Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Berzanski Posrednici

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Berzanski Posrednici Empty Berzanski Posrednici Fri Nov 14, 2014 1:42 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Berzanski posrednici predstavljaju značajnu grupu učesnika na finansijskom tržištu Republike Srbije,I svrstani su u dve osnovne kategorije:

1.       Brokersko - Dilerska društva
2.       Ovlašćene Bake

Brokersko-Dilerska društva su organizovana kao posebno pravno lice, a Ovlašćene Banke dobijaju status berzanskog posrednika formiranjem posebnog organizacionog dela u sklopu same banke.Organizacioni deo u banci mora biti posebno evidentiran u poslovnim knjigama kao I da bude tehnički I kadrovski opremljen za obavljanje osnovne delatnosti.

Zakonska definicija Brokersko-Dilerskih društava I Ovlašćenih Banaka:

·         Brokersko-Dilersko društvo je investiciono društvo u čije redovne aktivnosti I poslovanje spada pružanje jedne ili više investicionih usluga trećim licima,odnosno profesionalno obavljanje jedne ili više investicionih aktivnosti.
·         Ovlašćena Banka je investiciono društvo koje je organizaciona jedinica kreditne institucije u čije redovne aktivnosti ili poslovanje spade pružanje jedne ili više investicionih usluga trećim licima,odnosno profesionalno obavljanje jedne ili više investicionih aktivnosti u vezi sa jednim ili više finansijskih instrumenata.

Pod investicioni uslugama I aktivnostima podrazumevaju se :

1.       Prijem I prenos naloga koji se odnose na prodaju I kupovinu HOV
2.       Izvšavanje naloga za račun klijenta
3.       Trgovanje za sopstveni račun
4.       Upravljanje portfoliom
5.       Investiciono savetovanje I usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom I prodajom HOV
6.       Usluge u vezi sa ponudom I prodajom HOV bez obaveze otkupa
7.       Upravljane multilateralnim trgovačkim platformama.

Kljenti mogu trgovati na Beogradskoj berzi jedino preko brokerske kuće koja je njen član I član centralnog registra hartija od vrednosti.Klijent potpisuje ugovor o otvaranju I vođenju računa hartija od vrednosti na osnovu koga broker otvara vlasnički račun kod centralnog registra,depoa I kliringa hartija od vrednosti.Zatim je potrebno da otvori namenski dinarski račun za prodaju I kupovinu akcija u banci koja je član centralnog registra I potpisuje ugovor o posredovanju u kupoprodaji HOV.

Sva dokumentacija se pribavlja u brokerskoj kući osim namanskog dinarskog računa za trgovanje HOV koji klijent mora lično da otvori u banci.Kao što sam I napomenu,novčani račun se otvara u poslovnoj banci samo ako je ta banka član centralnog registra.Procedura otvaranja namenskog računa je različita za fizička I pravna lica sa jedne I rezidente I ne rezidente naše zemlje sa druge strane.

Kada klijent dobije informacije vezano za kretanje cene I način trgovanja ,troškove , pristupa se potpisivanju naloga za prodaju ili kupovinu HOV u kome se precizno definiše cena I količina HOV koje se prodaju odnosno kupuju što predstavlja pismeno ispostavljanje naloga.

Primer naloga:
[You must be registered and logged in to see this image.]

U praksi se odvija još jedan način izdavanja naloga gde klijent telefonom daje instrukcije brokeru koje pri tome predstavljaju dokaz o izdatom nalogu.Pre samog procesa trgovanja I izdavanja naloga prodavci moraju imati pokrivenost naloga do trenutka ispostavljanja naloga u sistemu trgovanja na berzi što znači da moraju imati raspoložive HOV na svom vlasničkom računu.Sa druge strane kupci moraju obezbediti pokrivenost naloga kupovine u celosti do trenutka ispostave naloga kupovine u sistemu , odnosno da poseduju dovoljna novčana sredstva na svom vlasničkom računu u trenutku kupovine HOV I za pokriće celokupnih troškova za datu trgovinu.

U koliko dođe do realizacije naloga o kupovini HOV , brokeri isti ili sledeći dan šalju obaveštenje o realizaciji naloga na kućnu adresu klijenta.Nakon tri dana od trenutka realizacije naloga vrši se saldiranje transakcije (T+3 saldiranje ), što u praksi znači da prodavac dobija novac na svoj namenski račun a kupac dobija HOV na svoj vlasnički račun za HOV.

Sve podatke o trgovanju Beogradska berza objavljuje kroz berzanske izveštaje  koji se zatim objavljuju na javnim medijima.Prema zakonu investitor na sopstvenu odgovornost prati sve podatke ,predviđa buduća kretanja I donosi odluke o kupovini ili prodaji akcija bez sugestije brokera.Short info about me! I am a forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum