Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Trgovina Evropskim Opcijama

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Trgovina Evropskim Opcijama Empty Trgovina Evropskim Opcijama Mon Sep 19, 2016 6:34 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Kupovina i prodaja call opcije –

Kompanija Frivolous Luxuries danas je odlučila da kupi jedan ugovor (100 deonica) call opcije na deonice IBM-a. Cena izvršenja je 80 dolara po deonici. Trenutna tržišna cena je 75 dolara. Kompanija Frivolous Luxuries je imala jednokratni trošak od 300 dolara. Očekuje se da će cene i dalje oscilirati od 78–85 dolara. Tabelarno će biti prikazana moguća izvršenja navedene opcije. Biće izračunata prelomna tačka i grafički prikazana navedena opcija.
Moguća izvršenja navedene opcije:
PR = CI + JT / broj deonica (2)
PR = 80 + 300 / 100 = 83$
Gde je:
PR – prelomna tačka,
CI – cena izvršenja i
JT – jednokratni trošak.
Kupovina evropske call opcije:
Prodaja evropske call opcije:
Put opcija daje pravo kupcu opcije da proda vezanu imovinu izdavaocu opcije, po unapred određenoj izvršnoj ceni, na unapred određen datum. Kupac put opcije očekuje pad cene vezane imovine koja se nalazi u osnovi opcije. U slučaju pada cena na spot tržištu, kupac put opcije će profitirati njenom realizacijom.

On će tako prodati vezanu imovinu po višoj ceni (ceni izvršenja) od one cene na tekućem tržištu (spot tržištu). U slučaju da cene na spot tržištu porastu, kupac put opcije neće je realizovati, ostvarujući tako gubitak u visini premije, dok će prodavac put opcije ostvariti dobitak u visini premije.
Vrednost evropske put opcije na dan dospeća može se izraziti sledećom relacijom:

Odnos između premije put opcije i tri faktora koji određuju njenu visinu može se prikazati na sledeći način:
* što je niži spot kurs u odnosu na cenu izvršenja, to je vrednija put opcija,
* što je duži period do datuma isteka opcije, to je veća opcijska premija, kao i kod call opcije,
* što je veća varijabilnost cene vezane imovine, to je veća verovatnoća da put opcija bude izvršena, pa je zato veća opcijska premija, kao i kod call opcije.

Kupovina i prodaja put opcije

Kompanija Frivolous Luxuries danas je odlučila da kupi jedan ugovor (100 dionica) put opcije na deonice Google-a.Cena izvršenja je 70 dolara po deonici. Trenutna tržišna cena je 80 dolara. Kompanija Frivolous Luxuries je imala jednokratni trošak od 200 dolara. Očekuje se da će cene i dalje oscilirati od 62–74 dolara. Tabelarno će biti prikazana moguća izvršenja navedene opcije. Biće izračunata prelomna tačka i grafički prikazana navedena opcija.
Moguća izvršenja navedene opcije:

PR = CI – JT / broj deonica (4)
PR = 70 – 200 / 100 = 68$.
Gde je:
PR – prelomna tačka put opcije,
CI – cena izvršenja,
JT – jednokratni trošak.
Kupovina evropske put opcije:
Prodaja evropske put opcije:

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum