Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Fluktuacije Valuta

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Fluktuacije Valuta Empty Fluktuacije Valuta Fri Aug 07, 2015 3:53 pm

ForexSRB

ForexSRB

Šta može da utiče na fluktuaciju valute?

1. Očekivanje objavljivanja podataka, kao i samo objavljivanje. Podaci mogu biti objavljivanje ekonomskih indikatora zemalja, gde je trgovana valuta nacionalna, vesti o promenama kamatnih stopa, ekonomski izveštaji i drugi važni događaji koji utiču na tržište valuta. Period pre događaja, kao i sam događaj može imati snažan uticaj na fluktuaciju valute.

Nekad je teško definisati šta stvara jači efekat – čekanje događaja ili njegovo dešavanje, ali ozbiljne pojave uvek izazivaju značajnu i kontinualnu fluktuaciju. Vreme i datum predstojećeg događaja se najavljuje ranije. Informacije o najvažnijim događajima u nekoj zemlji se objavljuju u ekonomskim kalendarima. Pre nego što se događaj desi, u analitičkim prognozama se objavljuju predviđanja njegovog efakta na kurs određene valute. Zbog toga u iščekivanju događaja kurs počinje da se kreće u predviđenog pravcu, a često potvrđivanja prognoze, kurs krene u suprotnom pravcu. To se događa zato što trgovci zatvaraju pozicije koje su bile otvorene u periodu očekivanja.2. Rad sa fondovima (investiranje, penzije i fondovi osiguranja) ima najveći uticaj na dugoročnu fluktuaciju valute. Rad sa fondovima podrazumeva investiranje u različite valute. Veličina kapitala fondova im omogućava da promene pravac kursa u određenom smeru. Menadžer fonda vrši upravljane kapitalom. Oni imaju svoje metode rada, zbog toga pozicija otvorena od strane menadžera može biti kratkoročna, srednjeročna i dugoročna.

Odluke o otvaranju pozicija donose se nakon temeljne analize (fundamentalne, tehničke i drugih) tržišta. U trenutku otvaranja pozicija i njihovom kretanju u određenom pravcu menadžeri razvijaju preventivu taktiku i prognoziraju posledice događaja, indekse i vesti. Analiza tržišta nikada ne daje 100% tačne rezultate, ali fondovi sa svojim značanim kapitalom i proverene taktike u mogućnosti su da započnu, koriguju i pojačaju najsnažnije trendove.

3. Kompanije koje se bave uvozom i izvozom su direktni Forex korisnici čije aktivnosti utiču na fluktuaciju valute, kao izvoznici su uvek zainteresovani za prodaju valuta i obrnuto. Pouzdane kompanije za uvoz i izvoz imaju svoja analitička odeljenja. Oni se bave predviđanjem kursa radi dalje profitabilne kupovine ili prodaje valute. Praćenje trendova je takođe veoma važno za izvoznike i uvoznike u cilju zaštite od valutnog rizika. Otvaranje transakcije suprotne od one sledeće minimizuje rizik. Uticaj izvoznika i uvoznika na tržište je kratkoročan i ne stvara globalne trendove, jer su obimi njihovih operacija neznatni u odnosu na veličinu tržišta.

4. Izjave od strane političara tokom sastanaka, konferencija za novinare, samita i izveštaja mogu da naprave značajan uticaj na fluktuaciju valute. Njihov uticaj se može smatrati jednim od ekonomskih pokazatelja. Uglavnom je njihov datum i vreme unapred određeno, a njihove posledice pretpostavljene prognozama. Ipak, nekada su nepredvidive i izazivaju jake i često neočekivane fluktuacije.

Izjave koje sadrže podatke u vezi sa dugoročnim posledicama (kao što su promene kamatnih stopa ili državnog budžeta) mogu da pokrenu dugoročni trend. Kada je nivo stope kritičan izjave mogu da izazovu intervencije centralnih banaka. Ovo bi trebalo da ima značajan uticaj na tržište. Za nekoliko minuta kurs može da se pomeri za više stotina poena u pravcu intervencije.

5. Vlada vrši uticaj na tržište preko centralnih banaka. Promene kursa nastale bez intervencije centralne banke dovešće do slobodnog kretanja kursa nacionalne valute. Mada, ovo se događa vrlo retko. Zemlje sa ovakvom stopom ponekad mogu da pokušaju da vrše uticaj preko operacija sa valutama. Zemlje zainteresovane za rast potrošnje i razvoj industrije pokušavaju da regulišu kurs.

Uglavnom koriste direktnu i indirektnu regulaciju. Indirektna regulacija dozvoljava promenu nivoa inflacije, sumu obrta novca itd. Direktna regulacija podrazumeva politiku smanjenja vrednosti i valutnu intervenciju.

Ovo poslednje je vezano za značajni odliv i povlačenje velikih količina sredstava sa međunarodnog tržišta. Centralne banke nemaju direktan pristup tržištu već to ostvaruju preko komercijalnih banaka. Količina ima vrednost od više miliona dolara; zbog toga intervencije značajno utiču na fluktuaciju valute. Ponekad centralne banke različitih zemalja vrše zajedničke intervencije na tržištu valuta.

https://www.fxsforexsrbijaforum.com/

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum