Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Cyborg Pro
advertisement

Hulk trading robot
advertisement

Yukimura trading robot
advertisement

You are not connected. Please login or register

Forex Stock Exchange Forum  » Forex i Berza Forum » Edukacija o Trgovanju na Berzi »  PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD

PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD

Go down  Message [Page 1 of 1]

1attention PRODUKTNA BERZA AD NOVI SAD Sun Nov 29, 2015 8:02 pm

dzonefx

dzonefx
Moderator

Produktna berza ad Novi Sad osnovana je 1958. godine od strane države FNRJ. To je, do danas, jedina institucija u Srbiji koja se bavi trovinom robom-materijalnim dobrima u organizovnaoj berzanskoj trgovini.

Posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo. Trgovina se vrši pretežno na spot tržištu, gde se isporuka i plaćanje tržišnog materijala vrši u roku do 5 dana. Trgovina robnim derivatima (termisnkim ugovorima), kao i trgovina robnim zapisima tek je u povoju.

Berza je zatvorenog tipa. Od osnivanja robne brze do kraja 2008. godine preko ove berze prometovano je 16 miliona tona robe. U vreme SFRJ prosečno je dnevno prometovano 350.000 tona robe, a danas se prometuje oko 100.000 tona robe.

Na berzi je u periodu 2001 do 30 septembra 2008. zaključeno 8.122 ugovora. Rekordan broj ugovora zaključen je 2007. godine, njih 1.359. U prvih devet meseci 2008. Na Produktnoj berzi Novi Sad zaključeno je 839 ugovora.

U toku 2008. godine berza je sprovela utvrađivanje vlasništva i postala u 100% vlasništvu Republike Srbije.Organi upravljanja produktnom brzom su: skupština i direktor. Ovlašćena skupštine vrši Vlada, kao jedini osnivač, a preko ovlašćenih predstavnika.


Preduslovi za članstvo odnosno direktno trgovanje je status člana „ Produktne berze“, status pravnog lica Republike Srbije i uredna uplata provizije.

Od članova berze se očekuje uredno izvršenje berzanskih poslova. Potrebno je napomemnuti da u svom sastavu Produktna berza ima i interne brokere, koji su zaposleni na berzi. Individualni poljoprivredni proizvođači mogu poslovati, u okviru Produktne berze, samo poreko njene ćerke firme „AGRAR PRODUKT“ d.o.o. Novi Sad, koji obvlja poslove kao zastupnik uz proviziju od 1%.

Inače, redovna provizija Produktne berze izosi o, 5% na dinarsku vrenost zaključenog posla, sa rokom plaćanja provizije 5 dana od datuma izdavanja odgovrajućih potvrda o kupoprodaji.


Individualni poljopriredni proizvođači dužni su da, prilikom potpisivanja o zastupstvu sa „ AGRAR PRODUKT“ ili putem izveštaja ovlašćene kontrolene kuće o analizi robe dokažu odgovrajući kvalitet.

Tako je kvalitet za pšenicu:
-Vlaga 13%;
-Hektolitarska masa 76 kg;
-Primese do 2%.

Kvalitet koji je propisan za kukuruz je:
-Vlaga do 14%:
-Lom do 8%,
-Defektna zrna, do 2%
-Strane primese do 1% od čega neorganskog porekla do 0, 5%.

Na ovaj način individualni poljopivrdni proizvođači plasiraju svoju robu preko Porduktne berze, pod dodatnim usovim da prodaju minimum 25 tona odgovarajuće robe uz berzanski kvalitet robe i da dokažu da su vlasnici robe.

SPOT ili promptna trgovina robe koja se nalazi na listingu Novosadske produktne berze, realizuje se za pet dana od zaključene trovine (T+5). Na produktnoj berzi se obavljaju i transakcije sa dužim rokom od pet dana, ali one nemaju formu standardizovanih terminskih poslova-fjučersa, nego forvard ugovora.

Organizacija trgovnaja obavlja se na standardni način: član berze daje limit nalog za kupovinu ili prodaju predmeta trgovanja svom brokeru koji ga, nakon izvršene provere, predaje kontroloru berze.

Kontrolor berze, nakon izvršene sopstvene provere, unosi naloga u računski sistem Produktne berze i objavljuje unete kotacije na monitorima u berzanskom sajtu i na sajtu Produktne berze. Računarski sistme Produktne berze vrši automatsko uparivanje limit naloga u slučaju pronalaženja kontra naloga i štampa potvrdu o izvršenoj kupovinu/prodaji.

Oštampane potvrde (zaključnice) šalju se učesnicima u konkretnoj berzanskoj trgovini da izvrše svoje obaveze, pošto je posao na berzi zaključen.

Pri vršenju transakcija na Produktnoj berzi koriste se limit nalozi. Limit nalozi su nalozi za kupovinu odnosno prodaju, u kojima je navedena ili minimalna cena po kojoj je prodavac spreman da proda svoju robu ili maksimalna cena koju je kupac spreman da plati.

Pored limit cena nalozi sadrže i ostale bitne elemente za uparivanje naloga:
-Datum izdavanja i prijem naloga;
-Broj naloga;
-Ime i prezime brokera berze kome je nalog upućen;
-Pun naziv, adresa, PIB, telefonski broj i faks nalogodavca;
-Vrsta robe sa definisnaom kvlaitetom;
-Količina robe u tonama ili litrama, sa definisanim minimalnim lotovima;
-Mesto utovara odnosno preuzimanja robe;
Kretanje PRODEX indeksa:
-Rok isporuke robe;
-Uslovi plaćanja,
-Klauzula, sva količina ili ništa;
-Rok važenja naloga;
-Berzanska naknada, penali i naknade za nesavesno izvršenje posla;
-Pečat i potpis nalogodavca, člana Berze.

Ciljevi formiranja sistema trgovine putem robnih zapisa i terminskih ugovora na Produktnoj berzi su da se stvore uslovi za efikasno finansiranje poljoprivredne proizvodnje primarnih poljprivrednih proizvoda i da se omogući prenošenje rizika na lica koja su spremna i sposobna da ih preuzmu.

Krajnji cilj je da se u trgovanje prevashodno uključe neposredni učesnici u lancu proizvodnje i potrošnje primarnih poljoprivrednih proizvoda, tako što bi postali aktivni učesnici u berzanskoj trogovini na primarnom i sekundarnom tržištu.

Na taj način slobodna finansijska sredstva sa robnog i finansijskog tržišta, koja inače nikada ne bi bila iskorišćena za finansiranje poljoprivredne proizvodnje, bila bi u te svrhe iskorišćena preko robne berze.

Pravilnik o informisanosti Produktne berze obavezuje istu da svojim članovima uredno pruža značajne iformacije i to:
-Inormacije o visini zaključenih cena robe listirane na berzi sa datumom i vremenom zaključenja poslova za prehodnu nedelju,
-Informacije o nedeljnom obimu prometa,
-Nedeljni pregled ponuđene, a neprodate robe na listingu,
-Komentar trenda cena za najvažnije robe,
-Mesečni promet i struktura prometa za najvažnije robe,
-Nedeljni pregled svetskih cena za najvažnije robe.

Članovi berze se informišu o navedenim podacima putem berzanskog informatora, interne prezentacije Porduktne berze i na bazi odgovora na zahtev za informaciju po pitanju kretanja cena određenih roba u određenom periodu.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum