Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Azbuka Forexa

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Azbuka Forexa Empty Azbuka Forexa Fri Feb 08, 2013 6:51 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Kapital – siguran deo računa klijenta, uzimajući u obzir otvorene pozicije, povezan sa balansom i plutajućim kursom (profit/loss) po sledećoj formuli: Balans + Plutajući kurs + Swap, odnosno sredstva na klijentovom računu minus trenutni iznos za otvorene pozicije, plus trenutna zarada na otvorenim pozicijama.

Slobodna margina – sredstva, koja se ne koriste za obezbeđivanje otvorenih pozicija. Izračunava se po formuli: Slobodna Margina = Kapital – Margina.

Margina – potreban kapital koji investitor mora da deponuje da bi kolateralizovao poziciju jednaku 1% (kada je poluga = 1:100) od depozita otvorene pozicije.

Nivo margine – određuje stanje računa. Izračunava se po formuli: (Kapital / Margina) * 100%.

Bazična valuta – jedinica valute u kojoj su račun, balansi, provizije i isplate određene i izračunate.

Balans – ukupan finansijski rezultat svih potpuno izvršenih transakcija i deponovanja/povlačenja na/od račun/a.

Broker – firma koja pruža usluge kreditiranja i trejder podršku.

Bikovi – trejderi koji računaju na eskalaciju valutnog kursa.

Bik tržište – tržište koje ima tendenciju prema eskalaciji kurseva.

Valutni par – dve valute koji čine valutni kurs, na primer, EUR/USD.

Rastući trend – svaki put kada se najveća vrednost krive pojavi, u odnosu na prošlu vrednost kursa. Najniže tačke krive su povezane preko prave linije – linije trenda.

Intraday trejdovanje – trejdovanje orjentisano na sticanje profita u okviru jednog dana.

Dealing – bezgotovinsko trejdovanje valuta.

Dealing centar – kompanija koja obezbeđuje pristup tržištu novca.

Istorija računa – lista završenih transakcija i ne-trejding operacija za trejding račun.

Klijent – fizičko ili pravno lice koje izvršava operacije sa kompanijom.

Klijent terminal – MetaTrader 4.xx softverski proizvod omogućava klijentu da dobije informaciju o trejdovima na finansijskom tržištu u uslovima realnog vremena (količina određena od strane kompanije), vrši tehničke analize tržišta, upravlja, postavlja/menja/otkazuje naloge i prima poruke kako od dilera tako i od kompanije.

Trend linije – prave linije sa pozitivnim nagibom, nacrtane na grafikonu kroz niske tačke kada je tendencija rasta, i sa negativnim nagibom, nacrtane kroz visoke tačke kada je tendencija opadanja; linije definišu trenutne trendove; raskoraci trend linija obično signaliziraju promenu tendencije.

Klijent log file – fajl, napravljen od strane klijent terminala, koji beleži sve zahteve i naloge poslate od klijenta za dilera sa preciznošću od 1 sekund.

Server log file – fajl, napravljen od strane servera, koji beleži sve zahteve i naloge poslate od klijenta za dilera, a podrazumeva i obradu rezultata, sa preciznošću od 1 sekunde.

Trejdovanje na margini – koristeći pozajmljeni novac za kupovinu hartija od vrednosti, sa očekivanjem povećanja profita. Trejdovanje na margini Vam može dosta doneti, ali je takođe i rizično.

Tvorci tržišta – velike banke i finansijske firme koje su se obavezale da obezbede likvidnost prihvatajući drugu stranu trejda u valutom, bezbednosnom ili fjučers ugovoru.

Inicijalna margina - inicijalni depozit koji je potreban za ulazak na poziciju kao garancija za buduće performanse.

Ne-trejding operacije – deponovanje ili povlačenje sredstava sa trejding računa, ili davanje kredita.

Normalni tržišni uslovi – uslov na tržištu koji ispunjava sledeće uslove:

- odsustvo primetne pauze u odnosu na davanje naloga i knjiženje naloga trejding platforme;

- odsustvo velike dinamičnosti cena;

- odsustvo suštinskih cenovnih raskoraka (gepova).

Obim operacija trejdovanja – broj lotova pomnožen veličinom lota.

Otvorena pozicija – prvi deo rezultata kompletne transakcije; pri otvaranju pozicije, klijent prihvata sledeće obaveze:

- da zatvori obrnuti trejd jednakog iznosa;

- da zadrži kapital ne manji od 10% od neophodne margine.

Otvaranje tržišta – trgovanje se ponovo otvara nakon vikenda, praznika ili nakon intervala odmora u toku trejding sezone.

Nalog na čekanju – klijent daje instrukcije dileru za kupovinu ili prodaju jednom kada cena dostigne željeni nivo.

Kompletna zatvorena transakcija – sastoji se od dve suprotne i jednake trejding operacije (otvaranje i zatvaranje pozicija): kupovina praćena prodajom ili prodaja praćena kupovinom.

Tabela valuta – blok numeričkih podataka koji opisuje vrednost cene u određenom vremenskom periodu.

Pipovi (poeni) – najmanja jedinica cene za bilo koju stranu valutu, takođe poznata i kao poen.

Veličina lota – broj sredstava, proizvoda ili baze valute definisano u ugovoru po jednom lotu.

Programer – “MetaQuotes Software Corp.” je programer trejding platforme.

Računska valuta – jedinica valute u kojoj su izvršene operacije deponovanja/povlačenja.

Opseg – rastojanje između nivoa podrške i nivoa otpora.

Noćna tarifa (swap) – novčana sredstva smanjena ili povećana na klijentovom računu zbog nezatvaranja pozicije tokom noći.

Robot – upravljački algoritam trejding računa u formi programa baziranog na MetaQuotes Language 4. Ovaj program šalje zahteve i naloge serveru koristeći klijent terminal.

Šiljak – talas netržišne kotacije na velikoj distanci od trenutne cene (obično prelazeći spread) i njen oštar povratak. Ponekad šiljci imaju specifičnost ponavljanja u toku određenog vremenskog perioda od nekoliko minuta do nekoliko sati. Prema InstaForex Sporazumu Javne Ponude, sve pozicije otvorene ili zatvorene od strane netržišne kotacije su predodređene za otkazivanje i garantuju zaštitu sredstava od šiljaka.

Ugovorne specifikacije – glavni trejding termini (kao što su spread, veličina lota, minimalna količina trejding operacija, promena u kretanju obima trejding operacija, inicijalna margina, zatvarajuća margina, itd.) za svaki instrument.

Spread – razlika u pipovima između ponuđene i tražene cene.

Račun – specijalni lični račun otvoren sa kompanijom od strane klijenta. Ovaj račun se koristi za pokriće obaveza klijenta i dilera, koji proističu iz poslova zaključenih u skladu sa ovim sporazumom.

Ticker – jedinstveni identifikacioni broj dat svakoj otvorenoj poziciji ili nalogu na čekanju u sklopu trejding platforme.

Trejding operacije – čin kupovine ili prodaje bilo kog instrumenta sproveden od strane klijenta.

Trejding platforma
– skup softverskih i tehničkih resursa koji podržavaju da trejding informacije finansijskog tržišta budu primljene u realnom vremenu; procesuiraju trejding operacije, uzimaju u obzir uzajamne obaveze između klijenta i dilera, a takođe prate i uslove i ograničenja. Za potrebe trenutne regulative, sastoje se od “Server” i “Klijent” terminala.

Trejding Račun – jedinstvene personalizovane operacije uzimanja akcija registrovane na trejding platformi, gde se kompletne zatvorene transakcije, otvorene pozicije, netržišne operacije i nalozi ogledaju.

Transakcija – operacije trejdovanja gde se novčana sredstva pomeraju od bazične valute u kotovanu valutu i obrnuto.

Trejder – osoba, koja trejduje valute na Forex tržištu kako bi ostvarila profit.

Trend – trenutni opšti smer kretanja cene.

Nalog nivo – cena data u nalogu.

Nivo Podrške – najniži granični kanal.

Nivo Otpora – najviši granični kanal.

Figura – promena cene za 100 pipa. Na primer, promena cene EUR/USD od 1.3770 na 1.3870 – ovo znači da se figura povećala.

Okolnosti Više sile – pojave koje se nisu mogle predvideti ili sprečiti. Ovo uključuje: prirodne katastrofe; ratove; terorističke akcije; akcije vlade, akcije izvršne i zakonodavne vlasti, hakerski napadi, i druge nezakonske radnje prema serverima.

Hedging – operacija koja štiti sredstva ili obaveze od fluktuacije deviznog kursa.

Cena pre netržišne kotacije – cena zatvaranja na minutnom baru, pre minutnog bara sa netržišnom kotacijom. Novčani raskorak – bilo koja od sledećih situacija:

– Sadašnja kotacija Ponuda je veća od predhodne kotacije Potražnja;

– Sadašnja kotacija Potražnja je manja od predhodne kotacije Ponuda.

Otvaranje tržišta raskorakom (gepom) – jedna od sledećih situacija:

– Kotacija Ponuda na tržišnom otvaranju je veća nego kotacija Potražnja na zatvaranju tržišta;

– Kotacija Potražnja na tržišnom otvaranju je manja nego kotacija Ponuda na zatvaranju tržišta.

Očigledna greška – otvaranje/zatvaranje klijentove pozicije ili izvršavanje naloga klijenta na ceni koja se umnogome razlikuje od cene kotovane po instrumentu u sadašnjem protoku kotovanja u trenutku obrade. Ili neke druge dilerske aktivnosti ili neaktivnosti koje se bave sa pogrešno utvrđenim tržišnim cenama u sadašnjem trenutku.Very Happy

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum