Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Thor Expert Advisor

You are not connected. Please login or register

Regulacije i Regulatorna tela za trgovanje binarnim opcijama

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

Kako je trgovanje binarnim opcijama regulisano

[You must be registered and logged in to see this image.]

Jedno od pitanja koje je proganjalo trgovanje binarnim opcijama i brokera koji nude ovakav način trgovanja je regulatorni okvir koji tačno definiše trgovanje na ovom tržištu.Koji su problemi sa kojima se suočavaju propisi koji regulišu trgovanje sa binarnim opcijama?


·Novine na tržištu
·Kockanje ili trgovanje


Novosti na tržištu binarnih opcija


Najraniji oblici trgovanja opcijama su počeli u ranim sedamdesetim godinama prošlog veka od strane institucionalnih brokera.Oblik koji danas poznajemo je počeo ili je bolje rečeno ušao u upotrebu 2008,godine.Šest godina kasnije i dalje postoji određena zabuna o tome na koji način je definisana struktura tržišta binarnih opcija.Za razliku od drugih tržišta koje nude trgovanje i koja postoje mnogo godina imala su vremena da isprave sve strukturne greške u međuvremenu . Trgovanje binarnim opcijama je relativno novo tržište za razliku od forexa,i samim tim moguća je pojava određenih greški.


Što se tiče trgovanja na forexu svi veoma dobro znamo da je bilo i biće nesavesnih pojedinaca i kompanija koje su zloupotrebljavale ovo decentralizovano tržište za razne nedozvoljene finansijske mahinacije.Takođe u nekim slučajevima bilo je i pranja novca,prevara,i tome slično ,što je rezultiralo sudskim sankcionisanjem i izricanjem zatvorskih i novčanih kazni za pojedince i kompanije.Sada postoje veoma jaka regulatorna tela koja tačno definišu trgovanje na forexu.

Trejderi koji otvaraju račune kod pojedinih forex brokera svakako kao prvu stavku pre otvaranja računa treba da pogledaju regulatorni okvir brokerske kompanije koja nudi trgovanje .Što se tiče prevara kod brokera koji nude binarno trgovanje za sada nismo imali slučaj prevare ili pranja novca,što ne znači da se neće desiti u budućnosti,jer uvek postoje kompanije lutalice koje love u mutnom.Znači najvažnija je regulativa forex i binarnih brokera.

U koliko brokeri ne poštoju pravila iz regulacije ili regulacija koje imaju onda gube pravo na nju ,a to znači da nisu sigurni za naša odnosno vaša investiciona ulaganja, za trgovanje na forexu ili binarno trgovanje.Brokeri mogu imati regulacije iz Evrope,Japana SAD,ili neku drugu regulaciju na primer sa Novog Zelanda,Australije,itd…

 
Trgovanje ili Kockanje


Još jedan izvor zabune je na koji način je klasifikovano trgovanje binarnim opcijama u oblasti investicionog ulaganja.Pojedine zemlje klasifikuju trgovanje binarnim opcijama kao oblik investicionog ulaganja koje podleže pod određeni regulatorni okvir i samim tim je i oporezivo.Zemlje kod kojih trgovanje binarnim opcijama podleže pod određeni zakonski regulatorni okvir su:


1.Sjedinjene Američke Države ,gde je trgovanje binarnim opcijama klasifikovano kao trgovanje Proizvodima i Fjučersima i regulisano je,kod komisije za hartije od vrednosti CFTC .


2.Velika Britanija ,gde regulaciju obezbeđuje regulatorno  telo FCA.


3.Australija,gde uredbu o trgovanju obezbeđuje komisija za hartije od vrednosti i australijska investiciona komisija, ASIC.


4.U Evropi i Izraelu , regulaciju obezbeđuje Kiparska komisija za hartije od vrednosti CySEC,koja je takođe dodala trgovanje binarnim opcijama kao oblik investicionog ulaganja,i koje podpada pod njen regulatorni okvir odnosno nadležnost.


U većem delu Evrope trgovanje binarnim opcijama nije klasifikovano kao oblik investicionog ulaganja već kao oblik kockanja,pa samim tim nije ni regulisano.Međutim i pored toga Brokeri koji nude binarno trgovanje su dužni da budu prijavljeni kod MiFiD-a ,i njegovih  akata i regulatornih protokola, i dužni su da se pridržavaju istih.


Uticaj različitih regulatornih tela iz različitih zemalja


Pitanje regulacije su pokrenule regulacione agencije iz različitih zemalja širom sveta da bi poslovanje raznih kompanija privele zdravom razumu bez mogućnosti favorizovanja i prednosti u odnosu na druge ,i da bi obezbedili ferplej između učesnika na tržištu kapitala.Uredbe takođe omogućavaju oštećenim trgovcima mogućnost potražnje svojih sredstava od kompanija za koje smatraju da su ih oštetile u bilo kom pogledu,za šta naravno podnose prijavu kod regulatornog tela koje uređuje poslovanje određene brokerske kompanije uz odgovarajuće dokaze.

Regulatorna tela i uredbe imaju svrhu izgradnje poverenja između trgovaca i komapnija sa druge strane.Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država imaju visok stepen regulacije koja štiti trgovce u odnosu na Brokerske Kompanije.Iz tog razloga pojedini forex brokeri ne prihvataju Američke Klijente ,jer kao prvo nemaju njihovu regulaciju i rizikuju isplate velikih odšteta u slučaju pokretanja sudksog spora.Regulacije su tu da nude visok stepen poverenja,da nije njih onda poverenja ne bi ni bilo.

Međutim poreski propisi koji uređuju oblast investicionog ulaganja ,kao I finansijske crne liste ,primoravaju trgovce i kompanije iz pojedinih zemalja da traže odgovarajuće alternative.


Kipar je izgleda savršena altrnativa.Do skora Kipar nije na najbolji način regulisao trgovanje binarnim opcijama određenim propisima ,što je privuklo veliki broj sumnjivih kompanija,sa katastrofalnim posledicama.Od skora ti propusti su ispravljeni pa je se i priliv brokera koji nude tgovanje binarnim opcijama znatno smanjio,i tržište dodatno regulisalo.
U koliko binarni brokeri ili forex brokeri imaju manje zahtevne regulative,kao na primer,Regulativu sa Sejšela ili Mauricijusa,Malte,itd…

Postoji velika mogućnost da oštećeni trgovci ne dobiju nazad svoj novac od  kompanija koje imaju regulacije iz pomenutih zemalja.Uvek je važno da kompanija ima više adekvatnih regulacija iz različitih zemalja. To nam govori da je trgovanje preko te kompanije sigurno.Mada ništa nije 100% sigurno.


Zaključak


Trgovci koji žele da trguju u sigurnom okruženju uvek treba da pogledaju nivo regulacija binarnih brokera.Trgovanje binarnim opcijama preko brokera iz zemalja koje tgovanje binarnim opcijam vide kao vid kockanja ,proizvešće isti rezultata kao i da se kockate:


· Kuća uvek osvaja a kockar uveg gubi !


I zato trgujte preko brokera koji imaju kvalitetne regulacije iz odgovarajuće jurisdikcije.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum