Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Thor Expert Advisor

You are not connected. Please login or register

Oscilatori

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Oscilatori Empty Oscilatori Wed Feb 10, 2016 8:09 pm

smartman

smartman
Moderator

Korišcenje oscilatora je jedan od najlakših i, u isto vreme, pouzdanih metoda prognoziranja buduceg kretanja cena na berzi. Za razliku od pomicnih proseka, oscilatori daju najbolje rezultate u analizi perioda bez izraženih trendova, ili pri takozvanom bocnom trendu.

U ovom periodu, cena toliko cesto menja pravac kretanja da je naveci problem "uloviti" pocetak i kraj kratkih pomeranja naviše ili naniže. Mnogi iskusni trejderi preporucuju da je u ovakvoj situaciji najbolje držati se po strani, jer trgovina može doneti znacajne gubitke.

Pojava oscilatora pružila je mogucnost da se izbegne ovo gubljenje vremena. Njihova karakteristika sastoji se u tome što unapred ukazuju na buduce dogadaje, signalizirajuci o obrtu na vreme. U tome je i njihova osnovna razlika u odnosu na pomicne proseke, koji uvek kasne za razvojem dogadaja.

U osnovi primene oscilatora leže pojmovi preterane kupovine (overbought) i prevelike prodaje (oversold) na tržištu. Smatra se da se tržište nalazi u fazi preterane kupovine onda, kada se cena nalazi oko svoje gornje granice za odredeni period i kada postoji ozbiljan otpor (resistance) njenom daljem rastu.

U fazi preterane prodaje, tržište se nalazi kada je cena na tako niskom nivou, da se njen dalji pad ne ocekuje zbog snažne podrške (support). Za prepoznavanje ovih situacija, za svaki oscilator definišu se gornja i donja granica. Kada vrednost oscilatora dostigne ove granice, to je signal o promeni trenda, odnosno za kupovinu ili prodaju.

Drugi važan tip oscilatora je - razilaženje ili divergencija (divergence) izmedu pravca kretanja cene i linije oscilatora. Razilaženje je najava moguce promene trenda.
U nastavku ce biti ukazano na nekoliko najpoznatijih i najcešce primenjivanih oscilatora.

smartman

smartman
Moderator

Welles Wilder je 1978. godine razvio ovaj izuzetno koristan oscilator koji pokazuje relativan odnos pozitivnih i negativnih promena cene u toku odredenog perioda.

Vrednost RSI oscilira od 0 do 100, a preporuceni broj perioda je 14. Formula za izracunavanje indeksa relativne snage je:
Spoiler:

AG = prosecna pozitivna promena cene iz perioda u period (tokom na pr. 14 perioda)
AL = prosecna negativna promena cene iz perioda u period (tokom na pr. 14 perioda)
Prosek se može izracunati kao obican ili eksponencijalni.

Signal za kupovinu generiše se kada vrednost RSI padne ispod 30 (oversold), dok je mogucnost za prodaju kada se nalazi iznad 70 (overbought). Drugi nacin korišcenja ovog indikatora je posmatranje divergencije grafikona RSI i cene valuta.
Spoiler:

3Oscilatori Empty Stohastik indikator (Stochastic) Wed Feb 10, 2016 8:17 pm

smartman

smartman
Moderator

Stohastik indikator stavlja u odnos razliku izmedu maksimalne cene u prethodnom periodu i cene tekuceg dana, i maksimalne cene i minimalne cene u prethodnom periodu. George Lane, autor ovog indikatora, predlaže 21 period za izracunavanje raspona cena. Znacenje indikatora zasnovano je na uocenom pravilu da je tekuca cena gotovo uvek bliža gornjoj granici u periodima rasta, odnosno, bliža svojoj nižoj vrednosti - u periodima opadanja.
Formula za izracunavanje stohastickog indikatora, koji se cesto obeležava sa %K, je:
Spoiler:
gde je Cmax=maksimalna cena dostignuta u toku prethodnog perioda; Ct=trenutna cena akcija; Cmin=minimalna cena u toku prethodnog perioda.

Indikator se izražava u vrednostima na skali od 0 do 100. Kontrolne linije nalaze se na 80 i 20. Vrednost indikatora iznad 80 ukazuje na dostignut maksimum cene (overbought), i generiše signal za prodaju, pre nego što nastupi ocekivani pad.

Analogno tome, kada indikator ima vrednost ispod 20 dostignuto je dno (minimum), i ne ocekuje se dalji pad, vec porast cene, te signalizira kupovinu.
Spoiler:
Na grafikonu se mogu uociti signali za prodaju u momentu kada linija indikatora padne ispod 80, a signali za kupovinu, kada ona poraste iznad 20.

smartman

smartman
Moderator

Ovaj indeks je dvokomponentni indikator baziran na dva eksponencijalno ponderisana pomicna proseka: kratkorocnog i srednjerocnog. Razvio ga je Gerald Appel i široko se primenjuje zbog toga što rano signalizira promene trenda.

Prva komponenta ovog indikatora je linija koja predstavlja razliku izmedu dva pomicna proseka, racunata za razlicit vremenski period. Ova komponenta naziva se Linija cenovne faze.

Druga komponenta, koja se naziva Signalna linija, je eksponencijalno ponderisani pomicni prosek prve komponente. Ove dve linije se graficki predstavljaju na istoj vremenskoj skali (X-osi). Linija cenovne faze nalazi se iznad Signalne linije, u periodu rastuceg trenda, odnosno ispod, kod opadajuceg.

Signali za kupovinu, odnosno prodaju generišu se u momentu presecanja ovih linija. Signal za kupovinu je kada Linija cenovne faze u svom kretanju odozdo na gore sece Signalnu liniju, dok se signal za prodaju pojavljuje u momentu kada Linija cenovne faze u svom kretanju odozgo na dole preseca Signalnu liniju.

Zbog svoje ponderisane prirode, ovaj indikator je koristan u visoko kolebljivim tržištima, kao što je tržište opcija. Iako je manje efikasan kod ujednacenih tržišta, sa neizraženim trendovima, on i u tom slucaju obezbeduje korektne signale kada se primeni na širok opseg podataka.
Spoiler:
MACD indikator ima posebnu vrednost zbog svoje sposobnosti da signalizira promenu trenda za kojim sledi oštar pad cene. Imajuci u vidu nacin izracunavanja, ovaj indikator varira oko nulte vrednosti na Y-osi, te veca udaljenost od nulte vrednosti - implicira snažniji trend3. Vremenski period koji se koristi za izracunavanje kratkorocnog pomicnog proseka obicno iznosi 12 perioda, a za dugorocni 26, a za signalnu liniju 9 perioda.

5Oscilatori Empty Zakljucak o primenljivosti oscilatora Wed Feb 10, 2016 8:23 pm

smartman

smartman
Moderator

U ovom tekstu ukazano je na svega nekoliko glavnih od više desetina raspoloživih oscilatora.

Bez obzira na razlike medu njima, mogu se dati preporuke o nacinu njihovog korišcenja:

1. najbolje je primenjivati oscilatore u periodima preovladujuceg bocnog trenda; u suprotnom, njihovi signali mogu biti prevremeni ili sasvim netacni;

2. najsigurniji su oni signali koji ukazuju na dostignut maksimum (overbought) ili minimum (oversold) cene, ali, i pored toga, ne treba donositi odluku o kupovini ili prodaji cim linija oscilatora prede odredenu granicu; smatramo da treba sacekati potvrdu drugih indikatora i možda nekih realnih dogadaja da bi se donela bilo kakva odluka;

3. kod mnogih oscilatora kretanje linije iznad ili ispod sredine skale ukazuje o daljem pravcu kretanja cene naviše ili naniže respektivno;

4. razilaženje (divergencija) izmedu cene i oscilatora se, kod razlicitih indikatora, odreduje na razne nacine, ali uvek upucuje na predstojeci nagli obrt - promenu trenda;

5. treba imati u vidu da se bocni trend cesto javlja kao kratkorocno smirivanje u okviru dugorocnog rastuceg ili opadajuceg trenda; imajuci na umu dugorocnu tendenciju, sigurnije je oslanjati se na one signale indikatora koji su u saglasnosti sa njom; to znaci da, ako je preovladujuci rastuci trend, treba regovati samo na signale za kupovinu, i obrnuto, u slucaju opadajuceg trenda; preovladujuci bocni trend najcešce je znak privremene korekcije, i treba biti spreman za obnavljanje glavnog trenda.

Sponsored contentBack to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum