Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


PAMM StratoFounds
advertisement

You are not connected. Please login or register

Grafikoni

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Grafikoni Empty Grafikoni Thu Feb 07, 2013 11:24 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Karakteristike grafikona

Kada posmatrate grafikon, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko faktora budući da oni utiču na pružene informacije. Oni obuhvataju korišćeni vremenski okvir i cenovnu skalu.


 • Vremenski okvir
  Svaka prečka, sveća ili tačka na grafikonu sadrži podatke o definisanom vremenskom intervalu. Dužina ovog intervala je interval grafikona.

  Odluka o tome koji interval grafikona ćete koristiti zavisi od vašeg  stila trgovanja i horizonta investicija. Dnevni trgovci mogu koristiti  intervale na grafikonu koji traju svega 1 minut, dok svingeri (trgovci  koji drže hartije kojima trguju od nekoliko dana do nekoliko nedelja) obično koriste intervale koji variraju od nekoliko sati do jednog dana.

 • Cenovna skala
  Postoje dva načina za prikazivanje cenovne skale duž ose Y: aritmetički i logaritamski.

  Na aritmetičkoj cenovnoj skali, svaku tačku cene deli isto vertikalno rastojanje bez obzira na cenovni nivo. Svaka jedinica mere je ista na  celoj skali. Ako cena akcije poraste sa 10 na 100 u periodu od 6 meseci, promena od 10 do 20 (varijacija od +100%) biće prikazana na istom  rastojanju kao promena sa 90 na 100 (varijacija od +11%). Iako je ova  promena istovetna u apsolutnom iznosu, nije ista u procentualnom iznosu.

  Na logaritamskoj skali, svaku tačku cene deli isto vertikalno  rastojanje u procentualnom iznosu. Povećanje sa 10 na 20 bi
  predstavljalo povećanje od 100%. Povećanje sa 20 na 40 bi takođe bilo  100%, kao što bi i povećanje sa 40 na 80. Sva ova tri povećanja bi bila  na jednakoj vertikalnoj udaljenosti na logaritamskoj skali.


Tipovi grafikona
Postoje tri glavna tipa grafikona koje trgovci koriste u zavisnosti  od podataka koje traže i od nivoa znanja kojim svaki od njih raspolaže.  Tipovi grafikona su: linijski grafikon, grafikon sa crtama i grafikon sa svećama.

Linijski grafikon
[You must be registered and logged in to see this image.]

TUMAČENJE: Linijski grafikon je najosnovniji tip  grafikona. Linija prikazana na grafikonu povezuje pojedinačne cene u
odabranom vremenskom periodu. Najpopularniji linijski grafikon je dnevni grafikon. Iako se bilo koja tačka u toku dana može ubeležiti, većina  trgovaca se fokusira na cenu na zatvaranju, koju smatraju najvažnijom.  Međutim, to predstavlja momentalni problem; korišćenjem dnevnog  linijskog grafikona, ne može se videti kretanje cene u toku celog dana.

KORIST: Linijski grafikon daje trgovcu prilično jasnu sliku gde se cena nekog sredstva kretala u datom vremenskom okviru.

Grafikon sa crtama
[You must be registered and logged in to see this image.]

TUMAČENJE: Svaka uspravna crta predstavlja jedan period  cenovne aktivnosti iz odabranog vremenskog razdoblja, koja može trajati i svega 1 minut kod međudnevnih grafikona ili čak nekoliko godina kod  istorijskih grafikona. Na dnevnom grafikonu, uspravna crta predstavlja  trgovanje jednog dana, pri čemu:

+ vrh crte predstavlja visoku cenu na tržištu
+ dno crte predstavlja nisku cenu
+ taraba sa leve strane na crti označava cenu na otvaranju
+ taraba sa desne strane na crti označava cenu na zatvaranju

KORIST: Budući da sadrže podatke o ceni na otvaranju, visokoj, niskoj i ceni na zatvaranju, grafikoni sa crtama omogućavaju detaljniju analizu od standardnih linijskih grafikona.

Grafikon sa svećama
[You must be registered and logged in to see this image.]

TUMAČENJE:
Grafikon sa svećama je tesno povezan sa grafikonom sa crtama, budući da i on predstavlja četiri glavne cene: visoku, nisku, cenu na otvaranju i na zatvaranju. Svaka sveća predstavlja vremensku skalu po vašem izboru. Različita softverska rešenja za grafikone nude sledeće vremenske skale: 1 min, 15 min, 30 min, 1 sat, 2 sata, 4 sata, 8 sati, dnevne, nedeljne i mesečne.

Kod dnevnog grafikona, svaka sveća predstavlja opseg trgovanja za jedan dan i prikazuje se kao „otvorena“ ili „zatvorena“:

+ Otvorena sveća označava višu cenu na zatvaranju nego na otvaranju i prikazana je plavom bojom.
+ Zatvorena sveća označava nižu cenu na zatvaranju nego na otvaranju i prikazana je crvenom bojom.

Svaka sveća se sastoji od dve komponente, stvarnog tela i senki:

+ Stvarno telo je debeli deo sveće koji predstavlja cenu na otvaranju i na zatvaranju
+ Tanke linije iznad i ispod stvarnog tela su senke koje  predstavljaju ekstremne cene tokom trgovanja. Gornja senka (iznad
stvarnog tela) meri gornji ekstrem cene tokom trgovanja, a donja senka  (ispod stvarnog tela) meri donji ekstrem cene tokom trgovanja.

KORIST: Grafikon sa svećama je najčešće korišćen grafikon u  stručnoj analizi. Mnoge strategije berzanskog trgovanja se baziraju na  shemama predstavljenim na grafikonu sa svećama.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum