Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
gandra
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3701
Points : 10094
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 51
Residence Country : Serbia
https://www.instaforex.com/?x=FOUAhttps://www.roboforex.com/forex-trading/trading/trading-accounts/?utm_source=www.fxsforexsrbijaforum.com&utm_medium=affbanerimg&utm_content=size250_250&utm_campaign=affconditions&a=tnxohttps://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

attention Osnovne prednosti kontinuiranih aukcijskih tržišta

Wed Nov 12, 2014 10:04 am
1. Niži transakcion troškovi-veći broj transakcija odvija se bez prekida  oko neke gravitacione cene, najčešće formirane od strane specijaliste.
2.Veća transparentnost-omogućava brzu distribuciju informacija o cenama.
                                                  Osnovni uslov:
                                                     -visok obim transakcija
                                                    -visoka frkvencija transakcija
Faze trgovanja dužničkim hartijama od vrednosti na Beogradskoj Berzi
Prva faza: predotvaranje  a) otvorena faza
                                        b) bleck-out faza
Druga faza: utvrđuje cena otvaranja
Treća faza:  trgovanje na otvaranju
Četvrta faza:  kontinuirano trgovanje
Peta faza:  zatvaranje trgovanja
Rukovanje nalozima na kontinuiranim aukcijskim tržištimaokruženjetržišni nalozilimitirani nalozi
kontinuirano akcijsko tržište

 • na strani tražnje za likvidnošću
 • promtno izvršenje
 • izvršavanje po najboljoj ceni koju je istakao partner


 • na strani ponude likvidnosti
 • odloženo izvršenje ili ne izvršenje
 • izvršenje po ceni iz naloga

Rukovanje nalozima na periodičnim aukcijskim tržištima

 • Ne postoji jasna razlika između tržišnih i limit naloga
 • Svi nalozi se izvršavaju po jedinstvenoj klirinškoj ceni
 • Niži troškovi trgovanja

Dilerski tip tržišta

 • Visok stepen decentralizacije
 • Trgovina pregovaranjem
 • Postojanje više dilera za jednu hartiju od vrednosti

Osnovni nedostaci dilerskog tipa tržišta u odnosu na aukcijski model

 • Slabije analitičko praćenje (kod brokerskh kuća i medija)
 • Ne mogućnost direktnog sučeljavanja više zainteresovanih za jednu hartiju
 • Blaži propisi u oblasti prodaje na kratko
 • Spred kupovne i prodajne cene znatno viši
 • Veće amplitude promena cena

Metode otkrivanja cene na različitim modalitetima razvijenih finansijskih tržišta

 • NYSE: Kontinuirano aukcijsko tržište zasnovano na nalozima
 • NASDAQ: Kontinuirano dilersko tržište zasnovana na kotaciji

Tipovi članstva na NYSE

 • Broker na parketu (commission house broker, floor brokers)
 • Nezavisni brokeri (two-dollar, independent brokers)
 • Specijalisti
 • Competitive trders
 • Registred competitive market makers
 • Priduženi članovi
 • Bond brokers

Uloga specijalista

 • Broker za članove berze koji trenutno ne mogu da izvrše trgovanje
 • Diler sa ciljem uspostavljanja efikasnog i kontinuiranog trgovanja sa dodeljenim hartijama

Prikaz procesa transakcije na NYSE

 • Kupac i prodavac daju instrukcije svojim brokerima
 • Koristeći BBSS ili Super Dot brokerska kuća šalje nalog na berzanski parket
 • Brokeri na parketu odlaze do šaltera na kome se trguje tom hartijom
 • Nadmetanje brokera sa ostalim brokerima ispred šaltera
 • Broker prodavća i broker kupća se usaglašavaju
 • Radna stanica specijaliste šalje informaćiju brokerskim kućama

Prikaz procesa trasakcije na NASDAQ-u

 • Dobijanje kupovnog ili prodajnog naloga od klijenta
 • Broker preko informacionog sistema pribavlja kotacije date od strane Market Makera
 • Biranje najpovoljnije ponude i stupanje u kontakt sa ponđačem radi zaključivanja transakcije


Nastavak sledi u temi: Optimalni modaliteti utvrđivanja cene hartija od vrednosti na tržištu kapitala
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum