iq option
promotion

Banx broker
Advertisement
Share
View previous topicGo downView next topic
avatar
gandra
Global Moderator
Global Moderator
Number of messages : 3637
Points : 7637
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 47

Broker

on Sat Nov 08, 2014 11:17 pm
Broker je osoba koja vrši trgovinu hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi. Njegov zadatak je da po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasira poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i njegova zarada. Zadatak brokera je da prati kretanje ponude i tražnje na berzi, kao i da o tome izveštava kompaniju u čije ime radi, da vrši prodaju i kupovinu, da  ugovara poslove vezane za hartije od vrednosti, da prati kretanja kamata i cena na tržištu, pravi izveštaje.
Broker mora da poseduje licencu kako bi mogao da bude posrednik na berzi. Licencu za rad izdaje nadležno državno telo posle odgovarajućeg školovanja u našem slučaju: Komisija za Hartije od Vrednosti

Radno vreme brokera počinje kad započne i rad berze, a završava nakon zatvaranja berze za taj dan i pisanjem izveštaja o tome koje transakcije i zadaci su izvršeni u tom danu.

Odgovornosti brokera:

   Praćenje kretanja ponude i tražnje na berzi
   Plasiranje hartija od vrednosti na berzu
   Kupovina i prodaja hartija od vrednosti
   Praćenje cena kamata
   Pisanje izveštaja
   Vođenje dnevnika rada

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima broker:

   Visoka koncentracija i moć opažanja
   Sposobnost brzog reagovanja
   Odlučnost
   Komunikativnost
   Spremnost na rizik
   Samopouzdanje
   Poznavanje bar jednog stranog jezika
   Posedovanje licence za ovlašćenog brokera
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum