraditi na kamati. Uzmimo za primer podatke iz prethodne tabele:
• veličina pozicije = 100.000 GBP/JPY
• kamata na osnovnu valutu GBP = 4,50%
• kamata na kotiranu valutu JPY = 0,15%
• tekući kurs osnovne valute GBP/JPY = 236,94
Rolover kamata = 100.000 * (4,50% - 0,15%) / 365 * 236,94 = 2.825 GBP što znači da bi zarada na razlici u kamati bila 2.825 funti za godinu dana.

4Kako Se Trguje Na Forex-u Empty Margin Trading Wed Jun 29, 2016 9:11 pm

smroly

smroly

Kada se trguje na marginu, u osnovi se koriste besplatna kratkoročna sredstva od institucije koja nudi marginu. Ova kratkoročna pozajmica se koristi da bi se kupio iznos valute koji značajno prevazilazi iznos sredstava kojima trejder raspolaže. Dakle, deo novca koji se zahteva od trejdera da deponuje za svaki lot koji kupuje zove se Margin(a).

Margina se izražava u procentima. Ukoliko želimo da kupimo 100.000 EUR i za to nam je potrebno 1.000 EUR, onda margina iznosi 1% (što je 1.000/100.000). Margina služi kao kolateral za pokriće eventualnih gubitaka koji se mogu pojaviti, tako da je u suštini jedina realna svrha novčanog depozita na računu je zarad dovoljne margine.

Samo da dodamo da je pojam leveridža (leverage) blisko povezan i inverzan pojmu margine. Naime, ako je margina 1%, onda je leveridž 100 puta, za marginu 2%, leveridž je 50, za marginu 5%, leveridž je 20. Leveridž (poluga) označava sa koliko puta većim iznosom od onoga koji imate na računu, možete trgovati.

Da bi smo ilustrovali kako se može ostvariti visoka zarada na Forex-u poslužićemo se sledećim primerom:

Trejder ima na računu 10.000 USD uz leveridž 100:1, što znači da može da trguje sa 1.000.000 USD. On je angažovao 10% svojih sredstava (1.000 USD), i kupio 100.000 USD/JPY (računajući na porast cene) po ceni od 120,50. Posle nekog vremena, cena je zaista porasla na 121,00. Koliku zaradu je ostvario ovaj trejder?

Prvo ćemo izračunati koliko pipsa zarada iznosi
121,00 – 120,50 = 50 pipsa

Drugo, izračunaćemo vrednost 1 pip
1 pip = 100.000 (veličina pozicije) * 0,01 / 120,50 = 8,30 USD

što znači da je ukupna zarada u dolarima 50 pips * 8,30 USD = 415 USD. Ova zarada izražena u procentima u odnosu na ukupna sredstva na računu iznosi
415 / 10.000 = 4,15%

U ovome leži snaga leveridža. Međutim, uvek treba imati na umu da je moglo da se dogodi i suprotno, tj. da cena padne i da se ostvari isto tako značajan gubitak. Srećom, postoje sredstva za ograničavanje iznosa gubitka i ona spadaju u oblast upravljanja rizikom koju ćemo razraditi u odgovarajućem poglavlju.

Da li su sredstva (kredit) koja se dobijaju od brokerske kuće besplatna? Ono što je najinteresantnije u svemu, DA ona su besplatna ako ih koristite u toku jednog dana između dva tzv. rolovera koji se odvija u 23:00 po našem vremenu, odnosno 17:00 (EST).

Koji je uopšte interes brokerske kuće da trejderima daje kredit? Pošto brokerska kuća preko koje trgujete živi od spreda (spread), to znači da što više vi trgujete, to oni veći prihod ostvaruju. Odavde je očigledan interes brokera, jer kada vam obezbede kredit da trgujete sa 100 puta većim iznosom od onog koji imate, vi ćete to i iskoristiti, što opet njima multiplikuje prihod.

Primer jednog trejda na marginu:
Trejder ima na računu 25.000 USD i raspoloživu marginu 1% (odnosno, leveridž 100) što znači da mora da ima minimum 1.000 USD na računu za svakih 100.000 USD otvorenih pozicija. Kupio je 300.000 USD/JPY i prodao 500.000 EUR/USD. U ovom momentu, on ima 800.000 USD otvorenih pozicija, a to znači da mora da ima minimalno 8.000 USD na računu (equity) za njihovo pokriće. S obzirom da ima 25.000 USD na računu, ovaj trejder može da izgubi maksimalno 17.000 USD pre nego što dobije tzv. margin call.

"Margin Call" je zahtev brokerske firme (koja je obezbedila kredit) za uplatom dodatnih sredstava na račun od strane klijenta, kako bi se obezbedilo pokriće otvorenih pozicija. Ukoliko klijent ne obezbedi dodatna sredstva (obično u roku od 2-3 dana), broker ima prava da zatvori pojedine ili sve pozicije klijenta kako bi se zaštitio od gubitaka.

>>>>> [You must be registered and logged in to see this link.]

Sponsored contentBack to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum