Share
Go down
avatar
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3502
Points : 7583
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Standard i Poor's-ovi indeksi

on Sun Dec 21, 2014 11:59 am
Najznačajniji S&P-ovi indeksi su:

• indeks za 500 akcija
• indeks 400
• indeksi za pojedine delatnosti
• indeks100

S&P-ov indeks za 500
akcija je najznačajniji S&P kompozitni indeks za 500 akcija vodećih kompanije SAD. Veličina uzorka ovog indeksa je 16,7 puta veća od veličine uzorka za Dow Jones-ov indeks na bazi 30 akcija najreprezentativnijih industrijskih kompanija u SAD, što ga čini i reprezentativnijim.

Ovaj indeks ponderiše svaku akciju u odnosu na tržišnu vrednost svih emitovanih akcija. Ponderi tržišne vrednosti odgovaraju investicionim mogućnostima koje pruža svaka emisija akcija na tržištu. Da bi neka akcija ušla u sastav ovog indeksa, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

• tržišna vrednost kompanije mora imati jednu od najviših tržišnih vrednosti u svojoj delatnosti
• kompanija mora predstavljati značajni industrijski segment SAD privrede
• mora postojati određena vlasnička struktura kompanije
• dnevni, mesečni i godišnji obim trgovine akcijama kompanije mora biti takav da obezbeđuje likvidnost i efikasnost procenjivanja akcija
• preokreti u indeksu moraju biti mali, što se obezbeđuje rigoroznom analizom kompanija, odnosno njihovih poslovnih i finansijskih uslova
• kompanije iz ovih delatnosti ili delatnosti koje nisu zastupljene u indeksu predstavljaju kandidate za indeks ako ispunjavaju prethodno navedene uslove

S&P-ov indeks 400 je indeks cena akcija 400 SAD kompanija srednje veličine ili sa srednjom tržišnom kapitalizacijom. Koristi ga preko 95% SAD menadžera i penzionih planova.

S&P-ovi indeksi za pojedine delatnosti su indeksi koji prate kretanje cena akcija kompanija iz različitih delatnosti, kao što su: aeronautika, vazdušni saobraćaj, automobilska industrija, proizvodnja aluminijuma i dr.

S&P-ov indeks 100 je indeks koji se na tikeru označava kao OEX i meri performansu 100 najvećih SAD kompanije iz različitih delatnosti na berzi. Kao ponder se koristi tržišna kapitalizacija.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum