Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Terminologija koja se koristi u trgovanju

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

26.01.2014

Kvota
Indikativna tržišna cena koja na deviznom tržištu označava važeći devizni kurs osnovne valute u datom trenutku. Kvota se uvek navodi za valutni par; na primer, za EUR/USD, AUD/JPY ili USD/JPY. Prva navedena valuta naziva se osnovna valuta, dok se druga naziva kontra valuta.
Kvota valutnog para obično se izražava sa preciznošću do 1/10.000 (tj. do četvrtog decimalnog mesta). Izuzetak su parovi koji sadrže japanski jen, čija se kvota obično izražava sa preciznošću do 1/100 (tj. do drugog decimalnog mesta).
Kvota se uvek navodi u vidu dve brojke. Prva brojka se odnosi na prodajnu, tj. ponuđenu cenu, dok se druga odnosi na kupovnu, tj. traženu cenu.

[You must be registered and logged in to see this image.]

U gornjem primeru kvota valutnog para EUR/USD (evro naspram američkog dolara) iznosi 1.5034/1.5037. Drugim rečima, vrednost 1.5034 u navedenoj kvoti ukazuje na prodajnu cenu, a vrednost 1.5037 na kupovnu cenu. To znači sledeće: ako želite da prodate osnovnu valutu – u ovom slučaju evro – za jedan evro primili biste 1,5034 američkih dolara. Sa druge strane, kada biste kupovali osnovnu valutu, onda navedena kvota znači da bi za jedan evro trebalo da platite 1,5037 dolara.

Prodajna BID (ponuđena) i kupovna ASK (tražena) cena

Prodajna ili ponuđena cena označava devizni kurs po kom se valuta prodaje. Kupovna ili tražena cena odnosi se na devizni kurs po kom se valuta može kupiti.
Prodajna cena ( Bid )
Prodajna cena je na forex tržištu ona po kojoj je tržište spremno da kupi određeni valutni par . Po ovoj ceni trgovac može prodati osnovnu valutu i ona se vidi na levoj strani kotacije . Na primer , kod  GBP / USD 1.9212/15 , prodajna cena je 1.9212 . To znači da možete prodati jednu britansku funtu za 1.9212 dolara .

Kupovna cena ( Ask )
Kupovna je cena na tržištu ona po kojoj je tržište spremno da proda određeni valutni par . Po ovoj ceni možete kupiti osnovnu valutu i to se vidi na desnoj strani kotacije . Na primer , kod EUR / USD 1.5212/15 , kupovna je cena 1.5215 . To znači da možete kupiti jedan evro za 1.5215 dolara . Kupovna cena se takođe naziva i ponuđačka cena .


 • Lot
  Lot je standardna veličina jedinice kojom se izvršava transakcija. On predstavlja najmanju količinu nekog instumenta kojom se može trgovati.
  Kada se radi o trgovanju deviznim sredstvima, standardna veličina lota kod brokera Markets.com iznosi 1.000 jedinica osnovne valute.
  Kada se radi o trgovanju CFD-om, standardna veličina lota varira od jedne do 500 jedinica osnovnog CFD-a.
 • Pip
  Pip je najmanja vrednost u kvoti jedne valute i ona se može razlikovati od valute do valute. Za većinu valutnih parova, pip je jednak desetohiljaditom delu (0,0001) osnovne valute. Međutim, kod valutnih parova koji sadrže japanski jen, pip je jednak stotom delu (0,01) osnovne valute.
  Dobit u trgovanju može se izraziti u pipovima. Na primer, recimo da ste kupili valutni par EUR/USD po deviznom kursu od 1.5016, a prodali ga po kursu od 1.5037. Tada važi: 37-16=21, što znači da ste ostvarili dobit od 21 pipa.
 • Vrednost pipa
  Ona može biti promenljiva ili fiksna, u zavisnosti od valutnog para na koji se odnosi i osnovne valute (tj. merne valute) Vašeg računa. Vrednost pipa takođe je funkcija iznosa sa kojim se trguje.
  Najjednostavniji način da se izračuna vrednost pipa jeste da se 1 pip podeli sa visinom deviznog kursa i rezultat pomnoži sa veličinom lota. Dobijeni rezultat predstavlja vrednost pipa u jedinicama osnovne valute valutnog para. Ako je osnovna valuta Vašeg računa različita od osnovne valute valutnog para kojim trgujete, u tom slučaju jednostavno pomnožite gore spomenutu vrednost sa odgovarajućim deviznim kursom.
  Primer: Koja je vrednost pipa prilikom trgovine valutnim parom GBP/JPY po ceni od 128,92? Vrednost pipa jednog standardnog lota (5.000) valutnog para GBP/JPY kojim se trguje po ceni od 128,92 iznosi:
  0,01/128,92 = 0,00007756 GBP
  0,00007756 x 5.000=0,387 GBP
  Osnovna valuta Vašeg računa je USD. Ako devizni kurs za par GBP/USD iznosi 2.0612, tada vrednost pipa za 1 standardni lot izražena u jedinicama osnovne valute računa iznosi: 0,387x 2.0612 = 0,80$.
 • Spred
  Spred je razlika između prodajne bid i kupovne cene ask. Primer: Ako kvota za par EUR/USD iznosi 1.5034/1.5037 (drugim rečima, prodajna cena je 1.5034, a kupovna 1.5037), tada spred za par EUR/USD u ovom slučaju iznosi 3 pipa. Mali sredovi znače da trgovci mogu započinjati i završavati trgovinske transakcije pri veoma niskim vrednostima klizanja cene.
 • Margina
  Iznos sredstava koji je potreban da se otvori ili zadrži pozicija. Obično se izražava kao procentualna vrednost sredstava na otvorenoj poziciji. Ako biste želeli da zadržite otvorenu poziciju za 100.000 EUR/USD para pri zahtevanoj margini od 0,5%, to znači da u svakom trenutku morate imate sredstva u visini od najmanje 500 evra.
 • Poluga
  Odnosi se na korišćenje pozajmljenog kapitala u svrhu povećanja potencijalne dobiti. Trgovanje pomoću poluge znači da možete trgovati znatno većim sredstvima od iznosa kojim raspolažete na svom računu, koji služi samo kao margina. Visoka poluga može znatno povećati potencijalnu dobit, ali takođe može znatno povećati i potencijalne gubitke. Poluga se izražava kao odnos dva broja, recimo 200:1. To znači da trgovac može trgovati iznosom koji je 200 puta veći od najmanjeg zahtevanog iznosa na njegovom računu. Ako trgovac na svom računu ima 1.000$, to znači da zahvaljujući poluzi može otvoriti poziciju sa iznosom od 200.000$.
 • Kamata
  U određenom smislu, kamata je cena novca. To je iznos koji se plaća za zajam ili dobija za depozit.
 • Duga pozicija
  Trgovac koji zauzima dugu poziciju očekuje da će cena porasti kada kupuje valutni par ili CFD.
 • Kratka pozicija
  Trgovac koji zauzima kratku poziciju očekuje da će cena pasti kada prodaje valutni par ili CFD.
 • Datum poravnanja
  Datum kada obe strane u finansijskoj transakciji treba da izmire svoje obaveze, tj. da izvrše uplatu.
 • Rolover
  Proces tokom kog se realizacija dogovorene transakcije prenosi na drugi datum poravnanja pri čemu se obračunava određena taksa u zavisnosti od razlike kamatnih stopa između dve valute. Svakog dana u 22.00 časa, otvorene pozicije se prenose na sledeći radni dan. Istovremeno se poziciji dodaje ili oduzima kamata zavisno od razlike kamatne stope između valute koja se kupuje i valute koja se prodaje.
  Ako tokom noći kupujete valutni par kod kog je kamatna stopa osnovne valute viša od kamatne stope terminske (kontra) valute, u tom slučaju primićete kamatu, i obratno.If you visit the first link, you can buy the best gold trading robots in the world!


 • Telegram Channel: [You must be registered and logged in to see this link.]
 • Telegram Chat Group: [You must be registered and logged in to see this link.]
 • Facebook Channel: [You must be registered and logged in to see this link.]
 • YouTube  "Algorithmic Trading System" : @algorithmictradingsystems
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum