Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Optimalni modaliteti utvrđivanja cene hartija od vrednosti na tržištu kapitala

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

likvidnost,veličina nalogastruktura tržišta hartija od vrednosti
niska likvidnost,mali naloziperiodična aukcijska tržišta
umerena likvidnost,mali nalozidodavanje kontinuiranih aukcijskih tržišta
umerena likvidnost,veliki nalozidodavanje dilerskih tržišta
visoka likvidnost,vrlo veliki nalozidodavanje periodičnih tržišta
Troškovi trgovanja i periodično  aukcijsko tržište

 • Troškovi izvršenja i saldiranja su osrednji
 • Rizik izvršenja može biti visok
 • Delimična anonimnost učesnika
 • Velika sposobnost obavljanja transakcije na nestabilnim tržištima
 • Visoka transparentnost

Troškovi trgovanja i kontinuirano aukcijsko tržište

 • Relativno visoki troškovi izvršenja i saldiranja
 • Visok uticaj na tržište
 • Mali rizik izvršenja
 • Slaba sposobnost obavljanja transakcija na nestabilnim tržištima
 • Visoka anonimnost
 • Visok stepen transparentnosti


 • Troškovi trgovanja i dilerska tržišt
 • Troškovi izvršenja i saldiranja su minimalni
 • Ne zadovoljavajuća sposobnost izvršenja transakcije na nestabilnim tržištima
 • Slaba transparentnost

Za finansijska tržišta u razvoju  neophodno je obezbediti

 • Otkrivanje cene mora biti na jednom mestu
 • Postojanje mehanizama za regulisanje posrednika
 • Postojanje jednog jedinstvenog centralnog registra svih hartija od vrednosti
 • Javnost rezultata poslovanja svih preduzeća

Osnovni poremećaji  tržišta kapitala zemalja u tranziciji

 • Na većini  finansijskih tržišta  zemlja u tranziciji trguje se hartijama, koje po svojim osobinama ne spadaju u klasične instrumente
 • prisustvo ovih hartija na tržištu izaziva vrlo snažna oscilovanja njihovih cena
 • deformacija tržišta se može registrovati i u ponašanju regulatornih i logistickih institucija tržišta (zanemarivanje manjinskih prava vlasnika)

Finansijska tržišta zemalja u tranziciji susreću sa dve grupe problema

 • Problem definisanja intristične vrednosti akcije koje generiše masovna privatizacija.
 • Problem negativne selekcije.

Tržište kapitala Poljske

 • Tri metode trgovanja:
 • Sistem sa jednom aukcijom dnevno
 • Sistem kontinuiranog trgovanja
 • Blok trgovanja

Tržište kapitala Češke

 • Tržište Praške berze podeljeno je na tri segmenta
 • Glavno tržište-A lista
 • Spredno-sekundarno tržište-B lista
 • Slobodno tržište

U zavisnosti od likvidnosti konkretne hartije od vrednosti pravilima berze definišu se pet metoda trgovanja:

 1. trgovanje sa jednom aukcijom dnevno
 2. kontinuirano trgovanje po fiksnoj ceni
 3. direktno blok trgovanje svežnjevima
 4. automatsko trgovanje svežnjevima
 5. kontinuirano trgovanje po višestrukoj ceni


Nastavak sledi u Temi: Sistem trgovanja i metode otkrivanja cene na Beogradskoj Berzi

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum