Forex Stock Exchange Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
gandra
gandra
Global Moderator
Number of messages : 3701
Points : 10093
Date of Entry : 2013-01-13
Year : 51
Residence Country : Serbia
https://www.instaforex.com/?x=FOUAhttps://www.roboforex.com/forex-trading/trading/trading-accounts/?utm_source=www.fxsforexsrbijaforum.com&utm_medium=affbanerimg&utm_content=size250_250&utm_campaign=affconditions&a=tnxohttps://www.mql5.com/en/users/drgandra/seller#products

attention Promptni Poslovi

Fri Nov 13, 2015 9:30 pm
Promptni posao je ugovor između prodavca i kupca u vreme 0, u kojem prodavac aktive pristaje na promptnu isporuku iste, a kupac pristaje da odmah plati za takvu aktivu. Zato je jedinstvena karakteristika promptnog tržišta promptna i istovremena razmena gotovine za robe, vrednosne papire, devize.

To se u praksi naziva isporuka robe u odnosu na plaćanje. Na primer za promptnu kotaciju obevzice sa 20-godišnjim dospećem čija je nominalna vrednost 100 evra plaća se 50 evra.

Promptne transakcije obavljaju se zato što kupac aktive veruje da će se njena vrednost povećati u neposrednoj budućnosti (tokom investitorovog posedovanja aktive).

Ako se vrednost aktive poveća prema očekivanju, investitor može prodati aktivu po višoj ceni i zaraditi profit. Na primer, ako se vrednost 20-godišnje obveznice poveća na 6o evra kupac će zaraditi 10 evra po obveznici.

Promptno se mogu kupiti akcije. Komercijalni zapisi, devize s tim da se prenos novca mora izvršiti za najkasnije 5 dana.Promptni poslovi kod robe predstavljaju efektivnu kupoprodaju realno postojeće robe na skladištu ili na putu. Stvarni dokaz da roba postoji je robni zapis - skladišnica, tovarni list ili konosman, iz kojih se po datumima može videti da ta roba u tom momentu realno postoji.

Zato se robni zapis u praksi naziva i vlasnički list. Bitna je raspoloživost roba, koja realno postoji u momentu njene kupoprodaje. Rok izvršenja promptnog posla reguliše svaka pojedinačna berza svojim uzansama.

Kupac je obavezan da prodavcu dostavi urednu dispoziciju za robu i to najkasnije mu roku do pet dana posle zaključenja promptnog kupoprodajnog posla na berzanskom sastanku.


Učesnici u terminskoj trgovini se obavezuju ugovorom na određeno postupanje u budućnosti, pretpostavljajući da će doći do promene u kretanju ponude i tražnje za finansijskim instrumentima, a samim tim cene. Anticipirajući buduća kretanja na tržištu i ugovarajući fiksnu cenu, učesnici na terminskom tržištu mogu zaštititi budući prihod i ostvariti profit.


Robni promptni poslovi se u pogledu mnačina isporuke mogu zaključivati kao:


-Loko posao (na licu mesta) – roba mora biti dostupna kupcu u mestu održavanja berzanskog sastanka.

-Prompt isporuka – znači da se roba mora predati kupcu u veoma kratkom roku, koji je određen uzansama berze na kojoj je zaključena kupoprodaja.

-Prompt utovar – u pogledu vremena isporuke u svemu važe odredbe iz prompt misporuke, ali je u ovom slučaju prodavac obavezan da, do uzansama određenog datuma, izvrši i utovar robe po dobijenoj dispoziciji od kupca.

-Prompt posao za robu na putu – predstavlja berzansku kupoprodaju robe koja se nalazi na putu u nekom određenom pravcu. Prodaja robe se vrši uručenjem indosiranog konosmana ili prenetog tovarnog lista na kupca koji od tog momenta može robom raspolagati.

-Oročeni promptni posao – znači odloženo izvršenje predaje robe kupcu, što se uvek utanači u zaključnici navodeći obično da će roba biti predata sredinom, krajem ili u prvoj polovini tačno određenog meseca.


Najpoznatiji finansijski instrumenti na terminskom tržištu su fjučersi i opcije. Fjučersi i opcije su izvedeni instrumenti. Umesto da predstavlja vlasnički udeo poput akcija (obveznica), svaki ugovor o fjučersu i opciji je odvojen od osnovnog proizvoda koji je predmet ugovora. Kao predmet terminskog ugovora mogu biti raznovrsne robe (nafta, me-tali, žito i dr.) ili finansijski instrumenti. Iako trgovina terminskim ugovorima ima samostalnu egzistenciju, njihova cena je uslovljena kretanjem cene osnovne robe ili finansijskog instrumenta.

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum