Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Thor Expert Advisor

You are not connected. Please login or register

Fibonačijeva analiza i Eliotova teorija talasa

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

Eliotova teorija talasa (ETT)

Ralf Nelson Eliot je govorio o tri važna aspekta promene cene u svojoj teoriji: shemi, raciju i vremenu. Šema se odnosi na talasaste oblike ili formacije, dok je racio (odnos između brojeva, posebno Fibonacci nizova) koristan za merenje talasa. Da bi koristio ovu teoriju u svakodnevnom trgovanju, trgovac utvrđuje glavni talas, ili super ciklus, drži dugu poziciju i onda prodaje ili skraćuje poziciju budući da šema gubi na zamahu i da je preokret neizbežan.

Peto talasna šema
U svom najosnovnijem obliku, Eliotova teorija talasa govori da sva dešavanja na tržištu prate jedan repetitivni ritam od pet talasa u pravcu glavnog trenda, koji slede tri korektivna talasa (pomeranje „5-3“).

Napredujući talasi se označavaju sa 1-2-3-4-5, a povlačeći talasi sa a-b-c. U fazi napredujućih talasa, talasi 1, 3 i 5 su „talasi impulsa“ i kreću se u smeru trenda, dok se talasi 2 i 4 nazivaju „korektivni talasi“. Nakon što se peto talasno napredovanje završi, počinje tro talasna korekcija koja se označava sa a-b-c. U fazi korektivnih talasa, talasi ‚a‘ i ‚c‘ se kreću u smeru povlačenja, dok se talas ‚b‘ kreće u suprotnom smeru.

Ciklusi talasa


Kada se završi tro talasno povlačenje, počinje novo peto talasno napredovanje i tako dalje, sve dok ne dođe do preokreta. Može se zatim videti da se svako od peto talasnih napredovanja može identifikovati kao
samostalni napredujući talas. Slično tome, kada se posmatra iz šire perspektive i obratno, svaki talas se može razložiti na manje talase.

Eliotova teorija talasa klasifikuje talase prema dužini ciklusa, od velikog super ciklusa, koji traje decenijama, do pod-minijaturnog nivoa, koji traje ne više od nekoliko sati. Međutim, ciklus od osam talasa ostaje konstantan.

Napomena: Dva najveća talasa, 1 i 2, mogu se podeliti na osam manjih talasa, od koji se svaki može podeliti na 34 još manja talasa. Dva najveća talasa, 1 i 2, samo su prva dva talasa u većem peto talasnom napredovanju. Talas 3 sledećeg višeg nivoa treba da počne. Ovih 34 talasa koji predstavljaju ciklus mogu se dalje razložiti na sledeći niži nivo koji daje 144 talasa.

Fibonacci analiza

Fibonacci brojevi predstavljaju matematičku osnovu za Eliotovu teoriju talasa. Iako su Fibonacci brojevi prilagođeni različitim stručnim indikatorima, njihova krajnja upotreba u stručnoj analizi ostaje merenje korektivnih talasa.


 • Karakteristike Fibonacci nizova
  Fibonacci niz brojeva pravi se tako što se jednostavno počne od 1 i dodaje mu se prethodni broj da bi se došlo do novog broja:

  0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55, 55+34=89,�

  Ovaj niz ima veliki broj zanimljivih osobina:

  + Odnos bilo kog broja prema sledećem broju u nizu se približava
  0,618 ili 61,8% (zlatni odnos) nakon prva 4 broja. Na primer: 34/55 = 0,618

  + Odnos bilo kog broja prema broju koji se nalazi dva mesta udesno se približava 0,382 ili 38,2%. Na primer: 34/89 = 0,382

  + Odnos bilo kog broja prema broju koji se nalazi tri mesta udesno se približava 0,236 ili 23,6%. Na primer: 21/89 = 0,236

  Ovi odnosi između svakog broja u nizu predstavljaju osnovu za opšte  racije koji se koriste za utvrđivanje iznosa vraćanja cene na prethodni  nivo i trajanja cene tokom određenog trenda. • Fibonacci vraćanje cena na prethodni nivo
  Vraćanje cene je promena cene koja delimično „prolazi istu putanju“  prethodne promene. Obično, akcija će vratiti svoju cenu na jedan od 3  opšta Fibonacci nivoa - 38,2%, 50% i 61,8%. Fibonacci vraćanje  cena na prethodni nivo se utvrđuje u odnosu na prethodni pomeraj sa  donjeg na gornji nivo (low to high) kako bi se utvrdili mogući nivoi za  podršku dok se tržište vraća na niži nivo sa prethodno dostignutog višeg nivoa.

  Cene se vraćaju na prethodni nivo i sa prethodnog pomeraja sa gornjeg na donji nivo (high to low) uz iste racije, pri čemu se traže mogući  nivoi otpora dok se tržište oporavlja od prethodno dostignutog nižeg  nivoa. • Fibonacci trajanje cena
  Trgovci koriste Fibonacci trajanje cena da utvrde oblasti u kojima bi želeli da zarade na sledećem delu putanje pozitivnog ili negativnog  trenda. Procentualni nivoi trajanja su predstavljeni horizontalnim  linijama iznad/ispod prethodne promene trenda. Najpopularniji nivoi  trajanja su 61,8%, 100,0%, 138,2% i 161,8%. • Savet
  U stvarnosti nije uvek lako primetiti tačnu Eliotovu shemu talasa, niti se cene uvek ponašaju potpuno u skladu sa ovom shemom. Stoga,  savetuje se trgovcima da se ne pouzdaju samo na Fibonacci racije, već da ih koriste u sprezi sa ostalim stručnim alatima.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum