Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Svetska Berza

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Svetska Berza   Empty Svetska Berza Fri Feb 08, 2013 12:20 am

gandra

gandra
Global Moderator

[You must be registered and logged in to see this image.]

Berze

Berza (tržište hartija od vrednosti, obveznica i drugog papirnog vlasništva) - deo tržišta kapitala; tržišta hartija od vrednosti koje je uključeno kako u zalihu tako i na šalter (OTC Market). Berza je apstraktan pojam koji definiše čitav set aktivnosti i mehanizama koji omogućavaju da se trguje hartijama od vrednosti (akcije, obveznice itd.). Ne bi trebalo da mešate ovaj izraz sa pojmom berza, što je organizacija sa sledećim ciljevima: obezbeđivanje mesta za obavljanje trgovačkih ugovora i uređivanje saradnje kupaca i prodavaca hartija od vrednosti.

NYSE

Njujorška berza - glavna berza u SAD, najveća na svetu. Simbol američke finansijske moći kao i celokupne finansijske industrije. U njujorku su definisani, širom sveta poznati Dow-Jones indeks za akcije industrijskih kompanija, kao i NYSE kompozitni indeks. NYSE kompozitni - jedan od najpopularnijih berzanskih indeksa u svetu. Odražava stopu promene svih akcija, kotovanih na Njujorškoj berzi, uključujući preko 1500 najvećih američkih kompanija sa ukupnim kapitalom većim od 20 milijardi dolara. Zato NYSE kompozit može da služi kao indikator ekonomije SAD-a. Berza je osnovana 17. maja, 1792. Od 1975 je postala nekomercijalna korporacija, koju u vlasništvu poseduju 1336 člana (ovaj broj je nepromenjen još od 1953). Članstvo se može kupiti; cena za njega je dostigla 3 miliona dolara. Početkom maja 2006, NYSE se spojila sa elektronskom berzom Archipelago Holdings i po prvi put je ponudila svoje akcije investitorima, čime je postala komercijalna organizacija. Trgovanje akcijama NYSE grupacije se odvija na berzi; kapitalizacija za početak marta 2006 je iznosila 12,5 milijardi dolara. Tu su sprovedene operacije sa preko hiljadu hartija od vrednosti i akcija. Ukupna kapitalizacija trgovanja kompanija na NYSE na kraju 2006 je iznosila 26,5 biliona dolara. Radno vreme: 13:30. - 20:00 (Ponedeljak-Petak) GMT 14:30 - 21:00 zimi (Ponedeljak-Petak) GMT


NASDAQ

NASDAQ (skraćenica za nacionalno udruženje dilera za hartije od vrednosti automatizovane kotacije) - Američko nedevizno tržište, specijalizovano za akcije kompanija visoke tehnologije (elektronike, izrade softvera i sl.). Jedna od tri glavne američke berze (zajedno sa NYSE i AMEX), je jedinica NASD, regulisana od strane SEC. Vlasnik berze je Američka kompanija zvana NASDAQ OMX Group. Pored NASDAQ, takođe poseduje 8 evropskih berzi. U datom trenutku više od 3200 kompanija uključujući ruske kompanije trguju na NASDAQ. Redovna NASDAQ trejding sesija počinje u 9:30 a završava se u 16:00 (istočno vreme). Trgovačke operacije se izvršavaju na osnovu takvih platformi kakve su SuperMontage i Primex. Nakon završetka redovne sesije moguće je nastaviti sa trgovinom do 20:00 koristeći platformu SelectNet. Šema po kojoj se trgovanje sprovedeno na NASDAQ berzi razlikuje od tradicionalnog. Nekoliko proizvođača tržišta se takmiče za izvršavanje naloga klijenata. Trenutno tu postoji oko 600 proizvođača tržišta. Glavna funkcija proizvođača tržišta na NASDAQ (kao i na NYSE) je obezbeđivanje neprekidne kotacije i održavanje likvidnosti određene grupe akcija tokom trgovanja. Proizvođači tržišta moraju da izvrše nalog o svom trošku pod uslovom da ne postoji odgovarajući suprotni nalog na tržištu. Neki proizvođači tržišta podržavaju stotine akcija, drugi - hiljade. Kao rezultat toga, u proseku, neki tipovi akcija su podržani od strane 14 proizvođača tržišta, drugi tipovi - čak od 50. NASDAQ kotacije su rezultat kotacione korelacije, obezbeđene od strane proizvođača tržišta i alternativnih trejding sistema. Radno vreme: 13:30 - 20:00 leti (Ponedeljak-Petak) 14:30 - 21:00 zimi (Ponedeljak-Petak)

NYMEX

Njujorška trgovačka berza (NYSE: NMX) osnovana u 1872, zauzima prvo mesto u svetu u trgovanju naftnim fjučersima. Na ovoj berzi se trguje ugovorima za naftu, gas, platinu, paladijum, zlato, srebro, bakar i aluminijum. Prema podacima Futures Industry Association u 2006 ovde je izvršeno oko 216 biliona ugovora. U 2006. NYMEX profit je iznosio 497.3 milijardi dolara, sa neto profitom od - 154.8 milijardi dolara. Kapitalizacija - 11.4 milijarde dolara.

LSE

Londonska berza - jedna od najvećih i najstarijih evropskih berzi. Zvanično je osnovana 1801, međutim, njena istorija datira još od 1570, kada kraljev finansijski agent i savetnik Tomas Grešam gradi "Royal Exchange" o svom trošku. LSE je akcionarsko društvo koje trguje i sa svojim sopstvenim akcijama. Radno vreme: 07:30 - 15:30 leti (Ponedeljak-Petak) 08:30 - 16:30 zimi (Ponedeljak-Petak)

TSE


Berza Tokija sadrži 80 % prometa akcija u zemlji. Glavni trejderi su institucionalni vlasnici hartija od vrednosti. U Japanu individualni vlasnici imaju samo 20 % akcija berze, a 80 % pripada finansijskim organizacijama, osiguravajućim društvima i korporacijama. Berza Tokija sadrži 80 % prometa akcija u zemlji. Glavni trejderi su institucionalni vlasnici hartija od vrednosti. U Japanu individualni vlasnici imaju samo 20 % akcija berze, a 80 % pripada finansijskim organizacijama, osiguravajućim društvima i korporacijama. Odredište za plasman vlasnika se ne izračunava po dividendama (početkom 1990 bile su 70 puta jeftinije od tržišne cene akcija), već po uvećavanju vrednosti stope akcija i profitiranja od prodaje akcija po višoj ceni (prosečni godišnji profit za prodaju akcija izdat u 1980 - 1994 je bio 34.7 %). Glavni trgovački metod je da se otvori dvosmerna aukcija. Do 80 % svih akcija kojima se trguje u zemlji se prodaju i kupuju na berzi Tokija. Samo 1517 organizacija od 1.3 - 1.5 miliona delova koncerna u Japanu su ovde registrovana, ali oni proizvode preko 25 % svih roba i usluga. U 2005. berza Tokija je zauzela drugo mesto u svetskoj klasifikaciji prvorazrednih berzi VSE. Čak 2.5 hiljada kompanija je donelo profit od više od 3000 milijardi američkih dolara na listu berze. Bečka berza je jedna od najstarijih berzi u svetu i jedino mesto za trgovanje u Austriji. Ova berza sprovodi trgovanje akcijama, obveznicama i derivatima. Osnovana je 1771 godine od strane carice Marije Tereze za trgovanje državnim obveznicama. To je privatna kompanija. Obim trgovanja - 48 468 milijardi dolara, Listing - 110 kompanija, Kapitalizacija - 157 358 milijardi dolara, Profit - 8,12 miliona eura. Radno vreme: 07:00 - 15:30 tokom leta (Ponedeljak - Petak) GMT, 08:00 - 16:30 tokom zime (Ponedeljak - Petak) GMT. Frankfurtska berza FBW je najveća berza u Nemačkoj i jedna od najvećih berzi u svetu. Operater ove berze je Deutsche Boerse Group AG. Za polaznu tačku postajanja ove berze se uzima godina 1585 - godina prihvatanja jedinstvenog deviznog kursa od strane trgovaca u Frankfurtu na Majni, koji je postao najveći evropski trgovački centar u to vreme. Zauzela je vodeću poziciju u Nemačkoj od 1949. Prebačena je na upravljanje "Deutsche Boerse Group" u 1993., koja je stvorena na njenim osnovama. Glavni indeks - DAX, koji odražava cene učešća 30 glavnih Nemačkih kompanija i barometar je ekonomije Nemačke. Radno vreme: 07:00 - 15:30 tokom leta (Ponedeljak - Petak) GMT 08:00 - 16:30 tokom zime (Ponedeljak - Petak) GMT.

RTS

Ruski trejding sistem je osnovan sredinom 1995. u cilju ujedinjenja regionalnih tržišta u jedno organizovano finansijsko tržište Rusije. Pada pod grupu RTS. RTS je opšte priznat centar za akcije i obveznice za široki spektar emitenata. Informacije o trgovanju na RTS-u su najvažniji izvori podataka o situaciji na ruskom tržištu hartija od vrednosti, zbog toga ova berza čini značajan deo stranih i ruskih portfolio investicija u akcije ruskih kompanija. Radno vreme: 07:00 - 15:00 (Ponedeljak - Petak) GMT.

Devizno tržište Forex

FOREX - skraćenica od inostrane berze. Termin FOREX se obično koristi za međusobnu razmenu slobodno konvertibilnih valuta, ali ne i za ukupnost deviznih transakcija. Prema ciljevima Forex operacije mogu biti trgovanje, špekulacija, hedžing i regulisanje (intervencije centralnih banaka na deviznom tržištu). In RuNet Forex znači samo trgovanje spekulativnim valutama preko komercijalnih banaka ili brokerskih kuća koje se ostvaruju preko poluga, odnosno trgovanja margine. Forex je međunarodno međubankarsko tržište. Operacije se izvršavaju preko takvih institucija kao što su: centralne banke, komercijalne banke, investicione banke, brokeri i brokerske kuće, penzioni fondovi, osiguravajuća društva, transnacionalne kompanije, itd. Obim jednog ugovora sa isporukom prave valute drugog radnog dana (spot tržište) obično iznosi oko 5 miliona američkih dolara ili njegov ekvivalent. Vrednost jedne konverzijske uplate je od 60 do 300 američkih dolara. Štaviše, oko 6000 američkih dolara se mesečno troši na međubankarski informacioni trgovački terminal. Dakle, na Forex-u se ne sprovodi razmena beznačajnih suma. Za razmenu manjih iznosa je bolje da se okrenete finansijskom posredniku (banci ili brokeru), koji izvršava operacije za izvesni procenat vrednosti transakcije. Posrednici ne moraju da rade na Forex tržištu ako imaju širok spektar klijenata i različito usmerene naloge. Mada, oni uvek dobijaju provizije od svojih klijenata. Kao činjenica da ne idu svi nalozi klijenata na Forex, je i to da posrednici mogu da ponude niže troškove svojim klijentima od troškova direknih operacija na Forex-u. U isto vreme, ako se eliminišu posrednici, povećaće se cena troškova za klijente. Trenutna kotacija se koristi za veliki broj operacija, koji ne idu uvek direktno na Forex. Na primer, promena deviznog kursa od strane centralne banke, koja ima za cilj da spase odnos valute među međunarodnim valutama u skladu sa svojim proporcijama na Forex-u, čak i ako realna ponuda/potražnja u zemlji ne odgovara tendencijama na Forex-u. Na primer, ako ponuda evra raste na domaćem tržištu, dok cena Evro/US dolar raste na Forex-u, centralna banka će morati da poveća cenu umesto da smanji, zbog pritiska prekomernog snabdevanja. Još jedan upečatljiv primer je marginalno spekulativno trgovanje valutama, posvećeno fiksiranju tekućih Forex valutnih kotacija. Mada, to ne podrazumeva stvarnu isporuku. Skoro svi posrednici nude direktnu razmenu usluga kao i spekulativno trgovanje sa polugom na valutnom tržištu. Generalno, provizije za takve operacije su mnogo niže od onih za direktnu konverziju, jer neophodnost u realnim ugovorima za zaključivanje isporuka izgleda prilično retka zbog velikih razmera i pritisaka ugovora. Često su takve provizije u formi spread – fiksiranoj razlici između cene Ponude i Potražnje istovremeno kotovane. Najčešće, postoji lanac posrednika između Forex-a i špekulanata, gde svaki posrednik uzima svoj deo. Marginalne operacije mogu dovesti (mada ne uvek) do pravog dodatnog formiranja Ponuda i Potražnji na tržištu valuta, posebno u kratkoročnom periodu. Međutim, oni ne mogu da razviju opšti trend kretanja valutnih kurseva. Radno vreme: 24 časa.

MICEX

Moskovska međubankarska menjačnica je jedna od najvećih univerzalnih berzi u Ruskoj Federaciji, zemljama CIS-a (zajednici nezavisnih država) i Istočnoj Evropi. Osnovana je 1992 godine. MICEX je vodeća ruska berza gde se trgovina akcijama i obveznicama oko 600 ruskih emitenata sa ukupnom kapitalizacijom od skoro 24 milijardi rubalja sprovodi svaki dan. Lista MICEX se sastoji od oko 650 organizacija koji su profesionalni proizvođači tržišta sa brojem klijenata koji premašuje broj od 490. MICEX drži 98% akcija i ADR trejdova ruskih kompanija na pretpostavci promena na ruskoj berzi; kao i oko 70 % na osnovu obima svetske trgovine tim hartijama. Tokom perioda od 1992-1998 trgovanje stranim valutama je sprovedeno u formi aukcije na MICEX-u, gde su postavljene jedinstvene stope rublje u odnosu na američki dolar i nemačke marke u odnosu na američki dolar za sve učesnike trejding sesije. U 1997. lansiran je sistem elektronskog lot trgovanja (SELT), funkcionisao je zajedno sa glavnim trgovanjem (aukcijom) sve do krize u 1998., da bi nakon toga postala glavna platforma trgovanja valutama u zemlji. Trenutno, trgovina preko SELT-a udružuje osam međubankarskih valutnih razmena u okviru jedne sesije trgovanja. Ovde se sprovode transakcije sa američkim dolarima, evrima, ukrajinskim grivnama, kazanstanskim tengama, beloruskim rubljama kao i operacije sa noćnim tarifama za valute. Ukupan obim akcija poslovanja sa devizama u 2006. je iznosio 25.9 milijardi rubalja ili 956 miliona američkih dolara (otprilike polovina od ukupnog broja prometa akcija u grupi MICEX). Trenutno, osnovan je efikasan sistem upravljanja rizikom na MICEX deviznom tržištu, što garantuje blagovremeno obavljanje obaveza od strane svih učesnika trgovanja. Drugi element sistema je "plaćanje protiv plaćanja" -princip, u skladu sa MICEX izmirivanjem računa sa učesnicima trgovanja tek nakon što su izmirili svoje obaveze. Čak 540 kreditnih organizacija su članovi MICEX tržišta. Radno vreme: 07:00 - 15:00 (Ponedeljak - Petak) GMT
[You must be registered and logged in to see this image.]
Very Happy

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum