Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Fundamentalna Analiza II

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Fundamentalna Analiza II Empty Fundamentalna Analiza II Sat Feb 09, 2013 3:11 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Fundamentalna
 analiza proučava ekonomske, socijalne i političke podatake koji  
predstavljaju i kvantifikuju određenu ekonomiju  sa ciljem da se utvrde
buduća kretanja na finansijskom tržištu.
 Analitičari su grupisani
u dva  tabora, koje čine tehnički analitičari i fundamentalisti već
dosta  godina, ali u stvari ima veoma malo čisth tehničara ili čistih  
fundamentalista. Tehnički analitičari ne mogu zanemariti uticaj i vreme
ekonomskih najava, a fundamentalisti ne mogu zanemariti različite  
signale dobijene proučavanjem cena i nestabilnosti kroz istoriju.
 
Prilično je teško uzeti u  obzir sve različite ekonomske najave, kao i
političke i društvene  situacije koje utiču na privredu, posebno na
globalnom tržištu danas.  Međutim, uz razumevanje osnova i dublje  
posmatranje fundamentalne  ekonomije, nečije razumevanje finansijskog
tržišta se može dramatično  poboljšati.
 Postoji bezbroj ekonomskih
 najava i može Vam izgledati važno da se sa njima upoznate i razumete  
prirodu i mogući uticaj. Vrlo je lako da se izgubite u moru informacije
do tačke gde nećete biti u mogućnosti da dođete do efikasne osnove za  
trgovanje.
 Zbog velikog broja  informacija, može biti važnije da
se fokusirate na glavni pokretač cene  kao osnovu, a ne da znate nešto
malo o mnogo čemu.

  Ekonomski pokazatelji

Ekonomski
 pokazatelji su kvantitativni podataci koji odražavaju finansijske,  
ekonomske i društvene prilike u privredi. Objavljaju ih različite  
agencije, vlasti ili privatnog sektora. Ove statistike su očekivane od  
strane javnosti i izdaju se prema unaped određenom rasporedu. Koriste ih
 mnogi kako bi pratili zdravlje i snagu privrede. Sa toliko igrača koji
 ih očekuju, najave često i same mogu pomeriti cenu raznih instrumenata
 veoma brzo.
 Sa tako mnogo ekonomskih  objava svakodnevno, važno
je biti obavešten o nekoliko velikih najava, a  zatim pokušati pratiti i
ostale. Sledi osnovni vodič za ekonomske  najave:

  1.Ekonomski kalendar

Saznajte
 tačno kada će svaki ekonomski pokazatelj biti objavljen. Pokušajte  
vođenje kalendara na Vašem stolu ili platformi, sa tačnim imenom  
indikatora, datumom i vremenom kada se izdanje očekuje.. Često, tržište
pokreće ne samo najava, već i samo očekivanje objave, usled čega se  
tržište može pomeriti nekoliko dana ili nedelja pre stvarnog izdanja.

2.Razumeti najave
Potrebno
 je razumeti koji određeni aspekt privrede podaci otkrivaju. Postoji  
nekoliko aspekata ekonomije koji se mere rastom (GDP), inflacijom (PPI  
ili CPI),  zapošljavanjem (Non-Farm Payrolls), kamatama,  poverenjem  
(poverenje potrošača i potrošnja) itd. Ako pratite podatke jedno  
određeno vreme, upoznaćete se sa svakim ekonomskim pokazateljem, kao i  
na koji deo privrede se odnosi.

  3.Upoznajte pokazatelje na koje ćete se koncentrisati

ao
što  je pomenuto ranije, postoji mnogo pokazatelja koji se objavljuju  
dnevno. Bilo bi nemoguće pariti ih sve i to bi bilo gubljenje vremena.  
Neki pomeraju tržišta, a drugi ne – koncentrišite se na one koji to  
čine. Međutim, ekonomski pokazatelji nisu statični tokom godina. Neki od
 njih će steći veću važnost, a drugi su postali manje važni. Budite  
obavešteni.

4.Iščekivanje
Sami
 podaci ne moraju biti toliko značajni kao razlika između tržišnih  
očekivanja i stvarnog rezultata. Kao što je pomenuto ranije, važno je da
 znate očekivanja od strane tržišta. Očekivanja su potom ugrađena u
cenu  instrumenta. Ono što nije ugrađeno je neočekivana cifra ili
događaj.  Ovo se ponekad oseća ne po samoj najavi, već i po tekstu koji
ide sa  najavom. Na primer, očekuje se povećanje stope za 0,25% i to
možda neće  promeniti nešto na tržištu, ali  tekst nakon objavljivanja,
da neće biti  dalje promene, na primer, može u stvari pokrenuti cenu.

   5.Razumeti izdanje

Neće
 svaka najava izazvati kretanje na tržištu. U svakoj novoj ekonomskoj  
najavi ili pokazatelju, koji je pušten u javnost nalazi se i revizija  
prethodno objavljenih podataka. Ponekad ona može da bude dvosmislena. Na
 primer, ako trajna dobra beleže rast od 0,4% u tekućem mesecu, a  
tržište očekuje pad, neočekivani rast može biti rezultat revizije  
prethodnog meseca. Uporedite revizije sa starijim podacima, jer u ovom  
slučaju, cifra od prethodnog meseca trajnih dobara je možda prvobitno  
prijavljena kao porast od 0,4%, ali sada, zajedno sa novim podacima, se
revidira niže da bi se izrazio samo rast od 0,1% Dakle, neočekivani  
porast u tekućem mesecu je verovatno rezultat revizije podataka od  
prethodnog meseca.

6.Valutni par
Instrumenti
 kojima se trguje predstavljaju odnos jedne valute prema drugoj, pa  
poznavanje jedne strane u igri ne može biti dovoljno. Jedna valuta može
da ide dole, a druga čak i više, tako da  efekat može da bude suprotan
od onoga što ste očekivali.

Vrste pokazatelja
Ekonomski
 pokazatelji se često opisuju kao indikatori koji prethode ili  
indikatori koji pokazuju promene iz prošlosti. Pokazatelji koji prethode
 se odnose na ekonomske pokazatelje gde se promene dešavaju pre nego
što  ekonomija počne da sledi određeni šablon ili tend. Oni se koriste
da  predvide promene u privredi. Pokazatelji koji pokazuju prošle
promene su  ekonomski pokazatelji, koji se menjaju nakon što je
ekonomija već  počela da sledi određeni obrazac ili trend.

Ekonomski pokazatelji SAD

  Non-Farm Pairolls, (nova radna mesta) ne uključujući poljoprivredu
 • Objavljuju se 1. petka u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Trgovinski bilans ili trgovinski deficit SAD • Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970.
 • Izlazi obično 10-og u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


  Core CPI,  Indeks potrošačkih cena
 • Core
   CPI izračunava razliku u ceni korpe robe i usluga koje su pod uticajem
   okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminiše robu (hrana
  i  energija) koja je pod jakim uticajem
 • Izlazi obično 15. u mesecu u 8:30 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


Proizvodnja ISM, (ukljućujući i proizvodnju) • Institut za menadžment, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru
 • Izlazi prvog radnog dana svakog meseca u 10:00 pre podne po njujorškom vremenu
 • Značaj - Pokretač tržišta


  Maloprodaja
 • Izračunava mesečnu razliku u prodaji  maloprodajnih objekata
 • To je vremenski pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen  za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane
 • Izlazi oko 15-og u mesecu
 • Značaj - Pokretač tržišta

 
  ”Mičigen” poverenje potrošača
 • Označava poverenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD
 • Preliminarni izveštaj se objavljuje oko 15. u mesecu, konačni izveštaj poslednjeg utorka u mesecu
 • Značaj - Pokretač tržišta


  Bruto domaći proizvod - (GDP)
 • Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama
 • GDP
   ukazuje na tempo kojim ekonomija zemlje raste (ili se smanjuje) i  
  smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta
 • Kvartalni podaci revidirani mesečno, objavljuju se oko četiri nedelje nakon završetka meseca
 • Značaj - Pokretač tržišta


  Indeks Instituta za menadžmenta nabavke
 • ISM
   je kompozitni indeks na osnovu sezonski prilagođenih indeksa pet  
  pokazatelja (nove porudžbine, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i
   zapošljavanje) različite težine
 • Značaj - Visoki


Nacionalna štednja (%) • Lična štednja kao procenat raspoloživog ličnog dohotka
 • Stopa
   štednje ima direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Visoka stopa  
  štednje podrazumeva da se malo novca  usmerava u privredu. Niža stopa  
  štednje sugeriše da potrošači troše više, tako da podstiče privredu.  
  Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena -  
  situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je  
  neodrživa
 • Značaj - Visoki


Nedeljni Vodeći Indeks -WLI (izlazi mesečno) • Nedeljni
   Vodeći Indeks je kompozitni indeks na osnovu sledećih sedam
  indikatora:  index cena Joc-ECRI materijala, hipotekarne aktivnosti,
  kvalitet spreda  obveznica, cene akcija, prinos obveznica i isplata za
  nezaposlene
 • WLI  meri vodeće
  indikatore i pokazuje ekonomske trendove brzo i pouzdano  pomoću
  indikatora koji mere pokretače poslovnih ciklusa. On pokazuje  srednja
  korita za tri meseca unapred i srednje vrhove za deset i po  meseca
  unapred
 • Značaj - Srednji


  Novi porudžbine trajnih dobara (u milijardama)
 • Sezonski podešen
 • Porudžbine trajnih dobara mere nove porudžbine prema domaćim proizvođačima za neposredne i buduće isporuke teške robe
 • Trajno dobro je definisano kao dobro koje traje duži vremenski period (više od tri godine) u kojem služi svojoj svrsi
 • Porudžbine
   trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za  
  buduće ekonomske aktivnosti. Povećanje porudžbina se mora javiti pre  
  nego što će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad  
  porudžbina  dovodi do smanjenje proizvodnje.
 • Značaj - Srednji


PPI (Producer price Index) - Gotovi proizvodi • Indeks cena proizvoda – indeks gotovih proizvoda, nije sezonski prilagođen
 • Meri
   inflaciju na nivou proizvođača i ne uključuje usluge. Obično oštar
  rast  PPI izaziva pad na oba tržišta, i na tržištu akcija i obveznica
 • PPI se najčešće koristi za ekonomske analize gotovih proizvoda, repromaterijala i sirovina
 • Značaj - Srednji


  Stopa nezaposlenosti  u SAD (%)
 • Odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage, sezonski podešen
 • Stopa
   nezaposlenosti je pokazatelj ukupnog zdravlja ekonomije. Niska stopa  
  označava jaku ekonomiju, gde oni koji traže posao mogu da nađu  
  zaposlenje brzo, dok visoka stopa može ukazivati na slabiju ekonomiju.  
  Sa druge strane, preduzeća mogu da pronađu radnika lakše kada je stopa  
  nezaposlenosti visoka.
 • Značaj - Srednji


Građevinske dozvole za izgradnju stanova • Nove
   stambene jedinice u privatnom vlasništvu sa dobijenom građevinskom  
  dozvolom. Nije sezonski prilagođen. Brojke su za ukupan broj dozvola,  
  uključujući i kuće i zgrade.
 • Stambeno
   tržište može da bude jedan od vodećih indikatora privredne aktivnosti.
   Pored sezonskih promena, visoki porast ili pad u gradnji stanova ili  
  prodaji, ukaziju na porast ili pad ekonomije, s obzirom da investiranje u
   stanove predstavlja jednu četvrinu ili jednu trećinu investicija
  uopšte  i čini pet posto ukupne nacionalne ekonomije. Upošljavanje
  građevinskih  radnika takođe je uslovljeno gradnjom stanova. Manji broj
  izdatih  građevinskih dozvola signalizira manje zaposljavanje u
  građevinarstvu.
 • Značaj - Srednji


  Industrijska proizvodnja
 • Ponderisana
   mera promene u proizvodnji nacionalnih fabrika i rudnika kao I mera  
  njihovih industrijskih kapaciteta, odnosno koliko je raspoloživih  
  resursa u fabrikama i rudnicima (poznatiji kao iskorišćenostikapaciteta)
 • Proizvodni sektor čini jednu četvrtinu privrede
 • Stopa iskorišćenosti kapaciteta daje procenu o tome koliko kapaciteta je u upotrebi
 • Značaj - Srednji


Indeks menadžera nabavke (PMI) • Nacionalna
   asocijacija menadžera nabavke (NAPM), sada se naziva Institut za  
  menadžment nabavku, izdaje mesečno kompozitni indeks stanja nacionalne  
  proizvodnje
 • Sastoji se od podataka za nove porudžbine, proizvodnju, vreme isporuke dobavljača, zalihe, cene, zapošljavanje, izvoz i uvoz
 • Podeljen na proizvodni i neproizvodni pod-indeksi
 • Značaj - Srednji


Izveštaj o početku gradnje • Izveštaj o početku gradnje meri broj stambenih jedinica gde je izgradnja počela svakog meseca
 • Početak u izgradnji se definiše kao početak iskopavanja temelja za izgradnju i sastoji se pre svega od stambene izgradnje
 • Veoma je osetljiv na  kamatne stope jer je jedan od prvih sektora koji reaguje na promene u kamatnim stopama
 • Reakcije
   izveštaja o početku gradnje signalizira da su kamatne stope blizu  
  korita ili vrha. Da biste ovo analizirali, fokusirajte se na procenat  
  promene u nivoima iz prethodnog meseca.
 • Izveštaj se objavljuje sredinom sledećeg meseca za prošli mesec
 • Značaj - Srednji


Indeks troškova zapošljavanja (ECI) • Zapošljavanje za stalno je mera broja radnih mesta u više od 500 industrijskih grana u svim državama i 255 gradskih područja
 • Procene
   zapošljavanja su zasnovane na anketi većih preduzeća i računaju broj  
  plaćenih zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ili sa punim radnim  
  vremenom u privatnom i državnom sektoru
 • Značaj - Srednji-Nizak


  Ekonomski indikatori Nemačke


  IFO Pregled (Prihod od poslovanja)
 • Poslovno poverenje
 • Značaj - Srednji


Ekonomski pokazatelj Japana

  Tankan  Pregled
 • Pregled o “klimi” ili Pregled poverenja
 • Ekonomski pregled japanskog poslovanja, izdanje Centralna banke Japana, koji se koristi za formulisanje monetarne politike
 • Izveštaj se izdaje četiri puta godišnje, u aprilu, julu, oktobru i sredinom decembra
 • Značaj - Srednji


  Porudžbine mašina/postrojenja
 • Značaj – Srednji

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum