Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
gandra
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3697
Points : 9995
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 51
Residence Country : Serbia
https://www.instaforex.com/?x=FOUAhttps://www.roboforex.com/forex-trading/trading/trading-accounts/?utm_source=www.fxsforexsrbijaforum.com&utm_medium=affbanerimg&utm_content=size250_250&utm_campaign=affconditions&a=tnxohttps://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

attention Azbuka Forexa

Fri Feb 08, 2013 6:51 pm
Kapital – siguran deo računa klijenta, uzimajući u obzir otvorene pozicije, povezan sa balansom i plutajućim kursom (profit/loss) po sledećoj formuli: Balans + Plutajući kurs + Swap, odnosno sredstva na klijentovom računu minus trenutni iznos za otvorene pozicije, plus trenutna zarada na otvorenim pozicijama.

Slobodna margina – sredstva, koja se ne koriste za obezbeđivanje otvorenih pozicija. Izračunava se po formuli: Slobodna Margina = Kapital – Margina.

Margina – potreban kapital koji investitor mora da deponuje da bi kolateralizovao poziciju jednaku 1% (kada je poluga = 1:100) od depozita otvorene pozicije.

Nivo margine – određuje stanje računa. Izračunava se po formuli: (Kapital / Margina) * 100%.

Bazična valuta – jedinica valute u kojoj su račun, balansi, provizije i isplate određene i izračunate.

Balans – ukupan finansijski rezultat svih potpuno izvršenih transakcija i deponovanja/povlačenja na/od račun/a.

Broker – firma koja pruža usluge kreditiranja i trejder podršku.

Bikovi – trejderi koji računaju na eskalaciju valutnog kursa.

Bik tržište – tržište koje ima tendenciju prema eskalaciji kurseva.

Valutni par – dve valute koji čine valutni kurs, na primer, EUR/USD.

Rastući trend – svaki put kada se najveća vrednost krive pojavi, u odnosu na prošlu vrednost kursa. Najniže tačke krive su povezane preko prave linije – linije trenda.

Intraday trejdovanje – trejdovanje orjentisano na sticanje profita u okviru jednog dana.

Dealing – bezgotovinsko trejdovanje valuta.

Dealing centar – kompanija koja obezbeđuje pristup tržištu novca.

Istorija računa – lista završenih transakcija i ne-trejding operacija za trejding račun.

Klijent – fizičko ili pravno lice koje izvršava operacije sa kompanijom.

Klijent terminal – MetaTrader 4.xx softverski proizvod omogućava klijentu da dobije informaciju o trejdovima na finansijskom tržištu u uslovima realnog vremena (količina određena od strane kompanije), vrši tehničke analize tržišta, upravlja, postavlja/menja/otkazuje naloge i prima poruke kako od dilera tako i od kompanije.

Trend linije – prave linije sa pozitivnim nagibom, nacrtane na grafikonu kroz niske tačke kada je tendencija rasta, i sa negativnim nagibom, nacrtane kroz visoke tačke kada je tendencija opadanja; linije definišu trenutne trendove; raskoraci trend linija obično signaliziraju promenu tendencije.

Klijent log file – fajl, napravljen od strane klijent terminala, koji beleži sve zahteve i naloge poslate od klijenta za dilera sa preciznošću od 1 sekund.

Server log file – fajl, napravljen od strane servera, koji beleži sve zahteve i naloge poslate od klijenta za dilera, a podrazumeva i obradu rezultata, sa preciznošću od 1 sekunde.

Trejdovanje na margini – koristeći pozajmljeni novac za kupovinu hartija od vrednosti, sa očekivanjem povećanja profita. Trejdovanje na margini Vam može dosta doneti, ali je takođe i rizično.

Tvorci tržišta – velike banke i finansijske firme koje su se obavezale da obezbede likvidnost prihvatajući drugu stranu trejda u valutom, bezbednosnom ili fjučers ugovoru.

Inicijalna margina - inicijalni depozit koji je potreban za ulazak na poziciju kao garancija za buduće performanse.

Ne-trejding operacije – deponovanje ili povlačenje sredstava sa trejding računa, ili davanje kredita.

Normalni tržišni uslovi – uslov na tržištu koji ispunjava sledeće uslove:

- odsustvo primetne pauze u odnosu na davanje naloga i knjiženje naloga trejding platforme;

- odsustvo velike dinamičnosti cena;

- odsustvo suštinskih cenovnih raskoraka (gepova).

Obim operacija trejdovanja – broj lotova pomnožen veličinom lota.

Otvorena pozicija – prvi deo rezultata kompletne transakcije; pri otvaranju pozicije, klijent prihvata sledeće obaveze:

- da zatvori obrnuti trejd jednakog iznosa;

- da zadrži kapital ne manji od 10% od neophodne margine.

Otvaranje tržišta – trgovanje se ponovo otvara nakon vikenda, praznika ili nakon intervala odmora u toku trejding sezone.

Nalog na čekanju – klijent daje instrukcije dileru za kupovinu ili prodaju jednom kada cena dostigne željeni nivo.

Kompletna zatvorena transakcija – sastoji se od dve suprotne i jednake trejding operacije (otvaranje i zatvaranje pozicija): kupovina praćena prodajom ili prodaja praćena kupovinom.

Tabela valuta – blok numeričkih podataka koji opisuje vrednost cene u određenom vremenskom periodu.

Pipovi (poeni) – najmanja jedinica cene za bilo koju stranu valutu, takođe poznata i kao poen.

Veličina lota – broj sredstava, proizvoda ili baze valute definisano u ugovoru po jednom lotu.

Programer – “MetaQuotes Software Corp.” je programer trejding platforme.

Računska valuta – jedinica valute u kojoj su izvršene operacije deponovanja/povlačenja.

Opseg – rastojanje između nivoa podrške i nivoa otpora.

Noćna tarifa (swap) – novčana sredstva smanjena ili povećana na klijentovom računu zbog nezatvaranja pozicije tokom noći.

Robot – upravljački algoritam trejding računa u formi programa baziranog na MetaQuotes Language 4. Ovaj program šalje zahteve i naloge serveru koristeći klijent terminal.

Šiljak – talas netržišne kotacije na velikoj distanci od trenutne cene (obično prelazeći spread) i njen oštar povratak. Ponekad šiljci imaju specifičnost ponavljanja u toku određenog vremenskog perioda od nekoliko minuta do nekoliko sati. Prema InstaForex Sporazumu Javne Ponude, sve pozicije otvorene ili zatvorene od strane netržišne kotacije su predodređene za otkazivanje i garantuju zaštitu sredstava od šiljaka.

Ugovorne specifikacije – glavni trejding termini (kao što su spread, veličina lota, minimalna količina trejding operacija, promena u kretanju obima trejding operacija, inicijalna margina, zatvarajuća margina, itd.) za svaki instrument.

Spread – razlika u pipovima između ponuđene i tražene cene.

Račun – specijalni lični račun otvoren sa kompanijom od strane klijenta. Ovaj račun se koristi za pokriće obaveza klijenta i dilera, koji proističu iz poslova zaključenih u skladu sa ovim sporazumom.

Ticker – jedinstveni identifikacioni broj dat svakoj otvorenoj poziciji ili nalogu na čekanju u sklopu trejding platforme.

Trejding operacije – čin kupovine ili prodaje bilo kog instrumenta sproveden od strane klijenta.

Trejding platforma
– skup softverskih i tehničkih resursa koji podržavaju da trejding informacije finansijskog tržišta budu primljene u realnom vremenu; procesuiraju trejding operacije, uzimaju u obzir uzajamne obaveze između klijenta i dilera, a takođe prate i uslove i ograničenja. Za potrebe trenutne regulative, sastoje se od “Server” i “Klijent” terminala.

Trejding Račun – jedinstvene personalizovane operacije uzimanja akcija registrovane na trejding platformi, gde se kompletne zatvorene transakcije, otvorene pozicije, netržišne operacije i nalozi ogledaju.

Transakcija – operacije trejdovanja gde se novčana sredstva pomeraju od bazične valute u kotovanu valutu i obrnuto.

Trejder – osoba, koja trejduje valute na Forex tržištu kako bi ostvarila profit.

Trend – trenutni opšti smer kretanja cene.

Nalog nivo – cena data u nalogu.

Nivo Podrške – najniži granični kanal.

Nivo Otpora – najviši granični kanal.

Figura – promena cene za 100 pipa. Na primer, promena cene EUR/USD od 1.3770 na 1.3870 – ovo znači da se figura povećala.

Okolnosti Više sile – pojave koje se nisu mogle predvideti ili sprečiti. Ovo uključuje: prirodne katastrofe; ratove; terorističke akcije; akcije vlade, akcije izvršne i zakonodavne vlasti, hakerski napadi, i druge nezakonske radnje prema serverima.

Hedging – operacija koja štiti sredstva ili obaveze od fluktuacije deviznog kursa.

Cena pre netržišne kotacije – cena zatvaranja na minutnom baru, pre minutnog bara sa netržišnom kotacijom. Novčani raskorak – bilo koja od sledećih situacija:

– Sadašnja kotacija Ponuda je veća od predhodne kotacije Potražnja;

– Sadašnja kotacija Potražnja je manja od predhodne kotacije Ponuda.

Otvaranje tržišta raskorakom (gepom) – jedna od sledećih situacija:

– Kotacija Ponuda na tržišnom otvaranju je veća nego kotacija Potražnja na zatvaranju tržišta;

– Kotacija Potražnja na tržišnom otvaranju je manja nego kotacija Ponuda na zatvaranju tržišta.

Očigledna greška – otvaranje/zatvaranje klijentove pozicije ili izvršavanje naloga klijenta na ceni koja se umnogome razlikuje od cene kotovane po instrumentu u sadašnjem protoku kotovanja u trenutku obrade. Ili neke druge dilerske aktivnosti ili neaktivnosti koje se bave sa pogrešno utvrđenim tržišnim cenama u sadašnjem trenutku.Very Happy
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum