Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Osnovni pojmovi u oblasti trgovanja

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Osnovni pojmovi u oblasti trgovanja Empty Osnovni pojmovi u oblasti trgovanja Thu Feb 07, 2013 11:39 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Terminologija koja se koristi u trgovanju deviznim sredstima i CFD-omInvesticije vezano za devizna sredstva i CFD vrsta su delatnosti kod
koje priprema igra važnu ulogu. Razumevanje i korišćenje odgovarajuće
terminologije od velikog je značaja za svakog trgovca.

Kvota  
Indikativna tržišna cena koja na deviznom tržištu označava važeći
devizni kurs osnovne valute u datom trenutku. Kvota se uvek navodi za
valutni par; na primer, za EUR/USD, AUD/JPY ili USD/JPY. Prva navedena
valuta naziva se osnovna valuta, dok se druga naziva kontra valuta.

Kvota valutnog para obično se izražava sa preciznošću do 1/10.000
(tj. do četvrtog decimalnog mesta). Izuzetak su parovi koji sadrže
japanski jen, čija se kvota obično izražava sa preciznošću do  1/100
(tj. do drugog decimalnog mesta).

Kvota se uvek navodi u vidu dve brojke. Prva brojka se odnosi na
prodajnu, tj.  ponuđenu cenu, dok se druga odnosi na kupovnu, tj.  
traženu cenu.

Primer:
[You must be registered and logged in to see this image.]


 •        Prodajna (ponuđena) i kupovna (tražena) cena

  Prodajna ili ponuđena cena označava devizni kurs po kom se valuta
  prodaje. Kupovna ili tražena cena odnosi se na devizni kurs po kom se
  valuta može kupiti.

  U gornjem primeru kvota valutnog para EUR/USD  (evro naspram
  američkog dolara) iznosi 1.5034/1.5037. Drugim rečima, vrednost 1.5034 u
  navedenoj kvoti ukazuje na prodajnu cenu, a vrednost 1.5037 na kupovnu
  cenu. To znači sledeće: ako želite da prodate osnovnu valutu – u ovom
  slučaju evro – za jedan evro primili biste 1,5034 američkih dolara. Sa
  druge strane, kada biste kupovali osnovnu valutu, onda navedena kvota
  znači da bi za jedan evro trebalo da platite 1,5037 dolara.
 • Lot
  Lot je standardna veličina jedinice kojom se izvršava transakcija. On
  predstavlja najmanju količinu nekog instumenta kojom se može trgovati.

  Kada se radi o trgovanju deviznim sredstvima, standardna veličina
  lota kod brokera Markets.com iznosi 1.000 jedinica osnovne valute.

  Kada se radi o trgovanju CFD-om, standardna veličina lota varira od jedne do 500 jedinica osnovnog CFD-a.
 • Pip
  Pip je najmanja vrednost u kvoti jedne valute i ona se može
  razlikovati od valute do valute. Za većinu valutnih parova, pip je
  jednak desetohiljaditom  delu (0,0001) osnovne valute. Međutim, kod
  valutnih parova koji sadrže japanski jen, pip je jednak stotom delu
  (0,01) osnovne valute.

  Dobit u trgovanju može se izraziti u pipovima. Na primer, recimo da
  ste kupili valutni par EUR/USD po deviznom kursu od 1.5016, a prodali ga
  po kursu od 1.5037. Tada važi: 37-16=21, što znači da ste ostvarili
  dobit od 21 pipa.
 • Vrednost pipa
  Ona može biti promenljiva ili fiksna, u zavisnosti od valutnog para
  na koji se odnosi i osnovne valute (tj. merne valute) Vašeg računa.
  Vrednost pipa takođe je funkcija iznosa sa kojim se trguje.

  Najjednostavniji način da se izračuna vrednost pipa jeste da se 1 pip
  podeli sa visinom deviznog kursa i rezultat pomnoži sa veličinom lota.
  Dobijeni rezultat predstavlja vrednost pipa u jedinicama osnovne valute
  valutnog para.  Ako je osnovna valuta Vašeg računa različita od osnovne
  valute valutnog para kojim trgujete, u tom slučaju jednostavno pomnožite
  gore spomenutu vrednost sa odgovarajućim deviznim kursom.

  Primer: Koja je vrednost pipa prilikom trgovine valutnim parom
  GBP/JPY po ceni od 128,92? Vrednost pipa jednog standardnog lota (5.000)
  valutnog para GBP/JPY kojim se trguje po ceni od 128,92 iznosi:

  0,01/128,92 = 0,00007756 GBP

  0,00007756 x 5.000=0,387 GBP

  Osnovna valuta Vašeg računa je USD. Ako  devizni kurs za par GBP/USD
  iznosi 2.0612, tada vrednost pipa za 1 standardni lot izražena u
  jedinicama osnovne valute računa iznosi: 0,387x 2.0612 = 0,80$.
 • Spred
  Spred je razlika između prodajne i kupovne cene. Primer: Ako kvota za
  par EUR/USD iznosi 1.5034/1.5037 (drugim rečima, prodajna cena je
  1.5034, a kupovna 1.5037), tada spred za par EUR/USD u ovom slučaju
  iznosi 3 pipa. Mali sredovi znače da trgovci mogu započinjati i
  završavati trgovinske transakcije pri veoma niskim vrednostima klizanja
  cene.
 • Margina
  Iznos sredstava koji je potreban da se otvori ili zadrži pozicija.
  Obično se izražava kao procentualna vrednost sredstava na otvorenoj
  poziciji. Ako biste želeli da zadržite otvorenu poziciju za 100.000
  EUR/USD para pri zahtevanoj margini od 0,5%, to znači da u svakom
  trenutku morate imate sredstva u visini od najmanje 500 evra.
 • Poluga
  Odnosi se na korišćenje pozajmljenog kapitala u svrhu povećanja
  potencijalne dobiti. Trgovanje pomoću poluge znači da možete trgovati
  znatno većim  sredstvima od iznosa kojim raspolažete na svom računu,
  koji služi samo kao margina. Visoka poluga može znatno povećati
  potencijalnu dobit, ali takođe može znatno povećati i potencijalne
  gubitke. Poluga se izražava kao odnos dva broja, recimo 200:1. To znači
  da trgovac može trgovati iznosom koji je 200 puta veći od najmanjeg
  zahtevanog iznosa na njegovom računu. Ako trgovac na svom računu ima
  1.000$, to znači da zahvaljujući poluzi može otvoriti poziciju sa
  iznosom od 200.000$.
 • Kamata
  U određenom smislu, kamata je cena novca. To je iznos koji se plaća za zajam ili dobija za depozit.
 • Duga pozicija  
  Trgovac koji zauzima dugu poziciju očekuje da će cena porasti kada kupuje valutni par ili CFD.      
 • Kratka pozicija
  Trgovac koji zauzima kratku poziciju očekuje da će cena pasti kada prodaje valutni par ili CFD.
 • Datum poravnanja  
  Datum kada   obe strane u finansijskoj transakciji treba da izmire svoje obaveze, tj. da izvrše uplatu.
 • Rolover
  Proces tokom kog se realizacija dogovorene transakcije prenosi na
  drugi datum poravnanja pri čemu se obračunava određena taksa u
  zavisnosti od razlike kamatnih stopa između dve valute. Svakog dana u
  22.00 časa, otvorene pozicije se prenose na sledeći radni dan.
  Istovremeno se poziciji dodaje ili oduzima kamata zavisno od razlike
  kamatne stope između valute koja se kupuje i valute koja se prodaje.

  Ako tokom noći kupujete valutni par kod kog je kamatna stopa osnovne
  valute viša od kamatne stope terminske (kontra) valute, u tom slučaju
  primićete kamatu, i obratno.


[You must be registered and logged in to see this image.]

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum