Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Forex Stock Exchange Forum

Forum About Trading on Forex,Stock,Binary Options, CryptoCurrency and NFTs


Crypto Kong

You are not connected. Please login or register

Promptni Poslovi

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Promptni Poslovi Empty Promptni Poslovi Fri Nov 13, 2015 9:30 pm

gandra

gandra
Global Moderator

Promptni posao je ugovor između prodavca i kupca u vreme 0, u kojem prodavac aktive pristaje na promptnu isporuku iste, a kupac pristaje da odmah plati za takvu aktivu. Zato je jedinstvena karakteristika promptnog tržišta promptna i istovremena razmena gotovine za robe, vrednosne papire, devize.

To se u praksi naziva isporuka robe u odnosu na plaćanje. Na primer za promptnu kotaciju obevzice sa 20-godišnjim dospećem čija je nominalna vrednost 100 evra plaća se 50 evra.

Promptne transakcije obavljaju se zato što kupac aktive veruje da će se njena vrednost povećati u neposrednoj budućnosti (tokom investitorovog posedovanja aktive).

Ako se vrednost aktive poveća prema očekivanju, investitor može prodati aktivu po višoj ceni i zaraditi profit. Na primer, ako se vrednost 20-godišnje obveznice poveća na 6o evra kupac će zaraditi 10 evra po obveznici.

Promptno se mogu kupiti akcije. Komercijalni zapisi, devize s tim da se prenos novca mora izvršiti za najkasnije 5 dana.Promptni poslovi kod robe predstavljaju efektivnu kupoprodaju realno postojeće robe na skladištu ili na putu. Stvarni dokaz da roba postoji je robni zapis - skladišnica, tovarni list ili konosman, iz kojih se po datumima može videti da ta roba u tom momentu realno postoji.

Zato se robni zapis u praksi naziva i vlasnički list. Bitna je raspoloživost roba, koja realno postoji u momentu njene kupoprodaje. Rok izvršenja promptnog posla reguliše svaka pojedinačna berza svojim uzansama.

Kupac je obavezan da prodavcu dostavi urednu dispoziciju za robu i to najkasnije mu roku do pet dana posle zaključenja promptnog kupoprodajnog posla na berzanskom sastanku.


Učesnici u terminskoj trgovini se obavezuju ugovorom na određeno postupanje u budućnosti, pretpostavljajući da će doći do promene u kretanju ponude i tražnje za finansijskim instrumentima, a samim tim cene. Anticipirajući buduća kretanja na tržištu i ugovarajući fiksnu cenu, učesnici na terminskom tržištu mogu zaštititi budući prihod i ostvariti profit.


Robni promptni poslovi se u pogledu mnačina isporuke mogu zaključivati kao:


-Loko posao (na licu mesta) – roba mora biti dostupna kupcu u mestu održavanja berzanskog sastanka.

-Prompt isporuka – znači da se roba mora predati kupcu u veoma kratkom roku, koji je određen uzansama berze na kojoj je zaključena kupoprodaja.

-Prompt utovar – u pogledu vremena isporuke u svemu važe odredbe iz prompt misporuke, ali je u ovom slučaju prodavac obavezan da, do uzansama određenog datuma, izvrši i utovar robe po dobijenoj dispoziciji od kupca.

-Prompt posao za robu na putu – predstavlja berzansku kupoprodaju robe koja se nalazi na putu u nekom određenom pravcu. Prodaja robe se vrši uručenjem indosiranog konosmana ili prenetog tovarnog lista na kupca koji od tog momenta može robom raspolagati.

-Oročeni promptni posao – znači odloženo izvršenje predaje robe kupcu, što se uvek utanači u zaključnici navodeći obično da će roba biti predata sredinom, krajem ili u prvoj polovini tačno određenog meseca.


Najpoznatiji finansijski instrumenti na terminskom tržištu su fjučersi i opcije. Fjučersi i opcije su izvedeni instrumenti. Umesto da predstavlja vlasnički udeo poput akcija (obveznica), svaki ugovor o fjučersu i opciji je odvojen od osnovnog proizvoda koji je predmet ugovora. Kao predmet terminskog ugovora mogu biti raznovrsne robe (nafta, me-tali, žito i dr.) ili finansijski instrumenti. Iako trgovina terminskim ugovorima ima samostalnu egzistenciju, njihova cena je uslovljena kretanjem cene osnovne robe ili finansijskog instrumenta.

https://www.tradingview.com/u/DraganDrenjanin/ https://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum