Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Zlato kao investitorski instrument II

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Zlato kao investitorski instrument II Empty Zlato kao investitorski instrument II Fri Feb 08, 2013 12:33 am

gandra

gandra
Global Moderator

[You must be registered and logged in to see this image.]

Spot tržište

Tekuće transakcije kupovine i prodaje se izvršavaju pod “spot” uslovima sa vrednostima datuma (datum ulaza/otpisa metala i valute) drugog dana nakon dana otvaranja transakcije. Međunarodno tržište tekućih transakcija je poznato kao spot tržište. Standardni lot volumen u uslovima “spota” je 5 hiljada troj unci (Troj unca je opšte prihvaćena mera težine plemenitih metala. Sadrži 31,1034807 grama). Ciljevi takvih izvršavanja operacija su Fond plemenitih metala za formiranje kreditiranja agencija i zahtevi klijenata za obradu. Polazna tačka podešavanja cena fizičke detekcije zlata je cena na Londonskom tržištu, Loco London (“loco” znači mesto isporuke metala. To je najvažniji uslov za operacije sa plemenitim metalima).

Zamena” operacije

Ovo se često koristi u ekonomskoj literaturi. Što se tiče zlata na tržištu ono može biti objašnjeno kao kupovina i prodaja metala i suprotnih operacija koje se izvršavaju u isto vreme. Takav volumen transakcije je veći od volumena “spot” transakcija jer zamena zlata nema takav uticaj na tržište plemenitih metala kao “spot” operacije. Standardna operacija uključuje 32 hiljade unci (1 tonu).

Zamena po vremenu (finansijska zamena)

To je klasičan tip zamena operacija. One su odgovarajuće kombinacije dostupnih i vremenski fiksnih suprotnih transakcija: kupovine (prodaje) jednog te istog iznosa metala pod uslovima “zamene” i prodaje (kupovine) pod uslovima “napred”. Datum bliži izvršenju operacija se zove “datum procene” a dalji datum izvršenja operacija je datum završetka zamene. Ugovor se može zaključiti za bilo koji vremenski period: od 1 dana do nekoliko meseci. Pod uobičajne datume ugovora zamene se računaju periodi od 1, 3, 6 meseci i 1 godine. Suština operacije sastoji se u mogućnosti konverzacije zlata u valutu sa zadržavanjem prava na otkup zlata nakon isteka zamene. Pre isteka ugovora stranke se mogu dogovoriti o produžetku ugovora ili eliminaciji zamena praveći suprotna izračunavanja. U zadnje vreme operacije zamena postaju popularne. Pre svega korist od privlačenja finansijskih izvora je očigledna u poređenju sa privlačenjem preko depozita Američkih dolara jer su kamatne stope za zamene niže. Štaviše, mogućnost kvalitetnog privlačenja zlata se može iskoristiti za ostatak računa metala kojim upravljaju, na primer, banke. Na kraju, ove operacije su veoma popularne među centralnim bankama. Ako žele da konvertuju sopstvene zlatne rezerve mogu biti sigurni da njihova aktivnost neće ozbiljno uticati na tržište zlata; za razliku od direkne prodaje na tržištu zlata koja se odvija između kontra agenata.

Zamena po kvalitetu metala

U praksi se može pojaviti situacija kada učesnici na tržištu imaju potrebu za zlatom veće čistote od one već koju ima. Ovoj želji se može izaći u susret koristeći zamenu po kvalitetu metala. Takva zamena omogućava kupovinu (prodaju) jednog kvalitetnog metala a istovremeno je naspram prodaje (kupovine) zlata drugog kvaliteta. Istovremeno, grupa koja prodaje metale visokog kvaliteta dobija nagradu koja zavisi od volumena transakcije i rizika povezanog sa zamenom jednog tipa zlata sa drugom.

Zamena po mestu

Takva zamena obezbeđuje kupovinu (prodaju) zlata na jednom mestu naspram prodaje (kupovine) zlata na drugom mestu. Jedna od stranki dobija nagradu jer zlato može biti skuplje na nekom mestu.

Depozit operacije

Zlato može da vrati kamatu u slučaju ako je predmet pozajmice jer je finansijsko sredstvo. Ove operacije se izvršavaju kada je potrebno privući metal na račun ili ga uneti za određeni vremenki period. Zlato pasivnih kamatnih stopa je obično niže od kurseva valuta, što može biti objašnjeno visokom likvidnošću valute. Standardna oročenja su na – 1, 2, 3, 6 i 12 meseci ali se to može promeniti. Banka privlači plemenite metale u mrežu ugovora depozita i može da ga koristi za sticanje profita tokom precizno određenog vremenskog perioda, na primer, finansiranje rudnika zlata ili za arbitražu operacija, itd. Vlasnici zlata dobijaju prihod od investiranog zlata i izbegavaju troškove za fizičko skladištenje metala.

Napred

Osim gore navedenih operacija na svetskom tržištu se mogu primeniti i druge operacije: napred transakcije koje predviđaju isporuku pravog metala za vreme koje je veće od dva radna dana. Praveći takvu transakciju kupac se osigurava od povećanja cene zlata na spot tržištu u budućnosti. Osiguranje je obezbeđeno time što je cena, koja će biti međusobno poravnata, fiksna. Međutim takve transakcije ne pružaju mogućnost korišćenja više povoljnih konjunktura. Napred se ne može prekinuti. Može biti samo balansirano (blizu napred pozicije) kupovinom ili prodajom utvrđenog iznosa metala za tekuću cenu sa prodajom u budućnosti za cenu utvrđenu napred ugovorom. Takve transakcije se često zaključuju na međubankarskom tržištu zlata. Ako je neophodno prodavanje metala za određeni period prodavac ga isključuje pod spot uslovima a zatim pravi transakciju zamene: kupuje metal pod uslovima spota i prodaje ga pod napred uslovima istovremeno.

Transakcije sa CFD

Mi smo već razmatrali organizaciju i funkcionisanje tržišta fizičkog metala. Međutim, drugi deo u vezi sa trgovanjem sa virtuelnim instrumentima pobuđuje interesovanje. Od događaja koji su promenili svetska finansijska tržišta malo njih je imalo uticaja kao uvođenje CFD-a. Tokom 70-ih, u eri procenata bez presedana i promena stopa stvorena je potreba za novim finansijskim instrumentima koje se mogu koristiti za povećanje upravljanja rizicima. Prosperitet izvedenih finansijskih instrumenata industrije je povezan sa mogućnošću brzog i efikasnog reagovanja na promenu tendencije na tržištu. Na kraju je virtuelni deo tržišta zlata postao nezavisna oblast sa ogromnim prometom koji je nekoliko puta veći nego promet fizičkog tržišta. Fjučers je ugovor pravno vezan za stranke (fjučers ugovor), u skladu sa tim jedna stranka se obavezuje da izvrši a druga – da prihvati isporuku tačnog iznosa (i tačnog kvaliteta) robe u određeno vreme u budućnosti po ceni postavljenoj po zaključivanju ugovora. U svetskoj praksi fjučers ugovori zlata se trejduju na nekoliko akcija, a najveći broj ugovora za zlato je zaključen na COMEX NY. Operacije sa zlatom se tamo izvršavaju još od 1974. Glavni ciljevi fjučers operacija su hedžing i špekulacija. Atraktivnost takvih ugovora je činjenica da ne trebate imati mnogo novca ili dosta robe. Investicije malog kapitala mogu doneti veliki profit pod odgovarajućim uslovima. Drugi popularni oblik fjučersa je opcija zlata, predstavljena 1976 i široko rasprostranjena 1982 nakon njegovog izvršenja u USA.

Opcija je fiksna

— termin ugovor, koji omogućava klijentu da kupi opozovi opciju ili da proda stavi opciju za određeni standardni iznos dobara po fiksnoj ceni određenog datuma (Evropska opcija) ili tokom celokupnog određenog vremenskog perioda (Američka opcija). Pisac opcije prodaje pravo kolegi da izvrši transakciju ili otkaže ugovor. Kupac opcije nadoknađuje piscu za ovo pravo – opcija novac. Kupac ima pravo da koristi opciju po fiksnoj ceni – cena ostvarivanja opcije. Zbog toga je kupac aktivni član u transakciji sa opcijama, jer samo ova osoba donosi odluke o ispunjenosti uslova za opcija ugovor. Opcija transakcije se često koriste za hedžing. Dakle, ako investitor hedžira svoje rizike od povećanja cene zlata, on/ona će moći da kupi opozovi opciju ili da proda stavi opciju; ako investitor hedžira svoje rizike od smanjenja cena, on/ona će moći da proda opozovi opciju ili da kupi stavi opciju. U poređenju sa drugim instrumentima hedžinga opcija je atraktivna jer osim fiksiranja cene ispunjenja, da bi se zaštitio od štetnih promena tržišnih uslova, daje priliku za iskorišćavanje povoljnih uslova. Pored toga, opcija promoviše razvoj spekulativnih operacija. Maksimalni iznos gubitaka opcija kupca je limitiran pomoću plaćenog bonusa, dobici su potencijalno neograničeni. Shodno tome, situacija za pisca opcije je obrnuta. Opcije mogu biti uključene u vanberzansko tržište. Takve opcije se zovu trgovačke opcije. Njihova razlika je u tome što se ne emituju na devizom tržištu, već postoji stvarni pravi subjektivitet koji garantuje izvršenje opcije.

Na osnovu toga, trgovačke opcije se mogu podeliti u dve grupe:

Opcije za prodaju na tržištu maloprodaje koja izlazi u susret privatnim spekulativnim potražnjama. U početku, dobijanje takve opcije je bilo povezano sa povećanjem rizika, jer je u drugoj polovini 70-ih u Americi bilo dosta slučajeva lažnih praksi sa opcijama, zbog visoke tržišne nestalnosti. Reakcija vlasti je bila da stavi nove zahteve za organizovanje trejdovanja sa trgovačkim opcijama. Posebno je bilo predviđeno da se zlato deponuje u depozitnu banku kao i opcija bonus za trgovce pre izvršenja opcije ili nakon isteka roka važenja. Opcije trejdovanja zlatom. Subjekti ugovora su rudnici zlata, industrijski potrošači i veliki dileri. Ugovori sa takvom vrstom opcija se razlikuju po ogromnim volumenima i dužim vremenom važenja. Svrha takvih opcija je da izgladi rizik cena proizvođača i potrošača metala, drugim rečima, nije spekulativni motiv, već je hedžing učesnika procesa. Za razliku od opcija akcija, koju karakteriše moguća transparentnost informacija, u vezi njenih ključnih mera, dilerske opcije se prodaju ili direkno ili preko dilerske mreže. Bez obzira na sve, sve transakcije sa opcijama moraju biti praćene donošenjem odgovarajućih računa, koji obezbeđuju poštovanje uslova opcija ugovora i koji smanjuju rizik učesnika. Volumeni trgovanja sa fjučersima i opcijama (papir zlata) često premašuju brzinu kupovine i prodaje žutog metala (poslednji iznosi samo nekoliko procenata). U isto vreme, time što su drugi u ekonomskom smislu fizičkog tržišta zlata, industrija derivata nedavno je imala veliki uticaj na osnove dinamike cena imovine, zbog superiornosti više volumena. Učesnici akcija sa zlatom su zainteresovani za visoku tržišnu nestabilnost, jer pruža mogućnosti za uvećanje profita. Ovakve akcije spekulanata često oštro uvećavaju kretanje na tržištu. Otuda fantastičan rast cene zlata u 1980 i njen nagli pad u 1997 – 1999.

Fluktuacija cene zlata

Po pravilu cena zlata zavisi od ekonomske situacije u svetu. Štaviše, cena zlata je uvek bila indikator efektivnosti ili neprofitabilnosti alternativnih investicionih instrumenata. Zlato je obezvređeno u periodu obrta sredstava i intenzivnog korišćenja različitih instrumenata povećanja kapitala. Naprotiv, u slučaju ekonomske stagnacije, njenog pada ili recesije, zlato se čini najstabilnijim i likvidnijim instrumentom fiksacije kapitala i njene buduće uštede. Ovde se može izvesti analogija gde se tržište valuta i zlato mogu uporediti sa švajcerskim frankom koji se smatra kao bafer gde nastabilnost može da čeka. Drugim rečima kada ima dosta pozicija kupovine na tržištu, potrošnja je u porastu i vuče sve ekonomske sektore a to uzrokuje da zlato postane beznačajno. Ali to je samo privremeno.... Avgusta 1998 Rusija je prolazila kroz težak period: manjak u državnom trezoru, naftna kriza i prateća devalvacija rublje je pogodila sve. U to vreme Rusi su pokušali da spasu svoj kapital kupovinom gotovo svog zlata u bankama i nisu se prevarili. Od avgusta 1998 cena jedne unce zlata se povećala tri puta. Čak i sa pogledom od 20 % PDV-a koji je skinut u to vreme zlato je opravdalo nade investitora. Međutim, u to vreme fizička lica su mogla da kupe zlato samo u ruskim bankama. U međuvremenu, cena jedne unce zlata formirane na unutrašnjem tržištu, i cene zlata je bila viša nego na svetskom tržištu zbog ograničenosti pružalaca i visoke potražnje u Rusiji. Sada postoje mogućnosti za Ruse, bez obzira na krizu lokaliteta za kupovinu zlata na otvorenom svetskom tržištu. To je postalo moguće ne samo zbog razvoja finansijskih i berzanskih institucija u Rusiji, već i zbog pojavljivanja velikog broja brokera koji pružaju mogućnost ulaska na međunarodna tržišta. Što se tiče trenutne krize, njena slika ima osnovne funkcije. Ona ne samo da prolazi kroz ekonomske strukture različitih zemalja već i izaziva recesiju. Upravo zbog toga se smatra da je kupovina zlata jedan od najsigurnijih načina čuvanja kapitala. Prošle godine kotacije zlata su premašile nivo od 1000 USD. Cene drugih plemenitih metala su blizu maksimalnih cena. Po prvi put u poslednjih 30 godina srebro se približilo ceni od 21 USD za 1 uncu. Cene platine i paladijuma su smanjene do 2273 USD i 582 USD, respektivno. Međutim cena plemenitog metala je povećana. Ali ovo povećanje ne utiče na zlato. Štaviše, uprkos padu proizvodnje a kao rezultat potražnje zlata među kompanijama, zlato je zadržalo visoku cenu zbog špekulativnih i karakteristika štednje kapitala. Drugi faktori imaju uticaj na cenu zlata. Na primer, US dolar i cena nafte. U međuvremenu, kretanje cene zlata je suprotno u odnosu na US dolar i u direknoj vezi sa dinamikom vrednosti nafte. Poznato je da, kada je tržište razmene valuta nestabilno i kada se stopa US dolara smanjuje, zlato postaje alternativna investitorska luka. Dok se cena barela nafte povećava zlato je sredstvo petrodolarske akumulacije. Hummer Winner Trading Instruments The best instruments for successful online Forex trading. Leading Trading Platform MetaTrader Trading Platform Market Research Forex Analysis Forex Demo Account Forex Demo Account Calculator Forex Calculator Forex Indicators Forex Indicators Trading Symbols Trading Symbols Why choose InstaForex Callback Request a callback Forex Analysis Forex analytical reviews Earn with InstaForex Affiliate commission – from 1.5 pips Swap-free accounts Forex trading without swap InstaForex Club More bonuses for me

[You must be registered and logged in to see this image.]

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum