Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Tržište kapitala i regulatori tržišta u Srbiji

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

Tržište kapitala je mesto na kojem se sreću ponuda i tražnja.Pod kapitalom se podrazumevaju različiti tipovi finansijskih instrumenata, i to: hartije od vrednosti (HOV) čiji je rok dospeća duži od godinu dana.
Na tržištu kapitala pojavljuju se tri glavna učesnika:
1.       Emitenti (izdavaoci HOV)
2.       Investitori
3.       Država , koja može biti zajmoprimac i zajmodavac kapitala.
U ulozi zajmoprimca najčešće se pojavljuju preduzeće koja emituju HOV kako bi prikupila potreban kapital-sredstva.U ulozi zajmodavca najčešće se nalaze subjekti sa viškom sredstava i to mogu biti :
·         Individualni Investitori
·         Domaćinstva
·         Država
·         I drugi privredni subjekti
Na tržišti kapitala prisutan je i veliki broj učesnika koji olakšavaju sučeljavanje ponude i tražnje za kapitalom , odnosno spajaju zajmodavce i zajmoprimce.
Kao učesnici najčešće se pojavljuju:
1.       Poslovne banke
2.       Investicioni fondovi
3.       Brokersko Dilerska društva
4.       Privatni penzioni fondovi
5.       Osiguravajuća društva
6.       Investicione Banke
Regulatori tržišta
Državni Organ koji je zadužen za uređenje i sprovođenje trgovanja u skladu sa zakonima Republike Srbije je : ''Komisija za Hartije od Vrednosti“.Komisija je nezavisna i samostalna organizacija u RS,koja je odgovorna Narodnoj Skupštini RS.Datum osnivanja Komisije je 16,02,1990.godine.Komisija se sastoji od pet članova.Predsednika Komisije bira i razrešava Nardona Skupština RS.Odgovornost Komisije je zakonito funkcionisanje tržišta  HOV sa ciljem zaštite investitora i  omogućavanje pravičnog,transparentnog i efikasnog trgovanja sa HOV .
Nadležnosti i ovlašćenja Komisije regulisani su :
·         Zakonom o Tržištu kapitala(Sl.glsnik RS br.31/2011)
·         Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava(Sl.glasnik RS br.46/2006)
·         Zakonom o investicionim fondovima(Sl.glasnik RS br.46/2006)
Centralni Registar
Predstavlja depo i kliring hartija od vrednosti CRHOV i predstavlja instituciju čije poslovanje obuhvata registraciju različitih HOV u koje spadaju obveznice,akcije,blagajnički zapisi,trezorski zapisi,itd..
Osnovne CRHOV finkcije su:
1.       Otvaranje računa HOV i novčanih računa za fizička i pravna lica
2.       Prenošenje  HOV sa računa predhodnog na račun novog vlasnika
3.       Registrovanje prava trećih lica HOV
4.       Obavljanje kliringa
5.       Saldiranje HOV
6.       Saldiranje novčanih sredstava , itd...
Pod kliringom i saldiranjem se podrazumevaju radnje nakon zaključenja trgovanja sa HOV,odnosno predstavljaju međusobno poravnjanje obaveza i potraživanja kao i prenos prodatih HOV sa starog na novo lice i prenos novčanih sredstava sa računa kupca na račun prodavca
CRHOV je osnovan 19,11,2001.godine kao zatvoreno akcionarsko društvo sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom o privrednim društvima(Sl.glasnik RS br.125/2004),i zakonom o tržištu kapitala Republike Srbije (Sl.glasnik Rs br.31/2001).Short info about me! I am a forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum