Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


You are not connected. Please login or register

Zakon o tržištu kapitala

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Zakon o tržištu kapitala  Empty Zakon o tržištu kapitala Mon Nov 04, 2013 12:07 am

gandra

gandra
Global Moderator

Sam zakon nema svrhe da prikazujem u celini na forumu jer ima 15 strana.
Ako želite možete ga pročitati u celosti OVDE.
Ono što je meni zanimljivo je na početku zakona i omogućava Forex brokerima da trguju na Srpskom tržištu.
Pogledajte ispod označena polja.I OSNOVNE ODREDBE

Cilj i predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se:

1) javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima;

2) regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma (u daljem tekstu: MTP) i OTC tržišta u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika);

3) pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, uključujući izdavanje dozvola za rad i uređivanje investicionih društava i drugih učesnika na tržištu kapitala u skladu sa ovim zakonom;

4) obelodanjivanje finansijskih i drugih podataka, kao i obaveze izveštavanja izdavalaca i javnih društava u skladu sa ovim zakonom;

5) zabrana prevarnih, manipulativnih i drugih protivzakonitih radnji i činjenja u vezi sa kupovinom ili prodajom finansijskih instrumenata, kao i ostvarivanjem prava glasa u vezi sa hartijama od vrednosti koje izdaju javna društva;

6) kliring, saldiranje i registrovanje transakcija finansijskim instrumentima, kao i organizacija i nadležnosti Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);

7) organizacija i nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

Ciljevi ovog zakona su:

1) zaštita investitora;

2) obezbeđenje pravednog, efikasnog i transparentnog tržišta kapitala;

3) smanjenje sistemskog rizika na tržištu kapitala.
Pojmovi

Član 2

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga zakona, imaju sledeća značenja:

1) finansijski instrumenti su:

(1) prenosive hartije od vrednosti;

(2) instrumenti tržišta novca;

(3) jedinice institucija kolektivnog investiranja;

(4) opcije, fjučersi, svopovi, kamatni forvardi i ostali izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na hartije od vrednosti, valute, kamatne stope, prinos, kao i drugi izvedeni finansijski instrumenti, finansijski indeksi ili finansijske mere koje je moguće namiriti fizički ili u novcu;

(5) opcije, fjučersi, svopovi, kamatni forvardi i ostali izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu i koji:

- moraju biti namireni u novcu,

- mogu biti namireni u novcu po izboru jedne od ugovornih strana, a iz razloga koji nisu u vezi sa neizvršenjem obaveza ili raskidom ugovora;

(6) opcije, fjučersi, svopovi i ostali izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu i mogu namiriti fizički, pod uslovom da se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP;

(7) opcije, fjučersi, svopovi, forvardi i ostali izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na robu i mogu namiriti fizički, a nisu obuhvaćeni podtačkom (6) ove tačke i:

- nemaju komercijalnu namenu,

- imaju karakteristike izvedenih finansijskih instrumenata, imajući u vidu, izmeću ostalog, da li se kliring i saldiranje vrše u priznatim klirinškim kućama ili da li podležu redovnim pozivima za doplatu;

(8) izvedeni finansijski instrumenti za prenos kreditnog rizika;

(9) finansijski ugovori za razlike;

(10) opcije, fjučersi, svopovi, kamatni forvardi i drugi izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na klimatske varijable, troškove prevoza, stope inflacije, kvote emitovanja ili druge službene, ekonomske i statističke podatke, a koji se namiruju u novcu ili se mogu namiriti u novcu po izboru jedne od ugovornih strana iz razloga koji nisu u vezi sa neizvršenjem obaveza ili raskidom ugovora, kao i drugi izvedeni finansijski instrumenti koji se odnose na imovinu, prava, obaveze, indekse i mere koji nisu navedeni u ovoj tački, a koji imaju odlike drugih izvedenih finansijskih instrumenata, imajući u vidu, između ostalog, da li se njima trguje na regulisanom tržištu ili MTP, da li se kliring i saldiranje vrše u priznatim klirinškim kućama i da li podležu redovnim pozivima za doplatu;


Naime sam zakon se odnosi na Berzansko poslovanje u pomenutim tačkama i stavovima zakon dozvoljav i trgovinu na forex tržištu.

Neko će reči ali ne pominje se Forex pa da ali ne pominje se ni Berza.
Ali se zato pominje tržište kapitala što je širok pojam.

Možda je potrebno a i neophodno da se trgovanje na Forexu uredi jednom dopunom zakona jer naša Država bi trebalo da se ugleda na Kipar,Veliku Britaniju,Litvaniju.

Naime te zemlje izdaju licence Forex brokerima(ima tu još zemalja koje izdaju licence ovo su samo neki primeri),i na taj način su privukle veliki broj kompanija koje su otvorile na hiljade radnih mesta.

Kada bi bilo pameti u nasoj državi kao što je nema,trebali bi da sledimo navedene primere.
Kompanije plaćaju porez bar bi tako trebalo da bude,pa zar nije to dovoljno,a gde su zaposleni,plate,doprinosi,potrošnja.Kada ljudi rade i zarađuju normalno je da će i da troše.Kada ljudi nerade nema ni potrošnje.

Takođe a možda bi bilo poželjno bar tako ja mislim na Beogradskoj berzi bi trebalo odvojiti jednu posebnu celinu za trgovanje''Floor'',gde bi Forex Brokeri i  Money Menageri za svoj i tuđ račun trgovali na tržištu,što bi bacilo sasvim drugo svetlo na naše finansijsko tržište.

Šta mi time dobijamo.
Pa kao trgovci na Forexu preko pojedinih Forex Brokera kojih ovde ima na prste jedne ruke da se prebroje dobijamo sigurnost za naša uložena sredstva.

Kada to kažem mislim na sredstva sa kojima se ne trguje trenutno,jer država nije dužna da snosi rizik za vas kada trgujete na berzi ,već je dužna da pravno reguliše tu oblast da ne bi ste došli u situaciju da deponujete određena sredstva kod pojedinog Forex brokera a on uhvati maglu i nestane tako da su vaša sredstva isparila pre nego što ste u opšte i počeli da trgujete.Na to mislim.
Ako imate vaš stav i vaše mišljenje na ovu temu iskažite ga ovde.
lol! 
Short info about me! I am a forex, stock market trader, and software developer at the same time. I developed several Trading Robots (Expert Advisors) for trading on Meta Trader 5 trading platform.

* Forex Robots(Expert Advisor)for MT5 trading platform. [You must be registered and logged in to see this link.]
https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum