Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Forex Tržište i kako na njemu poslovati

Go down  Message [Page 1 of 1]

gandra

gandra
Global Moderator

DNEVNI OBIM TRGOVANJA 5,5 BILIONA DOLARA

Forex ili FX je skraćenica engleskih reči foreign exchange koja označava devizno tržište. Dnevni obim trgovanja na Forex tržištu je 5,5 biliona dolara dajući mu ulogu najvećeg i najbrže rastućeg tržišta na svetu. Izuzev trgovanja glavnim valutama, trguje se i plemenitim metalima, kao što su zlato i srebro, robama, poput nafte, i berzanskim indeksima. Učesnici na deviznom tržištu su komercijalne banke, centralne banke, firme za upravljanje imovinom, osiguravajuća  društva, velike korporacije, hedž fondovi i individualni investitori. Centri za obradu naloga na Forex tržištu nalaze se na nekoliko geografskih lokacija: London, Njujork, Tokio, Singapur, Frankfurt, Cirih, Pariz i Hong Kong. Transakcije između banaka, korporacija i individualnih investitora se vrše putem elektronske mreže 24 sata dnevno.

Kada razmatramo Forex poslovanje dobro je znati sledeće :


 • Dnevni obim trgovanja na NASDAQ  berzi u SAD iznosi oko $ 25 milijardi dok na Forex tržištu prosečan dnevni obim trgovanja iznosi $ 5,5 biliona.
 • Samo 5% dnevnog obima trgovanja na Forex tržištu se pripisuje intervencijama vlada i međunarodnim kompanijama. Preostalo trgovanje je u špekulativne svrhe.
 • 80% otvorenih pozicija su u trajanju od 7 dana ili manje.
 • 40% otvorenih pozicija su u trajanju od 2 dana ili manje.


Prednost Forex tržišta je što investitori svih veličina imaju pristup u bilo koje doba dana kroz internet konekciju posredstvom brokera.

Koje su prednosti poslovanja na Forex tržištu u poređenju sa drugim ulaganjima?


 • Moguće je obavljati velike transakcije sa malim ulogom. Možete investirati na nekoliko tržišta u isto vreme.
 • Možete ograničiti gubitak i profit sa postavljanjem Stop Loss i Limit Profit funkcije na Vaše naloge.
 • Ostala tržišta su vremenski ograničena dok Forex tržište nije. Možete trgovati 24 sata, 5 dana nedeljno.
 • Na ostalim tržištima se uglavnom zarađuje kada cena raste. Na Forex tržištu možete da zaradite i kada kursevi i cene padaju.
 • Tržištima sa malim brojem učesnika i malim obimom trgovanja se lako manipuliše. Na Forex tržištu se ne može manipulisati zbog velikog broja investitora širom sveta i velikog obima trgovanja.
 • Forex tržište je najlikvidnije tržište na svetu.


Koja je osnova uspešnog poslovanja na Forex tržištu?
Postoje osnovne komponente potrebne za uspeh i gotovo svi stručnjaci se slažu tim:


 1. Morate imati dobro poznavanje tehničke i fundamentalne analize,
 2. Morate znati kako da upravljate Forex računom.
 3. Trebalo bi da poznajete i psihološki aspekt trgovine i da ste diciplinovani.


 Fundamentalna i tehnička analiza:


Fundamentalna analiza proučava ekonomske, socijalne i političke podatke sa ciljem da se utvrde buduća kretanja na finansijskom tržištu.

Ekonomski pokazatelji su kvantitativni podataci koji odražavaju finansijske, ekonomske i društvene prilike u privredi. Ove statistike se izdaju prema unaped određenom rasporedu. Koriste ih mnogi kako bi pratili zdravlje  i njihov uticaj na forex tržište.
Zbog snažnog psihološkog uticaja na glavne igrače, najave često i same mogu pomeriti cene deviznih parova, dakle postaju autonoman izvor promena.
 Za ilustraciju, navodimo najvažnije ekonomske pokazatelje SAD

Pokazatelji koji su pokretači tržišta:

 • Non-Farm Pairolls, (nova radna mesta) ne uključujući poljoprivredu (Objavljuju se 1. petka u mesecu u 8:30 pre podne po NY vremenu.)
 • Core CPI,  Indeks potrošačkih cena (Core CPI izračunava razliku u ceni korpe robe i usluga koje su pod uticajem okoline, a plaćaju ih urbani potrošači. Core CPI eliminiše robu (hrana i energija) koja je pod jakim uticajem Izlazi obično 15. u mesecu u 8:30 pre podne po Njujorškom vremenu.)
 • Proizvodnja ISM, (ukljućujući i proizvodnju) (Institut za menadžment, Supply Management inclusive of Manufacturing, daje indikaciju aktivnosti u proizvodnom sektoru Izlazi prvog radnog dana svakog meseca u 10:00 pre podne po Njujorškom vremenu. )
 • Maloprodaja (Izračunava mesečnu razliku u prodaji  maloprodajnih objekata To je pokazatelj obrazaca široke potrošnje, prilagođen  za normalne sezonske varijacije, praznike, radne dane. Izlazi oko 15-og u mesecu.)
 • ”Mičigen” poverenje potrošača (Označava poverenja potrošača u američku ekonomiju, na osnovu mesečne ankete od 5.000 domaćinstava u SAD. Preliminarni izveštaj se objavljuje oko 15. u mesecu, konačni izveštaj poslednjeg utorka u mesecu.)
 • Bruto domaći proizvod - (GDP) (Izlaz robe i usluga proizvedenih od strane radne snage i imovina koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama GDP ukazuje na tempo kojim ekonomija zemlje raste ili se smanjuje i smatra se najširem indikatorom ekonomske proizvodnje i rasta. Kvartalni podaci revidirani mesečno, objavljuju se oko četiri nedelje nakon završetka meseca)
 • ]Indeks Instituta za menadžmenta nabavke (ISM je kompozitni indeks na osnovu sezonski prilagođenih indeksa pet pokazatelja: nove porudžbine, proizvodnja, isporuka dobavljača, zalihe i zapošljavanje)
 • Nacionalna štednja (%) (Lična štednja kao procenat raspoloživog ličnog dohotka. Stopa štednje ima direktan uticaj na ekonomsku aktivnost. Visoka stopa štednje podrazumeva da se malo novca  usmerava u privredu. Niža stopa štednje sugeriše da potrošači troše više, tako da podstiče privredu. Međutim, negativna stopa štednje znači da je javnost zadužena - situacija koja može dovesti do rasta na kratke relacije, ali je neodrživa)


 • Trgovinski bilans ili trgovinski deficit SAD (Trgovinski bilans, obračunava razliku između ukupnog izvoza u odnosu na uvoz robe i usluga. Bilans je u deficitu od 1970. Izlazi obično 10-og u mesecu u 8:30 pre podne po Njujorškom vremenu.)


Pokazatelji čiji uticaj nije toliko velik:

 • Nedjeljni vodeći Indeks - WLI (izlazi mesečno) (WLI mjeri vodeće indikatore i pokazuje ekonomske trendove pomoću indikatora koji mere pokretače poslovnih ciklusa.)
 • Porudžbine trajnih dobara (Porudžbine trajnih dobara su nestabilne, ali mogu poslužiti kao indikator za buduće ekonomske aktivnosti. Povećanje porudžbina se mora javiti pre nego što će proizvođači povećati proizvodnju. Nasuprot tome, pad porudžbina  dovodi do smanjenja proizvodnje. )
 • PPI (Producer price Index) (Indeks cena proizvoda meri inflaciju na nivou proizvođača i ne uključuje usluge. Obično oštar rast PPI izaziva pad na oba tržišta, i na tržištu akcija i obveznica )


 • Stopa nezaposlenosti  u SAD (%) (Stopa nezaposlenosti je pokazatelj ukupnog zdravlja ekonomije. Niska stopa označava jaku ekonomiju, oni koji traže posao mogu da nađu zaposlenje brzo, dok visoka stopa može ukazivati na slabiju ekonomiju. Sa druge strane, preduzeća mogu da pronađu radnika lakše kada je stopa nezaposlenosti visoka.)
 • Industrijska proizvodnja (Ponderisana mera promene u proizvodnji nacionalnih fabrika i rudnika kao i mera njihovih industrijskih kapaciteta, odnosno koliko je raspoloživih resursa u fabrikama i rudnicima. Proizvodni sektor čini jednu četvrtinu privrede SAD)
 • PMI (Indeks menadžera nabavke) (Nacionalna asocijacija menadžera nabavke (NAPM), sada se naziva Institut za menadžment nabavku, izdaje mesečno kompozitni indeks stanja nacionalne proizvodnje )


 • Građevinske dozvole za izgradnju stanova (Stambeno tržište može da bude jedan od vodećih indikatora privredne aktivnosti. Pored sezonskih promena, visoki porast ili pad u gradnji stanova ili prodaji, ukaziju na porast ili pad ekonomije, s obzirom da investiranje u stanove predstavlja jednu četvrinu ili jednu trećinu investicija uopšte i čini pet posto ukupne nacionalne ekonomije. Upošljavanje građevinskih radnika takođe je uslovljeno gradnjom stanova. Manji broj izdatih građevinskih dozvola signalizira manje zapošljavanje u građevinarstvu.


 • Izveštaj o početku gradnje (Izvještaj o početku gradnje meri broj stambenih jedinica svakog meseca)
 • Indeks troškova zapošljavanja (ECI) (Procene zapošljavanja su zasnovane na anketi većih preduzeća i računaju broj plaćenih zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom ili sa punim radnim vremenom u privatnom i državnom sektoru )


Tehnička analiza

Tehnička analiza je proučavanje podataka o tržištu kao što su istorijski  i aktuelni podaci o cenama i obimu u pokušaju da se predvide buduće aktivnosti na tržištu. Istorijski podaci o cenama su najčešće korišćeni i najdostupniji podaci koji su uključeni u analizu.
Podaci o prošlim događajima nisu garancija za predviđanje događaja u budućnosti ali predstavljaju veliki korak u ispravnom smeru u odnosu na intuiciju.

Tipičan je primer određivanje nivoa podrške i otpora:

Nivo podrške se obično nalazi na nivou najniže cene prethodne reakcije. Koristeći istu logiku, najbolje mesto za prodaju instrumenta će biti blizu nivoa otpora. Nivo otpora je obično prethodni vrh. Pošto je vrh otpora probijen, on će obično  obezbediti podršku na narednom povlačenju. Drugim rečima, stari najviši nivo postaje novi najniži nivo. Na isti način, kada je nivo podrške probijen, to će obično proizvesti  prodaju na narednim oporavku. Stari najniži nivo tada postaje novi najviši nivo.

Nivo Podrške: Kupujete sa očekivanjem da će cena ili kurs porasti.
Nivo otpora: Prodajete sa očekivanjem da će cena ili kurs pasti.

Razmotrimo istu situaciju iz ugla intuicije. Cena je rasla i dostigla liniju otpora (što mi ne znamo). Većina će zaključiti da treba kupovati jer cena raste. Međutim ona je počela padati. Padala je i na kraju dostigla liniju podrške. Opet, većina koja ne koristi tehničku analizu, zaključiće da treba prodavati jer cena pada. Međutim...cena poraste.

Definisanje ovih pokazatelja ne garantuje da će se cena tako i ponašati. Ali šanse su veće da hoće nego da neće. To je smisao tehničke analize. Razumno je da se u trgovini ponašamo po modelu koji ima veću šansu da se ostvari.

Najčešći pokazatelji

 • Moving Avarege ( Pokretni Prosci )
 • MACD(MovingAverageConvergence/Divergence) Indeks konvergencije i divergencije pokretnih proseka
 • Commodity Channel Index ( CCI )
 • Relative Strength Index ( RSI ) ( Indeks relativne snage )
 • Bollinger Bant ( Bollinger Bant )
 • Momentum ( Indikator Brzine Kretanja )
 • Volume ( Obim )
 • Stochastički Indikator


Upravljanje Forex računom

Forex račun omogućava poslovanje sa polugom (leverage). To znači da možete kupiti određeni iznos deviza koristeći samo dio tog iznosa. Broj koji stoji uz pojam LEVERAGE označava kolik veći iznos možete kupiti. Tako na primer leverage 100 označava da ćete sa 100 dolara kupiti iznos od 10.000 dolara. Leverage se može gledati kao privremeni kredit koji trgovac dobije od brokera.

Dobra strana ovoga je što trgovac može ostvariti zaradu na osnovu promena kursa ukupnog iznosa kojim trguje (investicija x leverage).
Loša strana ovoga je što leverage (posebno veći koeficijenti) nosi opasnost da eventualni gubitak (ako kurs krene suprotno od predviđanja) takođe bude multipliciran.

Zato sa polugom (leverage) treba oprezno baratati. Svaki leverage iznad 200 povećava rizik do neprihvatljivih granica (trgovanje se pretvra u kocku).

Drugi faktor upravljenja Forex računom je iznos pojedine trgovine. Uobičajena je preporuka da pojedinačna trgovina ne prelazi 3% mogućnosti. U početku se bolje pridržavati pravila 2%. To znači:


 • Na Forex računu trebate imati dovoljno sredstava da poštujete ovo pravilo;


 • Maksimalni iznos pojedinačne transakcije izračunajte tako da svoj kapital na forex računu pomnožite koeficijentom poluge (leverage) i na taj iznos primjenite pravilo 3% ili 2%. Ako imate 1.000 dolara na računu i leverage 100, to znači da možete ukupno kupiti ili prodati iznos od 100.000 dolara. To je jedan standardni lot. Brokeri omogućavaju da kupite i minilot odnosno 10.000 dolara a neki omogućavaju i trgovanje u mikrolotovima (1.000 jedinica). Primjenjujući pravilo 2% vaša maksimalna pojedinačna transakcija može biti 2.000 dolara. Ako broker ne omogućava trgovinu u mikrolotovima morate imati veći iznos na računu, primeniti viši koeficijent poluge (i prihvatiti viši rizik) ili naći brokera koji omogućava trgovanje u manjim iznosima


 Disciplina i psihološki aspekt trgovanja na forex tržištu


Na forex tržištu je psihološki faktor trgovanja jako izražen. Svaki trgovac se sreće sa stalnom željom da profitira s jedne strane i strahom od gubitka sa druge strane. Zato se stalno dešava da trgovci propuštaju pravovremeni izlazak uzimanjem dostignutog profita ili da panično reaguju i stvaraju sami sebi gubitke.
Da bi se ovo izbeglo neophodno je sledeće:

 • Napravite plan akcije:
  Investitoru je u interesu da ima dobar plan transakcija;
  a) Mogućnost smanjenja rizika, a povećanje profita
  b) Upotreba kapitala bez korišćenja margine
  c) Mala upotreba leveridža
  d) Provera da li ima odstupanja posle izvesnog vremena
  e) Manji operativni rizik
  f) Procenjivanje trendova
 • Budite disciplinovani:
  Morate biti disciplinovani u sprovođenju vašeg plana. Disciplina donosi sledeće prednosti:
  a) Nećete napustiti plan trgovanja zbog gubitka ili dobitka
  b) Nećete biti neodlučni zbog nedovoljnog informisanja
  c) Nećete biti nepažljivi i nestrpljivi
  d) Sa malo kapitala i malo informisanosti možete dosta zaraditi
  e) Stalno pratite grafikone
  f) Možete kontrolisati svoje emocije
  g) Nećete zaboraviti da koristite Stop Loss
 • Pratite trend:
  Zajedničko mišljenje mnogih investitora na tržištu formira trend. Idealno, vaše ulazne pozicije bi trebalo da budu ili na vrhu ili na dnu trenda. Da biste spriječili velike gubitke, možete koristiti grafikone kako bi predvidjeli u kom smeru se kreće tržište. Proces mora da prepozna razliku između bočnog kretanja i tržišnih trendova (uzlaznih i silaznih) i da prepoznate momente prelaska iz jednog u drugi. Za to koristite tehničku analizu i pratite ekonomske novosti. Vremenom ćete steći osećaj za posledice koje proističu na Forex tržištu iz pojedinih ekonomskih događaja. Takođe, naučićete prepoznavati matematičke modele koji su posledica akcija investitora.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum