Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi » Trgovanje na BELEXU

Trgovanje na BELEXU

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention Trgovanje na BELEXU Sun Nov 16, 2014 1:06 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Trgovanje na Beogradskoj Berzi se odvija na berzanskom listing A i B i vanberzanskom tržištu.HOV kojom se trguje na berzanskom i vanberzanskom tržištu Beogradske berze nemože se trgovati na drugom organizovanom tržištu.Trgovanje na Beogradskoj berzi se može podeliti prema njegovoj metodi i to:
• Metoda Kontinuiranog trgovanja ,je trgovanje kod koga u toku dana HOV iste kompanije mogu biti realizovane po više različitih cena.Svi nalozi kupovine i prodaje upisuju se u elektronsku knjigu naloga.Nalozi ponude i potražnje koji su dati po istoj ceni se uparuju i time dolazi do njihove realizacije odnosno trgovanja.Metod se sastoji iz sledećih faza:
[You must be registered and logged in to see this image.]
• Metod trgovanja po preovlađujućoj ceni ,podrazumeva metod po kome sistem berze za preovlađujuću cenu određene HOV proglašava onu cenu po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa merene količine HOV.Što znači da se istog dana sve transakcije realizuju po jednoj utvrđenoj ceni .Samo nalozi koji su izdati po preovlađujućoj ceni biće realizovani.Faze organizacije i rasporeda za ovaj metod su sledeće:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Zona fluktuacije predstavlja najveće dozvoljeno odstupanje cene od indikativne cene HOV odnosno raspon cene u okviru kojih je dozvoljeno zaključivanje transakcije na istom berzanskom trgovanju.
Za prvo trgovanje sa HOV odnosno za svako naredno trgovanje predmetom HOV do zaključivanja prve transakcije zona fluktuacije utvrđuje se u odnosu na indikativnu cenu u sledećem rasponu:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nalozi za trgovanje predstavljaju instrukciju za kupovinu ili prodaju određene HOV koju broker dobija od investitora.Davanje naloga neznači da je akcionar i prodao HOV jer nalog može ostati i nerealizova.Dokle god je nalog nerealizovan on se može povući sa tržišta odnosno opozvati i izmeniti i dati novi nalog.Takođe nalog se može dati i preko punomoćnika uz obavezu prilaganja Punomoćja koje je overeno u nadležnom sudu a isključivo za tu namenu.Akcionar u nalogu eksplicitno navodi koliko akcija želi da proda ili kupi i po kojoj ceni.Razlikuju se dve osnovne vrste naloga i to:
1. Limit Nalog ,je nalog na kom se određuje cena ispod koje se neće prodati ili kupiti  HOV ili najveća cena po kojoj ste spremni prodati ili kupiti HOV.Ovaj nalog može ostati neizvršen u koliko na tržištu ne postoji dovoljna zainteresovanost.Limit nalozi mogu biti aktivni ili neaktivni.Aktivni nalozi sadrže cenu u okviru određen zone fluktuacije.Neaktivni nalozi sadrže cenu van okvira utvrđene zone fluktuacije.Samo aktini nalozi učestvuju u trgovanju.
2. Tržišni nalog nema unapred definisanu cenu već se realizuje kada postoji određena tražnja za HOV .Ovaj tip naloga se realizuje po najvišoj mogućoj ceni za prodaju HOV i najnižoj mogućoj ceni za kupovinu HOV u trenutku kada ulazi na berzu.Tržišni nalozi mogu biti isključivo u aktivnom stanju.Trajanje naloga je u rasponu od jednog do najviše devedeset dana.Broker prosleđuje nalog na berzu gde se tom prilikom upisuje i rangira u elektronsku knjigu.
Tržišni nalozi imaju prednost u odnosu na Limit naloge a kasnije se rangiraju po ceni gde prednost imaju prodajni nalozi sa nižom cenom i po vremenu unosa naloga gde prednost imaju nalozi koji su ranije unešeni.
Moguće je da se nalog realizuje delimično u koliko postoji interesovanje za kupovinu ili prodaju manjeg broja akcija po ceni koja je određena u nalogu.
Primer Naloga:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Članovi berze su dužni da u toku trgovanja postupaju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i pravilnikom poslovanja i drugim aktima berze.
Nalog za trgovanje koji član berze ispostavlja na berzu u svoje ime a za račun klijenta može biti ispostavljen isključivo po nalogu klijenta,odnosno lica koje je klijent ovlastio da za njegovo ime i u njegov račun ispostavlja naloge za tgovanje.
Nalog za trgovanje član berze je dužan ispostaviti berzi odmah po proveri pokrivenosti naloga klijenta.Svi nalozi koji se ispostavljaju berzi moraju biti pokriveni.Nalog za trgovanje član berze ispostavlja elektonskim putem u BelexFIX sistemu.
Članovima berze je zabranjeno ispostavljanje naloga za trgovanje:
• Kojma se zloupotrebljava tržište u smislu privilegovanog položaja bilo kog učesnika na tržištu.
• Na osnovu privilegovanih informacija.
• Za vršenje manipulacija na tržištu.Short info about me! I am forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum