Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
ForexSRB
ForexSRB
Number of messages : 1779
Points : 4800
Date of Entry : 2014-06-26
Year : 40
Residence Country : Canada
https://www.fxsforexsrbijaforum.com/

attention Hedžing

Thu Jul 30, 2015 11:12 am
Hedžing označava sigurnost i bezbenost. Hedžing je zaštita sredstava klijenta od neželjenih fluktuacija kotacije stopa valute. Sredstva na računu su fiksna po svojim trenutnim cenama putem sprovođenja transakcija na Forex-u.

Upravo zato, hedžing pomaže smanjenju izloženosti rizicima povezanim sa promenom kursa valute, što pomaže da rezultati ne budu promenjeni usled fluktuacija valuta. U stvari, hedžing pretpostavlja korišćenje jednog instrumenta u cilju smanjenja rizika povezanog sa uticajem neželjenih faktora tržišta na cenu koja je u bliskoj vezi sa instrumentom.

Češće, oznaka ‘hedžing’ označava osiguranje od fluktuacija cena valuta, imovina itd. Na Hedžing se može gledati i kao na vrstu investicije, napravljene sa ciljem smanjenja rizika povezanog sa kretanjima cene na tržištu. Iznos hedžing-a treba odrediti u odnosu na moguće gubitke u slučaju odbijanja od njega.

Vrste hedžing-a na Forex-u
-Prvi tip je hedžing sredstava kupca kako bi se smanjio rizik povezan sa mogućim povećanjem cene instrumenta.
-Sledeći tip je hedžing sredstava prodavca kako bi se smanjio rizik povezan sa padom cene.

Primer hedging-a
-Trgovac koji kupuje stranu valutu otvara transakciju za kupovinu valute na svom trgovačkom računu unapred, a kada u njegovoj banci dođe stvarno vreme za kupovinu te valute, on zatvara svoju poziciju.
-Trgovac koji prodaje stranu valutu otvara transakciju za prodaju valute na svom trgovačkom računu unapred i zatvara je u pravom trenutku kupovine te valute u svojoj banci.

Ovo je takozvani hedžing mehanizam, koji označava balansiranje obavezujućih dokumenata na tržištu valuta (ili hartija od vrednosti itd.) i njemu suprotnom fjučers tržištu. Ograđivanjem od gubitka kapitala od određenog instrumenta, otvara se pozicija za drugi instrument, koji može kompenzovati finansijske gubitke.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum