Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Predator trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Vrste Opcija

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention Vrste Opcija Mon Sep 19, 2016 6:15 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Prema predmetu, odnosno vezanoj imovini na koju se izdaju, opcije možemo podeliti na:
* robne i
* finansijske opcije.

Robne opcije su opcije čiji je predmet ugovora neka realna imovina kao što je npr. pamuk, nafta, žito, metali itd. Analiza realnih opcija ukazuje na tehnike vrednovanja put i call opcija za kapitalne budžetske odluke. Predmet robnih opcija je roba standardizovanog kvaliteta i kvantiteta.

Finansijske opcije su opcije čiji je predmet ugovora neka finansijska imovina. Pod finansijskom imovinom misli se na vrednosne papire, poput deonica i obveznica, ali i na druge izvedenice.

Uzimajući to u obzir, finansijske opcije možemo podeliti na:
* opcije na akcije,
* opcije na berzanske indekse,
* opcije na kamatne stope (obveznice),
* opcije na strane valute,
* opcije na fjučers ugovore i sl.

,,Prema tome da li prodavac poseduje ili ne poseduje imovinu na koju je opcija sastavljena, opcije mogu biti:
* pokrivene opcije su one kod kojih prodavac ima predmet iz opcije u svom portfelju,
* nepokrivene opcije su one kod kojih prodavac nema predmet opcije u svom portfelju.

Jasno je da nepokrivenost povlači i veći stepen rizika, jer ukoliko dođe do realizacije opcije, prodavac će biti u obavezi da kupi predmet iz opcije pod nepovoljnim uslovima na tržištu.

U zavisnosti od toga kada ih možemo izvršiti opcije se dele na:
* američke i
* evropske.

Američke opcije mogu biti izvršene u bilo kom trenutku od datuma kupovine do datuma dospeća. Za razliku od njih evropske opcije mogu biti izvršene samo na datum dospeća. Nazivi američke i evropske opcije nemaju veze sa područjem na kojem se trguje. Evropskim opcijama se trguje u Americi i obrnuto. Neke osobine američkih opcija su izvedene baš iz evropskih opcija.

U široj berzanskoj i vanberzanskoj praksi prisutna su dva osnovna oblika opcija:

Kupovne opcije (call option) – Kupac call opcije ima pravo kupovine neke vezane imovine po unapred ugovorenoj ceni. Prodavac call opcije kao špekulant može ne angažujući svoj kapital uvećati prinos za iznos opcione premije pod uslovom da cena aktive bude niža, ili čak jednaka strajk ceni. Investicione kompanije, koje na osnovu svojih finansijskih analiza mogu sa visokom dozom sigurnosti da tvrde da cene nekih hartija od vrednosti očekuje pad, ispisivanjem call opcija mogu značajno da uvećaju svoj prinos, pa time i stopu prinosa njihovih investitora.

Prodajne opcije (put option) – Kupac put opcije ima pravo prodaje neke vezane imovine po unapred ugovorenoj ceni, dok prodavac put opcije ima obavezu kupovine vezane imovine po unapred ugovorenoj ceni.

Investitor koji očekuje da će se cene kretati naviše kupiće call opciju. Ukoliko se ne ispune očekivanja, i cena vezane imovine padne, samo je premija izgubljena. Međutim, ukoliko cena vezane imovine raste, kupac opcije može odlučiti da iskoristi opciju i tako ostvari kapitalnu dobit od povećanja cene, umanjenu za trasankcione troškove.

Kupovne opcije daju pravo vlasniku opcije da kupi određenu hartiju od vrednosti, određenog datuma i po određenoj ceni. Prodajne opcije daju pravo vlasniku da proda određenu hartiju od vrednosti, određenog datuma i po određenoj ceni. Cena u ugovoru se naziva cenom izvršenja ili strajk cenom.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum