Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
smroly
smroly
Number of messages : 72
Points : 2392
Date of Entry : 2015-07-10
Year : 51

attention Vrste Naloga za Trgovanje

Fri Jul 01, 2016 12:42 pm
Pre svega, po tipu nalogom se nalaže brokeru da kupi (buy) ili proda (sell). Po roku važenja, nalog može biti dnevni ili do opoziva (GTC, Good Till Cancelled).

Market order (nalog po tžišnoj ceni)

Ovo je nalog da se momentalno kupi ili proda po tekućoj tržišnoj ceni. Ovde je prikazan nalog za kupovinu 0,1 lota (10.000) USD/JPY po trenutnoj ceni od 117.61. Trader's range označava odstupanje (u pipsevima) od tržišne cene koju je trejder spreman da prihvati. Ako je nula, onda znači – tačno po tržišnoj ceni. Kada je tržište volatilno, odnosno kada se nalazi u periodu velikih i brzih oscilacija, ponekad se u sekundi između davanja naloga i njegove realizacije tržišna cena promeni. U takvim slučajevima broker će tražiti da ili prihvatite novu tržišnu cenu, ili da odustanete od naloga. Za ovaj slučaj se kaže da je nalog "requoted".
Posle davanja naloga možete proveriti svoje otvorene pozicije:

[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Limit nalog

Nalog koji se izvršava ako tržište krene u povoljnom pravcu u odnosu na poziciju. Naime, ako je trenutna cena USD/JPY 119,00 i mi smo u long poziciji, možemo staviti Limit na 119,60 što znači da će se on realizovati ako cena dostigne taj nivo i mi ćemo ostvariti zaradu od 60 pipsa. Sa druge strane ako je trenutna cena 120,00 i mi smo prodali USD/JPY, takođe možemo staviti Limit nalog 119,60 i on će se realizovati uz zaradu od 40 pipsa. Dakle, limit nalog se najčešće stavlja za realizaciju profita na određenom nivou.
Limit nalog:

[You must be registered and logged in to see this image.]

Stop nalog (Trailing stop)

Stop nalog je nalog za kupovinu ako cena poraste do određenog nivoa, odnosno za prodaju, ako padne do određenog nivoa. Stop nalog ima funkciju zaštite od (većih) gubitaka. Na primer: trenutna cena USD/JPY je 117,94 i mi smo u long poziciji očekujući da cena poraste. Međutim, cena "krene protiv nas" i počne da pada. Stavljanjem stop (tzv. stop-loss) naloga na 117,64 mi kažem da smo spremni da izgubimo 30 pipsa, ali ne više od toga. Ako cena padne do ovog nivoa, nalog se automatski realizuje, kao i naš gubitak, ali to može biti i spas od još većeg gubitka koji bi smo imali ako cena padne na pr. do 117,00.
Buy stop limitira rizik kod short pozicije, a Sell stop limitira rizik kod long pozicije:

[You must be registered and logged in to see this image.]
Posebna vrsta stop naloga je tzv. "trailing stop" nalog. Ovo je stop nalog kod koga se stop-loss pomera prateći tržišnu cenu sa određenim razmakom (trailing), ukoliko tržište "ide"u vašu korist. Na ovaj način se štiti već ostvareni profit u pojedinačnom trejdu.

Entry nalog

Specifična vrsta naloga su entry limit&stop nalozi. Ovaj tip naloga se izvršava u momentu kada tržišna cena dostigne određenu cenu koju je trejder unapred definisao. Za razliku od običnih stop i limit naloga, koji zatvaraju postojeću poziciju, ovi entry stop i entry limit nalozi otvaraju novu poziciju.

Postoje četiri oblika entry naloga:
• Entry Limit Buy - Kupi ispod trenutne tržišne cene
• Entry Stop Buy - Kupi iznad trenutne tržišne cene
• Entry Limit Sell - Prodaj iznad trenutne tržišne cene
• Entry Stop Sell - Prodaj ispod trenutne tržišne cene
entry limit&stop nalozi:

[You must be registered and logged in to see this image.]
Na primer: ako želimo da kupimo GBP/USD, ali ne pre nego što cena padne do 1,9250 onda ćemo dati entry limit buy nalog.Ukoliko cena nikada ne dođe do navedenog nivoa, onda će nalog ostati neizvršen, ali otvoren (aktivan) sve dok ga ne poništimo. Ako želimo da kupimo po ceni koja je iznad tekuće cene, tada ćemo zadati entry stop buy nalog.
Primer:

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum